Open voor aanvragen

Inspiratie voor uw Schone Lucht-projecten

Gepubliceerd op:
8 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2024

Hieronder vindt u ter inspiratie suggesties voor projecten waarvoor aanvragen zijn binnengekomen voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). De indeling in thema’s is in lijn met de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021- 2023. Daarnaast leest u over projecten die de afgelopen jaren een uitkering ontvingen.

Projecten per thema

De voorbeelden ter inspiratie zijn ingedeeld in één van de 3 projectcategorieën van de SpUk SLA: emissieverlagende projecten, pilotprojecten en/of overige projecten.

Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen het Schone Lucht Akkoord. Een groot deel van het budget van de SpUk is hier de afgelopen jaren aan besteed. Enkele voorbeelden van projecten binnen dit thema waren:

 • een sloopregeling voor oude bromfietsen;
 • het realiseren of onderzoeken van een Zero Emissie Zone in de stad;
 • gedragsverandering stimuleren (vooral het aanmoedigen van fiets- in plaats van autogebruik).

Categorie: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten.

Mobiele werktuigen

Aanvragen gaan over het gebruik van mobiele werktuigen en over de rol hiervan in aanbestedingen. Denk aan:

 • onderzoek naar de uitvoering van aanbesteding van werkzaamheden met emissievrije of emissiearme mobiele machines;
 • cofinanciering van provincie of gemeente voor zero-emissie werktuigen bij aanbesteding;
 • onderzoek naar technische en juridische mogelijkheden voor het verlagen van emissies en voor emissieverlaging binnen Onderhoud Prestatie Contracten.

Categorie: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten.

Industrie

In projecten in de industrie die in aanmerking komen voor de SpUk SLA staan kennis en onderzoek meestal centraal. Denk aan:

 • training van bevoegd gezag om scherper te vergunnen;
 • bevordering van technische, bedrijfseconomische of juridische kennis bij omgevingsdiensten bijvoorbeeld om bbt (best beschikbare technieken) te beoordelen op toepasbaarheid;
 • het inhuren van technische expertise om emissies te inventariseren en de haalbaarheid van NOx- of stofemissiereductie te onderzoeken.

Categorie: pilotprojecten of overige projecten.

Houtstook

Veel gemeenten hebben aandacht voor dit thema. Vaak zijn dit projecten waarbij voorlichting en participatie belangrijke uitgangspunten zijn. Denk aan:

 • campagnes gericht op voorlichting en bewustwording van gezondheidsschade door houtstook;
 • participatie van bewoners door luchtmetingen, klachtenonderzoek en de registratie van overlast;
 • pilot verwijderen van rookkanalen.

Categorie: emissieverlagende projecten (als er sprake is van projecten gericht op gedragsbeïnvloeding), pilotprojecten of overige projecten.

Binnenvaart en havens

Dit is een actueel thema. De afgelopen jaren ontvingen we diverse aanvragen. Denk aan:

 • het aanleggen van walstroom in de haven;
 • het stimuleren van elektrisch varen en/of laadinfrastructuur;
 • juridische verkenning naar mogelijkheden binnen dit thema.

Categorie: emissieverlagende projecten, pilotprojecten en overige projecten. Let op: kijk bij de emissieverlagende projecten binnen dit thema naar de totale gevraagde uitkering. Deze moet lager zijn dan de met de rekentool berekende kosten van gezondheidsschade.

Landbouw

Voor de landbouwsector zijn projecten vaak gericht op technische en juridische maatregelen voor landbouwbedrijven. Doel hierbij is het voorkomen van de luchtverontreiniging. Denk aan:

 • de haalbaarheid onderzoeken van nieuwe regelgeving om netto minder emissies te realiseren;
 • het trainen van bevoegd gezag of omgevingsdiensten op handhaven en scherper vergunnen;
 • onderzoek naar reductie van ammoniak of stof bij de bron.

Categorie: pilotprojecten of overige projecten.

Participatie en citizen science

'Citizen science' speelt een belangrijke rol in participatieprojecten. Door inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden zelf te laten meten, krijgen ze beter inzicht in de luchtkwaliteit in hun omgeving. Projecten die binnen dit thema passen zijn:

 • het plaatsen van mobiele meetapparatuur en sensoren;
 • projecten gericht op participatie van bewoners met als doel bewustwording en inzage in emissies en gezondheidsrisico’s;
 • ontwikkeling en gebruik van een app om participatie te stimuleren.

Categorie: pilotprojecten of overige projecten.

Projecten in 2021-2023

U kunt hieronder lezen welke projecten in 2021, 2022 en 2023 een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord hebben ontvangen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Mail ons op Spuksla@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?