Gesloten voor aanvragen

Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Gepubliceerd op:
26 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 december 2020

Bent u een Nederlandse ondernemer? En wilt u meer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met uw onderneming? Dan kunt u samen met maatschappelijke organisaties de risico’s en misstanden aanpakken in uw waardeketen. Het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) ondersteunt u daarbij. Ook helpt FVO maatschappelijke organisaties bij het uitvoeren van IMVO-convenanten waar zij partij bij zijn.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen

2 Soorten ondersteuning

FVO biedt 2 soorten ondersteuning die we Pijler 1 en Pijler 2 noemen:

1. FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

FVO Pijler 1 helpt samenwerkingsverbanden van (Nederlandse) ondernemingen en maatschappelijke organisaties, met het opzetten van multistakeholder-projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Deze ondernemingen willen hun waardeketen(s) verduurzamen in 1 of meer productielanden en richten zich op 1 of meer thema’s van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zoals mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. De OESO-richtlijnen zijn MVO-standaarden voor ondernemers die actief zijn in het buitenland.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

2. FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

FVO Pijler 2 biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van IMVO-convenanten. Deze organisaties willen hun expertise en netwerk inzetten om ondernemingen te helpen met het verduurzamen van hun waardeketen.

De Nederlandse overheid heeft met Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties IMVO-convenanten afgesloten. Hierin staan afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen hun waardeketen.

Deze regeling is gesloten. Neemt u al deel aan ondertekende IMVO-convenanten van Fonds Verantwoord Ondernemen pijler 2? Het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO ondersteunt maatschappelijke organisaties. Zo krijgen zij de kans om activiteiten uit te blijven voeren tussen 2023 – 2026 binnen deze lopende IMVO-convenanten. 

Bekijk ook de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op de pagina MVO-richtlijnen bij de FVO-regeling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Vragen over FVO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?