Gesloten voor aanvragen

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

Gepubliceerd op:
25 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2022

Bent u als maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond) actief betrokken bij de uitvoering van een convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenant)? Is in het IMVO-convenant afgesproken hoe u bijdraagt aan de vermindering van IMVO-risico's en -misstanden in de waardeketen(s) binnen de betreffende sector? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

Deze subsidie is gesloten. Een aanvullende subsidie gaat binnenkort open: Sectorale Samenwerking IMVO - Maatschappelijke organisaties in convenanten. Lees verder op deze pagina.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 4 februari 2022
08:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 september 2022
10:00 (CET)

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) gesloten

FVO ondersteunt maatschappelijke organisaties die hun kennis en netwerk willen ontsluiten, om zo de doelen van het IMVO-convenant te helpen bereiken. De activiteiten voor het IMVO-convenant sluiten aan bij de kernactiviteiten van de maatschappelijke organisaties.

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) is gesloten, maar binnenkort opent de aanvullende subsidieregeling Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2).

  Aanvullende subsidie 

  Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2)

  De subsidieregeling Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2) is een vervolg op de subsidie FVO IMVO-convenanten (Pijler 2). Het is onderdeel van het subsidieprogramma 'Sectorale Samenwerking IMVO' en ondersteunt maatschappelijke organisaties zodat zij tussen 2023-2026 activiteiten kunnen blijven uitvoeren binnen lopende FVO IMVO-convenanten. 

  Voorwaarden FVO pijler 2

  Subsidiabele activiteiten

  U kunt subsidie aanvragen voor basisactiviteiten of extra activiteiten.

  A. Basisactiviteiten

  Activiteiten die gericht zijn op het behalen van de doelstellingen van het convenant:

  • Eenmalige overkoepelende activiteiten per convenant, zoals overleguren in een stuurgroep, communicatie, rapportage;
  • Thematische activiteiten, zoals deelname aan werkgroepen en andere projectgerelateerde activiteiten.

  B. Extra activiteiten

  Deze activiteiten komen voort uit de convenanten, en:

  • hebben een directe link met een afspraak in het convenant;
  • staan beschreven in een projectplan;
  • leveren meetbare resultaten op;
  • zijn goedgekeurd door alle geledingen binnen het convenant.

  U voert alle activiteiten uit vóór 31 december 2022 in een samenwerkingsverband. Per IMVO-convenant kan u maximaal 1 aanvraag voor een basisactiviteit en 1 voor een extra activiteit, tegelijkertijd indienen. Alleen bij eventuele verlenging van de looptijd van een convenant kunt u opnieuw aanvragen.

  Per 14 juli 2020 zijn de toegestane projectkosten voor FVO Pijler 2 aangepast. U mag nu ook andere kosten dan alleen de loonkosten in Nederland opvoeren. Denk hierbij aan kosten van lokale partners, kosten van derden en reiskosten. Wilt u zulke kosten opvoeren in uw subsidieaanvraag? Neem dan even contact met ons op via fvo@rvo.nl of bel 088 042 42 42. Wij sturen u dan een aangepast budgetformat.

  De FVO-beleidsregels vindt u onder Publicaties, samen met de criteria waarop wij de projecten beoordelen.

  Budget

  FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019 - 2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2022 is € 450.000 subsidie beschikbaar voor FVO Pijler 2.

  U kunt voor een IMVO-convenant per jaar € 150.000 subsidie aanvragen voor basisactiviteiten en € 150.000 voor extra activiteiten. 

  Is de looptijd van de gevraagde subsidie minder dan 1 jaar? Dan berekenen wij het subsidiebedrag op basis van het aantal resterende maanden. 

  Heeft u al subsidie voor basisactiviteiten en is uw aanvraag voor extra activiteiten vóór 1 mei 2022 ingediend? Dan kunt u maximaal € 150.000 subsidie aanvragen voor 2022. Dit is vastgelegd in de publicatie in de Staatscourant van 25 januari 2022. Kijk bij Publicaties op deze pagina.

  U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

  • vrijdag 30 september 2022
   Sluiting voor subsidieaanvragen om 12:00 uur (Nederlandse tijd)

  Na uw aanvraag

  Wij toetsen of uw aanvraag volledig is. Een volledige aanvraag beoordelen wij op volgorde van binnenkomst en op basis van de drempelcriteria (knock-out). Als uw aanvraag aan de drempelcriteria voldoet, volgt een inhoudelijke toets. U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

  Voortgangsrapport indienen

  Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

  Wijzigingen doorgeven

  Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

  Eindrapport indienen

  Met uw eindrapport stuurt u als bijlage een Directie-bestuursverklaring vaststelling (Word) mee. Deze vult u in het Nederlands in.

  Veelgestelde vragen FVO Pijler 2

  Bekijk de veelgestelde vragen.

  Achtergrond

  Als onderdeel van het Nederlandse IMVO-beleid, streeft de Nederlandse regering naar de toepassing van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) door ondernemingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de totstandkoming en uitvoering van IMVO-convenanten voor de meest IMVO-risicovolle bedrijfssectoren in Nederland.

  In IMVO-convenanten werken ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om waardeketens te verduurzamen. Op deze manier kunnen de maatschappelijke organisaties hun kennis en netwerk beter ontsluiten voor alle deelnemers uit het convenant. In het convenant staat dat ondernemingen zich 'vrijwillig verplichten':

  RVO voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Vragen over FVO?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?