Open voor aanvragen

Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Gepubliceerd op:
26 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 december 2020

Bent u een Nederlandse ondernemer? En wilt u meer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met uw onderneming? Dan kunt u samen met maatschappelijke organisaties de risico’s en misstanden aanpakken in uw waardeketen. Het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) ondersteunt u daarbij. Ook helpt FVO maatschappelijke organisaties bij het uitvoeren van IMVO-convenanten waar zij partij bij zijn.

2 Soorten ondersteuning

FVO biedt 2 soorten ondersteuning die we Pijler 1 en Pijler 2 noemen:

1. FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

FVO Pijler 1 helpt samenwerkingsverbanden van (Nederlandse) ondernemingen en maatschappelijke organisaties, met het opzetten van multistakeholder-projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Deze ondernemingen willen hun waardeketen(s) verduurzamen in 1 of meer productielanden en richten zich op 1 of meer thema’s van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zoals mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. De OESO-richtlijnen zijn MVO-standaarden voor ondernemers die actief zijn in het buitenland.

2. FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

FVO Pijler 2 biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van IMVO-convenanten. Deze organisaties willen hun expertise en netwerk inzetten om ondernemingen te helpen met het verduurzamen van hun waardeketen.

De Nederlandse overheid heeft met Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties IMVO-convenanten afgesloten. Hierin staan afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen hun waardeketen.

Bekijk ook de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op de pagina MVO-richtlijnen bij de FVO-regeling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Vragen over FVO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?