Open voor aanvragen

Partnering for Green Growth (P4G)

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 augustus 2020

Heeft u een passie voor circulaire oplossingen? Werkt u aan nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)? Bent u geïnteresseerd in groei en wilt u uw kennis en uw netwerk in het buitenland uitbreiden? Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) helpt bij het vormen van publiek-private partnerschappen (PPP's) en biedt financiering aan.

Wat doet P4G?

P4G brengt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar in publiek-private partnerschappen (PPP's) die groene groei stimuleren. Doel hiervan is om baanbrekende oplossingen te bevorderen die helpen met de grootste behoeften van de mensheid op 5 SDG gebieden:

  • voedsel en landbouw (SDG2);
  • schoon water (SDG6);
  • schone energie (SDG7);
  • duurzame steden (SDG11); en
  • circulaire economie (SDG12).

Financiering en ondersteuning

P4G helpt bij het tot stand brengen van wereldwijde gemeenschappen van 'best practices' op de 5 SDG-gebieden. Partnerschappen worden actief verbonden met netwerken in andere betrokken landen.

Elk jaar organiseert P4G een wereldwijde wedstrijd voor partnerschapsvoorstellen. De winnende partnerschappen ontvangen een start-up financiering tot een bedrag van $ 100.000, of een scale-up financiering tot $ 1 miljoen. Op dit moment financieert P4G al meer dan 30 partnerschappen.

P4G helpt partners ook door ondersteuning te bieden bij het pitchen voor investeerders, bij het opbouwen van partnerschapsnetwerken en door het geven van advies over 'best practices'.

P4G-netwerkbijeenkomst en P4G-top

P4G brengt de gefinancierde partnerschappen bij elkaar om kennis en netwerken uit te breiden. Tijdens de P4G-netwerkbijeenkomsten kunnen partnerschappen zich voorstellen aan partijen zoals hoge ambtenaren, investeerders en kopstukken uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. P4G helpt ook bij het uitbreiden van netwerken via erkenning op sociale media, nieuwsberichten en de mogelijkheid om te spreken op P4G-evenementen.

Eens in de 2 jaar organiseert een van de deelnemende landen een P4G topconferentie, met een netwerkbijeenkomst en seminars. Hiervoor nodigen ze wereldleiders, pioniers op SDG-gebieden, investeerders en kopstukken uit het bedrijfsleven uit.

Voor wie?

P4G is er voor mkb-bedrijven, grotere bedrijven, ngo's, kennisinstellingen (met uitzondering van universiteiten), lokale overheden en overheidsinstellingen binnen en buiten Nederland.

Voorwaarden

Projecten en ideeën moeten zich richten op groene groei in landen op de ODA-lijst voor ontwikkelingshulp, en focussen op minimaal 1 van de hierna genoemde P4G-partnerlanden.

Voor bedrijven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties gelden verschillende voorwaarden. Lees meer over de verschillende voorwaarden op de P4G website. De voorwaarden kunnen per oproep veranderen. Informatie over de eerstvolgende tender volgt later.

Partnerlanden

De P4G-partnerlanden zijn Bangladesh, Chili, Colombia, Denemarken, Ethiopië, Indonesië, Nederland, Kenya, Mexico, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. We verwachten dat nog meer landen zich bij P4G aansluiten. De Nederlandse overheid ondersteunt P4G financieel.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert het Nederlandse P4G National Platform in opdracht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit platform helpt organisaties, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om in contact te komen met P4G wereldwijd.

Inspiratie opdoen?

Heeft u interesse? Lees meer over P4G-partnerschappen.

Begin of sluit aan bij een partnerschap

Begin uw eigen P4G-partnerschap of sluit aan bij een lopend partnerschap project.

Meer weten?

Meer informatie over P4G en wat dit voor u en uw bedrijf of diensten kan betekenen vindt u op de website van P4G.

Vragen over P4G?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?