Gesloten voor aanvragen

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2024
Gepubliceerd op:
25 februari 2019

De regeling FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) is gesloten. U kunt deze regeling niet meer aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over projectadministratie en andere passende subsidies.

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) 

FVO ondersteunt maatschappelijke organisaties die hun kennis en netwerk willen ontsluiten, om zo de doelen van het IMVO-convenant te helpen bereiken. De activiteiten voor het IMVO-convenant sluiten aan bij de kernactiviteiten van de maatschappelijke organisaties.

Let op: FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) is gesloten. Bij convenanten die al lopen, kunt u terecht bij de aanvullende subsidieregeling Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2).

  Aanvullende subsidie 

  Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2)

  De subsidieregeling Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2) is een vervolg op de subsidie FVO IMVO-convenanten (Pijler 2). Het is onderdeel van het subsidieprogramma 'Sectorale Samenwerking IMVO' en ondersteunt maatschappelijke organisaties zodat zij tussen 2023 en 2026 activiteiten kunnen blijven uitvoeren binnen lopende FVO IMVO-convenanten. 

  Na uw aanvraag

  Voor de projectadministratie bij lopende projecten vult u een voortgangsrapport en een eindrapport in.

  Eindrapport indienen

  Met uw eindrapport stuurt u als bijlage een vaststelling Directie-bestuursverklaring (Word) mee. Deze vult u in het Nederlands in. Download het document hieronder.

  Wijzigingen doorgeven

  Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

  Veelgestelde vragen FVO Pijler 2

  Bekijk de veelgestelde vragen.

  Achtergrond

  Als onderdeel van het Nederlandse IMVO-beleid, streeft de Nederlandse regering naar de toepassing van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) door ondernemingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de totstandkoming en uitvoering van IMVO-convenanten voor de meest IMVO-risicovolle bedrijfssectoren in Nederland.

  In IMVO-convenanten werken ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om waardeketens te verduurzamen. Op deze manier kunnen de maatschappelijke organisaties hun kennis en netwerk beter ontsluiten voor alle deelnemers uit het convenant. In het convenant staat dat ondernemingen zich 'vrijwillig verplichten':

  RVO voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Vragen over FVO?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?