Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

Gepubliceerd op:
25 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

Startdatum:
zaterdag 1 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 29 september 2023
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 7.000.000

Stand budget: voor 2023 is nog € 1 miljoen beschikbaar. In dit bedrag hebben wij de btw die verrekend moet worden met het btw-compensatiefonds (indicatie ruim € 1 miljoen) al meegerekend. Nog niet alle ingediende subsidieaanvragen zijn beoordeeld. Deze budgetstand is het laatst bijgewerkt op vrijdag 22 september 2023.

Wie kan de Spuk SLA aanvragen?

De uitkering is bestemd voor gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. Heeft u het akkoord nog niet ondertekend? Doe ook mee.

U mag ook meedoen als u in eerdere rondes heeft aangevraagd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Gemeenten en provincies kunnen een uitkering aanvragen voor een eigen project. Ook kunt u samenwerken en samen een aanvraag indienen. De samenstelling van de groep waarmee u aanvraagt mag per keer wisselen. U kiest zelf een penvoerder die onder andere de aanvraag doet, voor de communicatie zorgt en namens de samenwerking de uitkering ontvangt en verdeelt.

Afhankelijk van het project kan het nodig zijn om uw plaatselijke GGD te betrekken. Neem altijd contact op met de GGD als het project de gezondheid van burgers betreft. Twijfelt u? Neem dan contact op met de afdeling Milieu en Gezondheid van uw GGD of mail naar spuksla@rvo.nl.

U kunt meerdere aanvragen indienen. Per aanvraag mag u maar één project invullen. U stuurt een begroting mee als bijlage.

Projectcategorieën

U dient elk project in onder één van de 3 volgende categorieën: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten. De voorwaarden verschillen per soort project. Het is daarom erg belangrijk om te weten onder welke categorie uw project valt. Klik op de naam van een categorie voor meer informatie.

Belangrijkste voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden van SpUk SLA per onderwerp. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Bereid uw aanvraag voor

Bereid uw aanvraag goed voor. Onder 'Relevante downloads voor uw aanvraag' vindt u blanco formats voor de begroting, de rekentool en een toelichting van de rekentool. Deze gegevens en bijlagen heeft u nodig:

 • KVK-nummer en NAW-gegevens van de aanvrager/penvoerder
 • Contactpersoon en contactgegevens van de aanvrager en alle deelnemende partijen aan een samenwerkingsverband
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van de aanvrager. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch.
 • Projectnaam
 • Projectplan en -samenvatting, waarin u aanleiding, doel en inhoud van het project beschrijft
 • Start- en einddatum van het project
 • Begroting waaruit blijkt:
  • de in aanmerking komende kosten
  • bedrag aan betaalde btw dat u terug kunt vragen bij het BTW-compensatiefonds
  • inzicht in de financiering van de kosten die niet door deze uitkering worden gedekt
  • inzicht in de verdeling van de kosten en bijdragen (als het gaat om een samenwerkingsverband)
 • Onderbouwing voor (indirecte) verlaging van emissies of gezondheidswinst
 • Verwachte gezondheidswinst en ingevulde rekentool (alleen verplicht voor emissieverlagend project)
 • Stukken ter onderbouwing van de ingevulde waarden in de rekentool (alleen verplicht voor emissieverlagend project)

Relevante downloads voor uw aanvraag

Gebruik de volgende bestanden om uw aanvraag voor te bereiden.

Verplichte bijlagen per projectcategorie

In onderstaande tabel ziet u de bijlagen die u bij een aanvraag voor elk soort project moet uploaden.

Verplichte Bijlagen per project

Bijlage Emissieverlagend project Pilotproject Overig project
Begroting Ja Ja Ja
Ingevulde rekentool Ja optioneel optioneel
Onderbouwing van de waarden in de rekentool Ja optioneel optioneel
Projectplan Ja Ja Ja
Aanvullende documenten, bijvoorbeeld schriftelijke onderbouwing gezondheidswinst optioneel optioneel optioneel

Wat moet u doen na uw aanvraag?

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met maximaal 13 weken worden verlengd. U krijgt 80% als voorschot. De andere 20% krijgt u na vaststelling.

Verantwoord het project via SiSa

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt jaarlijks via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente of provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa.

Meld wijzigingen in het project

U moet het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten als

 • het project niet op tijd start;
 • het project niet (helemaal) op tijd afgerond wordt;
 • u uw kennis, ervaring of adviesproducten niet (op tijd) kunt delen;
 • u weet van andere omstandigheden die van belang zijn.

Wijzigingen in het project kunnen tot een wijziging of het intrekken van de uitkering leiden.

Geef uw wijzigingen door via de knop 'Beheer uw aanvraag':

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Klik vervolgens nog een keer op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. U kunt ons ook mailen op spuksla@rvo.nl.

Deel uw kennis

U bent verplicht uw ervaringen, de resultaten en ontwikkelde kennis, advies (bijvoorbeeld adviesrapporten) en training met de andere SLA-partijen te delen. Download het onderstaande formulier en lever het ingevuld in binnen 3 maanden na afronding van het project. Stuur het formulier in een e-mail naar spuksla@rvo.nl.

Op zoek naar inspiratie?

Op basis van eerdere aanvragen geven wij graag wat inspiratie voor nieuwe projecten. Hier vindt u naast concrete voorbeelden ook een overzicht van gefinancierde projecten per thema.

Inspiratie voor uw schone lucht projecten

Resultaten 2022

Het totale budget was in 2022 € 10 miljoen. Hiervan keerden we bijna € 9 miljoen uit. Hoe dat bedrag verdeeld is, ziet u in de afbeelding hieronder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?