Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT)

Gepubliceerd op:
28 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024

Wil uw gemeente in korte tijd meer woningen ontwikkelen? Dan zijn flex- en transformatiewoningen vaak een goede oplossing. De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) helpt u om deze woningen te financieren. Vraag de SFT-uitkering aan voor uw gemeente.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
woensdag 15 mei 2024
17:00
Totaal budget:
€ 74.000.000
Aanvullende informatie:
Dit was het budget voor de 2e tranche. Het totale budget is € 281.612.000 tot en met 2026.

Voor wie is deze uitkering?

De SFT ondersteunt gemeenten bij het financieren van flex- en transformatiewoningen. 

Bent u niet van een gemeente maar investeert u wel in flexwoningen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF).

Wat zijn flex- en transformatiewoningen?

Flexwoningen zijn woningen die verplaatsbaar zijn.

Transformatiewoningen zijn bestaande gebouwen die een woonfunctie krijgen. U kunt bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen transformeren in woningen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor SFT als de flex- en transformatiewoningen die u ontwikkelt voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw gemeente houdt ze minstens 10 jaar vrij voor sociale huur.
 • De huurder krijgt zelf een schriftelijk huurcontract van de verhuurder.
 • Uw gemeente bouwt nieuwe flexwoningen, of u transformeert bijvoorbeeld kantoorruimte of zorgvastgoed naar sociale woonruimten.
 • De woningen dragen aantoonbaar bij aan de woonvoorraad voor ontheemde Oekraïners en statushouders. Uw gemeente reserveert 30% van de geplande sociale huurwoningen in het project voor deze doelgroep (of hetzelfde aantal ergens anders binnen de gemeente) voor minimaal 10 jaar;
 • De woningen zijn onderdeel van hetzelfde projectgebied;
 • Uit de begroting voor de woningen die u ontwikkelt, blijkt aantoonbaar een financieel tekort.

Daarnaast voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt geen andere specifieke uitkeringen voor hetzelfde project. Let op: er gelden uitzonderingen voor de financiële herplaatsingsgarantie en subsidies die het ministerie van Justitie en Veiligheid verleent voor ontheemden.
 • De bouw of transformatie is nog niet begonnen op het moment dat u de SFT aanvraagt.
 • U levert het project op binnen 12 maanden vanaf de besluitdatum en geeft het hele bedrag uit.

Bereid uw aanvraag voor

Om aan te vragen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Machtigingen.

U als gemeente bent de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties. Als gemeente moet u zelf opletten dat u voldoet aan de staatssteunregels. Per aanvraag vult u één project in. U kunt meerdere aanvragen indienen. Per woning kunt u € 7.800 ontvangen, tot een maximum van  € 5.000.000 per gemeente, inclusief btw.

Hoe beoordelen wij de aanvraag?

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. We verdelen aanvragen in 4 categorieën. Alle aanvragen van categorie A hebben voorrang. Daarna aanvragen van categorie B, en dan C. Pas daarna is de rest van de aanvragen aan de beurt, als ze voldoen aan de voorwaarden. Raakt het budget overtekend binnen een bepaalde categorie? Dan verdelen we het resterende bedrag via loting onder aanvragen in deze categorie. Klik op de categorie voor meer informatie.

Verzamel informatie voor uw aanvraag

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • KVK-nummer en NAW-gegevens van uw gemeente (de aanvrager)
 • contactgegevens van de 1e en eventueel 2e contactpersoon
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van uw gemeente. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch
 • projectnaam
 • beschrijving van uw project en de locatie
 • overzicht van processtappen die u al hebt genomen en nog gaat nemen
 • verantwoording dat het project voldoet aan de voorwaarden
 • uitgebreide planning van het project, inclusief de startdatum van de bouw en de geplande oplevering
 • lijst met de hoeveelheid wooneenheden per doelgroep en per type woonruimte
 • projectbegroting
 • toelichting op de projectbegroting
 • intentieverklaring, ondertekend door uw gemeente, investeerders en eventuele gebouweigenaren
 • btw die u wilt terugvragen bij het btw-compensatiefonds


Downloads

Bijlagen per categorie

Afhankelijk van de categorie van uw aanvraag stuurt u een van de volgende bijlagen mee:

 • Categorie A: een overeenkomst tussen het college van B&W en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang van asielzoekers en/of huisvesting van statushouders, of een koopovereenkomst tussen het college van B&W en het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Categorie B: een onherroepelijke omgevingsvergunning.
 • Categorie C: een herroepelijke omgevingsvergunning of gedoogbeschikking.

Na uw aanvraag

De minister besluit binnen 8 weken na de sluiting van de regeling of u de uitkering krijgt. Verlenging met nog eens 8 weken is mogelijk. U ontvangt 100% van de uitkering als voorschot als de bouw start en u dit bij RVO meldt. 

Wat verwachten wij van u?

 • U meldt via Mijn RVO wanneer de bouw start.  
 • U levert het project op en besteedt de volledige uitkering binnen 12 maanden na het besluit. U meldt de oplevering via Mijn RVO.
 • Loopt het project vertraging op? Via Mijn RVO vraagt u maximaal 6 maanden uitstel aan.

In het besluit staat ook hoe u verantwoording aflegt over de besteding en hoe u aantoont dat het project is uitgevoerd. Deze jaarlijkse verantwoording verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Lees meer over SiSa

Geef wijzigingen door

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van uw aanvraag. Voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • u realiseert een ander aantal woonruimten;
 • u haalt de mijlpalen uit het aanvraagformulier niet.

De aanvraag kunt u zelf wijzigen totdat deze in behandeling is genomen. Daarna geeft u uw wijzigingen door in Mijn RVO.

Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Resultaten SFT in 2023

Jaar Aantal toegekende aanvragen Aantal gemeenten Totaal toegekend bedrag Totaal aantal woonruimten
2023 34 22 € 20.613.209 2.643

Webinar 28 september 2023

Op 28 september 2023 organiseerden wij samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een webinar om de aanvraagprocedure van de SFT te bespreken. Kijk het webinar terug op Youtube

Meer weten?

Vragen?

Heeft u een vraag over de SFT, over een aanvraag, of over een specifiek project? Stuur een e-mail naar sft@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?