OESO-richtlijnen voor MVO

Gepubliceerd op:
30 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 november 2021

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn MVO-normen voor ondernemers die actief zijn over de grens. De Nederlandse overheid hecht grote waarde aan deze normen. Als u overheidssteun wilt ontvangen bij internationaal ondernemen, moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen onderschrijft.

OESO thema's

Deze richtlijnen heeft de Nederlandse overheid samen met 45 andere landen opgesteld. De richtlijnen raken meerdere thema’s:

De officiële OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen vindt u op de Nederlandse webpagina over de OECD. Daar kunt u ook de OESO Due Diligence Handreiking voor IMVO downloaden. Dit is de Nederlandse vertaling van de de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (RBC). Dit document is een handleiding voor bedrijven om de OESO-richtlijnen in hun bedrijfsvoering toe te passen. Werken volgens de OESO-richtlijnen wekt vertrouwen bij klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving.

Filmpje OESO-richtlijnen in de praktijk

Bent u tevreden over deze pagina?