OESO-richtlijnen voor IMVO

Gepubliceerd op:
30 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2022

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn MVO-normen voor ondernemers die actief zijn over de grens. De Nederlandse overheid hecht er grote waarde aan dat ondernemers deze richtlijnen volgen. Als u overheidssteun wilt ontvangen bij internationaal ondernemen, moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen onderschrijft.

OESO-thema's

Deze richtlijnen heeft de Nederlandse overheid samen met alle landen die lid zijn van de OESO opgesteld. De richtlijnen raken meerdere thema’s:

Bekijk de officiële OESO-richtlijnen op de webpagina van het Nederlands Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen. Daar kunt u ook de OESO Due Diligence Handreiking voor IMVO downloaden. Dit is de Nederlandse vertaling van de 'OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct' (RBC). Dit document is een handleiding voor bedrijven om de OESO-richtlijnen in hun bedrijfsvoering toe te passen. Werken volgens de OESO-richtlijnen wekt vertrouwen bij klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving.

IMVO-steunpunt voor bedrijven

Wilt u advies over IMVO en due diligence? Onze IMVO-adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?