Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie

Gepubliceerd op:
8 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
11 december 2023

Met de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie zet u als gemeente een eigen isolatieprogramma op voor koopwoningen. Daarmee verbetert u slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen. Alleen gemeenten kunnen deze regeling aanvragen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 maart 2023
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 oktober 2023
17:00

Voor wie?

Alle Nederlandse gemeenten kunnen de SpUk Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI) aanvragen. Het is aan de gemeente zelf om een aanpak te bepalen of een project op te zetten om de slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen. Gemeenten kunnen samenwerken met andere gemeenten en (uitvoerende) partijen.

Tot de sluiting op 31 oktober 2023 hebben 337 gemeenten de SpUk LAI aangevraagd.

Slecht geïsoleerde woningen

U vraagt deze SpuK aan om slecht geïsoleerde woningen te isoleren. Een slecht geïsoleerde woning is een woning met energielabel D, E, F of G.

Heeft een woning geen geldig energielabel? Dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal 2 van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd:

 • de vloer en de bodem
 • de gevel, waaronder de spouwmuur
 • het dak en de zolder/vlieringvloer
 • de ramen en deuren

Slecht geïsoleerde bouwdelen

Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes in de rechterkolom van onderstaande tabel. 

 
Bouwdeel Wanneer aanpakken? Indicatie dikte of Rc of U-waarde
Dak, hellend/plat Geen, slechte en matige isolatie Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0
Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie  Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is Rc ≤ 0,5
Gevel Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig  Rc ≤ 1,1
Vloer-/bodemisolatie Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas

Ug waarde  ≥ 1,6

Voorwaarden en budget

Bekijk hieronder de voorwaarden en het budget van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag voor door een isolatieprogramma te maken. Bij de aanvraag vragen wij u om het isolatieprogramma toe te lichten. U bent als gemeente vrij om de vorm en inhoud van het isolatieprogramma te bepalen. 

In uw isolatieprogramma staat in ieder geval:

 • Wie en hoe u de energiebesparende isolatiemaatregelen, en eventueel de energiezuinige ventilatiemaatregelen, gaat uitvoeren in de woningen. Ook doe-het-zelf maatregelen kunnen hierin meegenomen worden.
 • Voor hoeveel slecht geïsoleerde koopwoningen u budget aanvraagt.
 • De hoogte van het bedrag dat u aanvraagt. U kunt maximaal € 1.460 per woning aanvragen.
 • Welke ondersteuning u geeft aan woningeigenaren. U geeft ook aan welke andere partijen u inzet om woningeigenaren te ondersteunen. Denk hierbij aan:
  • advies over welke verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden
  • begeleiding bij het doen van de subsidieaanvraag, van bijvoorbeeld ISDE of SVVE
  • advisering over, of bemiddeling van, de financiering
  • het organiseren van grootschalige straat- of wijkgerichte verduurzamingsaanpakken
 • Hoe u de eigenaar-bewoners van woningen die vallen onder de WOZ-grens, gaat betrekken bij uw isolatieprogramma.
 • Welke werkzaamheden nodig zijn van de gemeente, of andere partijen, om het isolatieprogramma uit te voeren. Denk aan de inhuur van een projectleider.
 • Hoe het isolatieprogramma aansluit bij uw Transitievisie Warmte.
 •  Een omschrijving hoe uw isolatieprogramma aansluit bij de aanpak van de aangewezen focusgebieden. Het gaat hierbij om focusgebieden in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Voorbeeld aanvraagformulier

Hieronder vindt u een voorbeeld van het aanvraagformulier. Zo weet u welke informatie we vragen en kunt u uw aanvraag goed voorbereiden. 

Kunt u dit document niet goed lezen en heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Na uw aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 8 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij één keer met maximaal 8 weken verlengen.

Besluiten wij dat u de specifieke uitkering krijgt? Dan ontvang u van ons een voorschot van 100%. Dit voorschot wordt eventueel uitgesplitst in een uitkering in 2023 en een uitkering in 2024.

Heeft u uw aanvraag ingediend maar wilt u deze wijzigen of intrekken? Dit doet u met de knop ‘Aanvraag beheren’ (binnenkort beschikbaar).

Verhoging budget

Vanaf 6 juli 2023 is het budget van de SpUk LAI verhoogd met € 100 miljoen. Vroeg u de SpUk LAI aan voor 6 juli 2023? Dan heeft u niet automatisch recht op dit extra budget. Dien hiervoor een wijzigingsverzoek in van uw aanvraag. Het budget kennen we dan via een aangepaste beslissing aan uw gemeente toe.

Het kabinet besloot daarnaast op Prinsjesdag om extra te investeren in de gezamenlijke aanpak om kwetsbare wijken en dorpen te verduurzamen. Hiervoor stelden we aanvullend nog € 119 miljoen beschikbaar. Vroeg u de SpUk LAI al aan? Dan heeft u automatisch recht op dit budget. U hoeft hiervoor niets te doen. Vroeg u de SpUk LAI nog niet aan? Doe dit dan voor 31 oktober 2023. U heeft dan recht op beide budgetten.

Monitoring SpUk Lokale Aanpak Isolatie

Houd tijdens de uitvoering van uw isolatieprogramma bij welke maatregelen u in welke woningen uitvoert. U kunt de maatregelen laten uitvoeren door bouwbedrijven of met een doe-het-zelf aanpak. Dit houdt u bij in het onderstaande Monitoringsbestand. Bij de Voortgangsrapportage die u 2 keer per jaar indient, vragen wij om dit document toe te voegen. 

Tip: werk het Monitoringsbestand gedurende de uitvoering van uw isolatieprogramma regelmatig bij.

Voortgangsrapportage en vaststelling aanvragen

Doel van de regeling

De SpUk Lokale Aanpak Isolatie is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Gemeenten kunnen hierin een subsidieaanvraag doen om inwoners te helpen met woningisolatie. Het doel is om op deze manier, voor 2030, 750.000 slecht geïsoleerde woningen te verbeteren. 99% van de gemeenten maakten gebruik van de 1e ronde van deze regeling.

Vragen? 

Stuur een e-mail naar: niplokaleaanpak@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?