Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Inspiratie voor uw schone lucht projecten SpUk SLA

Gepubliceerd op:
8 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Hieronder vindt u per thema mogelijke projecten waarvoor u een uitkering vanuit het Schone Lucht Akkoord aan kon vragen. Voor een deel zijn dit projecten die in 2021 een uitkering hebben ontvangen. Andere zijn door ons toegevoegd ter inspiratie en bijvoorbeeld passend bij nieuwe voorwaarden. Deze indeling in thema’s is in lijn met de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2023. Uw aanvraag valt onder een van de 3 soorten categorieën: emissieverlagende projecten, pilotprojecten en overige projecten.

Overzicht van projecten uit 2021 en 2022

Hieronder leest u per thema voorbeelden ter inspiratie en suggesties onder welke categorie de projecten passen.

Industrie

Voor de industrie zijn veel activiteiten mogelijk binnen de SpUk SLA. Vaak staan kennis en onderzoek centraal. Denk aan het:

 • trainen van bevoegd gezag om scherper te vergunnen;
 • bevorderen van technische, bedrijfseconomische of juridische kennis bij omgevingsdiensten bijvoorbeeld om BBT (best beschikbare technieken) te beoordelen op toepasbaarheid;
 • inhuren van technische expertise om emissies te inventariseren en de haalbaarheid van NOx- of stofemissiereductie te onderzoeken.

Categorie: pilotprojecten of overige projecten.

Landbouw

Voor de landbouwsector zijn projecten vaak gericht op technische en juridische maatregelen rondom agrarische bedrijven. Doel hierbij is het voorkomen van de luchtverontreiniging. Denk aan:

 • de haalbaarheid onderzoeken van nieuwe regelgeving om netto minder emissies te realiseren;
 • het trainen van bevoegd gezag of omgevingsdiensten op handhaven en scherper vergunnen;
 • onderzoek naar reductie van ammoniak of stof bij de bron.

Categorie: pilotprojecten of overige projecten.

Binnenvaart en havens

‘Binnenvaart en havens’ is een actueel thema. In 2021 ontvingen we diverse aanvragen, denk aan:

 • het aanleggen van walstroom in de haven;
 • het stimuleren van elektrisch varen en/of laadinfrastructuur;
 • juridische verkenning naar mogelijkheden binnen dit thema.

Categorie: emissieverlagende projecten, pilotprojecten en overige projecten. Let vooral bij de emissieverlagende projecten binnen dit thema op de totale gevraagde uitkering. Deze moet lager zijn dan de met de rekentool berekende kosten van gezondheidsschade.

Houtstook

Houtstook blijft een populair thema. Veel gemeenten zijn hiermee bezig. Vaak zijn dit projecten waarbij voorlichting en participatie belangrijke uitgangspunten zijn. Denk aan:

 • campagnes gericht op voorlichting en bewustwording van gezondheidsschade door houtstook;
 • participatie van bewoners door luchtmetingen, klachtenonderzoek en de registratie van overlast;
 • onderzoeken van juridische maatregelen om schoner te stoken.

Categorie: emissieverlagende projecten (als er sprake is van projecten gericht op gedragsbeïnvloeding), pilotprojecten of overige projecten.

Mobiele werktuigen

Binnen dit thema gingen de aanvragen over het gebruik van mobiele werktuigen en over aanbesteding. Denk aan:

 • onderzoek naar de uitvoering van aanbesteding van werkzaamheden met emissievrije of emissiearme mobiele machines;
 • cofinanciering van provincie of gemeente voor zero-emissie werktuigen bij aanbesteding;
 • onderzoek naar technische en juridische mogelijkheden voor het verlagen van emissies en voor emissieverlaging binnen OnderhoudsPrestatieContracten.

Categorie: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten.

Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen het Schone Lucht Akkoord. De afgelopen jaren ging een groot deel van het budget van de SpUk naar mobiliteit. Hieronder enkele voorbeelden van de diversiteit van projecten binnen dit thema:

 • een sloopregeling voor oude bromfietsen;
 • het realiseren of onderzoeken van een Zero Emissie Zone in de stad;
 • gedragsverandering stimuleren (voornamelijk van auto naar fiets).

Categorie: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten.

Participatie en citizen science

Citizen science speelt een belangrijke rol in participatieprojecten. Door inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden zelf te laten meten, krijgen ze beter inzicht in de luchtkwaliteit in hun omgeving. Projecten die binnen dit thema passen zijn:

 • het plaatsen van mobiele meetapparatuur en sensoren;
 • projecten gericht op participatie van bewoners met als doel bewustwording en inzage in emissies en gezondheidsrisico’s;
 • ontwikkeling en gebruik van een app om participatie te stimuleren.

Categorie: pilotprojecten of overige projecten.

Meer weten over de SpUk SLA?

 

Mail ons

 

Bent u tevreden over deze pagina?