Open voor aanvragen

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK SLA)

Laatst gecontroleerd op:
25 juni 2024
Gepubliceerd op:
25 februari 2021

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

Budget

Startdatum:
vrijdag 1 maart 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 27 september 2024
17:00
Totaal budget:
€ 5.000.000
In behandeling:
€ 2.491.682
Nog beschikbaar op 6 juni 2024:
50 % (€ 2.508.318)
Aanvullende informatie:
Daarnaast is er in 2024 en 2025 € 7 miljoen beschikbaar voor de Inruilregeling brom- en snorfiets.

Nieuw: Inruilregeling brom- en snorfiets

De SPUK SLA heeft vanaf 15 juli 2024 een nieuwe projectcategorie: de Inruilregeling brom- en snorfiets. Met deze regeling zet u als gemeente projecten op voor inwoners voor sloop en aanschaf van brommers, scooters en snorfietsen. Zo ruilen inwoners bijvoorbeeld een oude (vervuilende) bromfiets voordelig in voor een nieuw, elektrisch exemplaar. De inruilregeling is voor mensen met een laag inkomen.

Voor wie?

De uitkering is bestemd voor gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. Voor de Inruilregeling brom- en snorfiets komen alleen gemeentelijke projecten in aanmerking. Heeft u het akkoord nog niet ondertekend? Doe ook mee.

U mag ook meedoen als u in eerdere rondes heeft aangevraagd. 

Welke projecten komen in aanmerking?

Gemeenten en provincies kunnen een uitkering aanvragen voor een eigen project. Ook kunt u samenwerken en samen een aanvraag indienen. De samenstelling van de groep waarmee u aanvraagt mag per keer wisselen. U kiest zelf een penvoerder die onder andere de aanvraag doet, voor de communicatie zorgt en namens de samenwerking de uitkering ontvangt en verdeelt.

Afhankelijk van het project kan het nodig zijn om uw plaatselijke GGD te betrekken. Neem altijd contact op met de GGD als het project de gezondheid van burgers betreft. Twijfelt u? Neem dan contact op met de afdeling Milieu en Gezondheid van uw GGD of mail naar spuksla@rvo.nl.

U kunt meerdere aanvragen indienen. Per aanvraag mag u maar één project invullen. U stuurt een begroting mee als bijlage.

Projectcategorieën

U dient elk project in onder één van de 4 volgende categorieën: 

 • emissieverlagende projecten
 • pilotprojecten
 • inruilprojecten volgens de Inruilregeling brom- en snorfiets, of 
 • overige projecten.

De voorwaarden verschillen per soort project. Het is daarom erg belangrijk om te weten onder welke categorie uw project valt. Klik op de naam van een categorie voor meer informatie.

Hoeveel uitkering krijgt u?

U ontvangt in totaal maximaal € 700.000 in 2024. Dit maximum geldt voor emissieverlagende, pilot- en overige projecten. Bij de Inruilregeling brom- en snorfiets is het maximum € 500.000. 

U mag meerdere aanvragen indienen voor emissieverlagende, overige en pilotprojecten. Gemeenten mogen één aanvraag indienen voor een inruilproject voor brom- en snorfietsen.

De maximum uitkering per project is afhankelijk van het soort project. U ontvangt:

 • voor emissieverlagende projecten: maximaal € 500.000
 • voor pilotprojecten: maximaal € 500.000
 • voor overige projecten: maximaal € 100.000
 • voor inruilprojecten voor brom- en snorfietsen: € 1,50 per inwoner. Gemeenten tot 100.000 inwoners die een aanvraag doen, krijgen € 25.000 bovenop dit variabele bedrag.

Belangrijkste voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden van SPUK SLA per onderwerp. De precieze voorwaarden zijn gepubliceerd op overheid.nl.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Onder 'Relevante downloads voor uw aanvraag' vindt u blanco formats voor de begroting, de rekentool en een toelichting van de rekentool. Deze gegevens en bijlagen heeft u nodig:

 • KVK-nummer en NAW-gegevens van de aanvrager/penvoerder
 • Contactpersoon en contactgegevens van de aanvrager en alle deelnemende partijen aan een samenwerkingsverband
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van de aanvrager. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch.
 • Projectnaam
 • Projectplan en -samenvatting, waarin u aanleiding, doel en inhoud van het project beschrijft
 • Start- en einddatum van het project
 • Begroting waaruit blijkt:
  • de in aanmerking komende kosten
  • bedrag aan betaalde btw dat u terug kunt vragen bij het BTW-compensatiefonds
  • inzicht in de financiering van de kosten die niet door deze uitkering worden gedekt
  • inzicht in de verdeling van de kosten en bijdragen (als het gaat om een samenwerkingsverband)
 • Onderbouwing voor (indirecte) verlaging van emissies of gezondheidswinst
 • Verwachte gezondheidswinst en ingevulde rekentool (alleen verplicht voor emissieverlagend project)
 • Stukken ter onderbouwing van de ingevulde waarden in de rekentool (alleen verplicht voor emissieverlagend project)
 • Het inwonertal per 1 januari 2024 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (alleen verplicht bij projecten binnen de Inruilregeling brom- en snorfiets)

Relevante downloads voor uw aanvraag

Gebruik de volgende bestanden om uw aanvraag voor te bereiden.

Verplichte bijlagen per projectcategorie

In onderstaande tabel ziet u de bijlagen die u bij een aanvraag voor elk soort project moet uploaden.

Verplichte Bijlagen per project
Bijlage Emissieverlagend project Pilotproject Inruilprojecten Overig project
Begroting Ja Ja Ja Ja
Ingevulde rekentool Ja optioneel optioneel optioneel
Onderbouwing van de waarden in de rekentool Ja optioneel optioneel optioneel
Projectplan Ja Ja Ja Ja
Aanvullende documenten, bijvoorbeeld schriftelijke onderbouwing gezondheidswinst optioneel optioneel optioneel optioneel

Aanvragen

In de 4e ronde van de SPUK SLA vraagt u aan van 1 maart 2024, 9:00 uur, tot 27 september 2024 om 17:00 uur. 

De Inruilregeling brom- en snorfiets vraagt u aan van 15 juli 2024, 9:00 uur, tot 27 september 2024 om 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Heeft u deze niet? Vraag deze dan op tijd aan.

Na uw aanvraag

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met maximaal 13 weken worden verlengd. U krijgt 80% als voorschot. De andere 20% krijgt u na vaststelling.

Verantwoord het project via SiSa

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt jaarlijks via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente of provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa.

Meld wijzigingen in het project

U moet het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten als:

 • het project niet op tijd start;
 • het project niet (helemaal) op tijd af is;
 • u uw kennis, ervaring of adviesproducten niet (op tijd) kunt delen;
 • u weet van andere belangrijke omstandigheden.

Wijzigingen in het project kunnen tot een wijziging of het intrekken van de uitkering leiden.

Geef uw wijzigingen door via de knop 'Beheer uw aanvraag':

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Klik vervolgens nog een keer op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. U kunt ons ook mailen op spuksla@rvo.nl.

Deel uw kennis

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van het Schone Lucht Akkoord. Een eis voor uitkering uit de SPUK SLA is daarom dat u uw ervaringen, de resultaten en ontwikkelde kennis, advies (bijvoorbeeld adviesrapporten) en training met de andere SLA-partijen deelt. Het invullen van het onderstaande formulier is verplicht. Lever het aan binnen 3 maanden na afronding van het project. Stuur het ingevulde formulier via e-mail naar spuksla@rvo.nl.

Op zoek naar inspiratie?

Op basis van eerdere aanvragen geven wij graag wat inspiratie voor nieuwe projecten. In ons overzicht vindt u naast concrete voorbeelden ook gefinancierde projecten per thema.

Inspiratie opdoen

Resultaten 2023

Het totale budget was in 2023 € 7 miljoen. Hoe dat bedrag verdeeld is, ziet u in de afbeelding hieronder.

Verdeling van het budget voor de SpUk SLA in 2023. Het totaalbedrag was €7 miljoen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?