OESO-richtlijnen voor internationaal MVO

Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023
Gepubliceerd op:
30 oktober 2018

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn MVO-normen voor ondernemers die actief zijn over de grens. De Nederlandse overheid hecht er grote waarde aan dat ondernemers deze richtlijnen volgen. Als u overheidssteun wilt ontvangen bij internationaal ondernemen, moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen onderschrijft.

OESO-thema's

Deze richtlijnen heeft de Nederlandse overheid samen met alle landen die lid zijn van de OESO opgesteld. De richtlijnen raken meerdere thema's:

Bekijk de officiële, in juni 2023 herziene OESO-richtlijnen op de webpagina van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Binnenkort volgt de Nederlandstalige versie. 

Op onze pagina Due diligence in 6 stappen leest u hoe uw bedrijf deze richtlijnen stapsgewijs toepast in de dagelijkse praktijk. Dit is een doorlopend proces; het duediligenceproces.

IMVO-steunpunt voor bedrijven

Wilt u advies over internationaal MVO en due diligence? Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?