Gesloten voor aanvragen

Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2023
Gepubliceerd op:
26 februari 2019

Het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Op deze pagina vindt u informatie over FVO projectadministratie en aanvullende subsidieregelingen waarvoor u nog een aanvraag kunt doen.

Fonds Verantwoord Ondernemen ondersteunde maatschappelijke organisaties bij het uitvoeren van IMVO-convenanten waarbij zij partij zijn. Deze maatschappelijke organisaties pakken de risico's en misstanden in hun waardeketen aan.

FVO bestond uit 2 soorten ondersteuning die we Pijler 1 en Pijler 2 noemen:

1. FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Lees onder 'Na uw aanvraag' meer over de projectadministratie voor lopende projecten.

FVO Pijler 1 helpt samenwerkingsverbanden van (Nederlandse) ondernemingen en maatschappelijke organisaties, met het opzetten van multistakeholder-projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Deze ondernemingen verduurzamen hun waardeketen(s) in 1 of meer productielanden en richten zich op 1 of meer thema’s van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zoals mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. De OESO-richtlijnen zijn MVO-standaarden voor ondernemers die actief zijn in het buitenland.

Na uw aanvraag FVO Pijler 1

Bij lopende projecten rapporteert u over de voortgang. Daarvoor gaat u naar de Engelstalige pagina Project Administration for Fund for Responsible Business voor informatie over het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of eindrapportage. Hier vindt u het in te vullen progress report en het final report voor project A en B.

2. FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Lees onder 'Na uw aanvraag' meer over de projectadministratie voor lopende projecten.

De Nederlandse overheid heeft met Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties IMVO-convenanten afgesloten. Hierin staan afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun waardeketen(s).

Neemt u al deel aan ondertekende IMVO-convenanten van FVO Pijler 2? Het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO ondersteunt maatschappelijke organisaties. Zo krijgt u de kans om activiteiten uit te blijven voeren tussen 2023 – 2026 binnen deze lopende IMVO-convenanten.

Na uw aanvraag FVO Pijler 2

Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Met uw eindrapport stuurt u als bijlage een "Directie-bestuursverklaring vaststelling" mee. Deze kunt u hieronder downloaden en vult u in het Nederlands in.

Bekijk ook de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op de pagina MVO-richtlijnen bij de FVO-regeling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Vragen over FVO?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?