Groot bedrijf

Gepubliceerd op:
31 mei 2024

Wilt u verduurzamen? Bekijk onze mogelijkheden en suggesties op het gebied van klimaat en energie voor u als groot bedrijf. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Investeren in duurzame energie

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor bedrijven en non-profitorganisaties voor het verminderen van de CO2-uitstoot door hernieuwbare energie te produceren of CO2-verminderende technieken te gebruiken.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof willen realiseren én gebruiken voor de productie van hernieuwbare (duurzame) waterstof. U gebruikt hierbij een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt.

Bijna open voor aanvragen

Investeringssubsidie voor ondernemers die snel (kunnen) starten met de aanleg van een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken. 

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die investeren in de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwbedrijven.

Aanvragen vanaf 1 februari 2024 tot en met 30 augustus 2024.

Belastingvoordeel op investeringen en onderzoek

Open voor aanvragen

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, vermeld op de Milieulijst.

Indientermijn verschilt per kostensoort.

Open voor aanvragen

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Indientermijn verschilt per kostensoort.

Open voor aanvragen

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

De aanvraagtermijnen verschillen voor zzp'ers en ondernemingen met personeel.

Innoveer uw product, proces of dienst

Subsidies voor het ontwikkelen, testen of demonstreren van een energie- of klimaatinnovatie binnen uw bedrijf of binnen een samenwerkingsverband.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie die minder CO2 willen uitstoten. Het gaat om maatregelen waarvan is bewezen dat ze werken, maar met hoge investeringskosten en waarvan de tijd om het terug te verdienen langer is dan 5 jaar. 

Aanvragen vanaf 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers en onderzoekers om samen met partners een waardeketen van plastic te sluiten of onderzoek te doen naar plastic recyclen.

Open voor aanvragen

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan een klimaatneutraal Europa in 2050.

Periode van indienen verschilt per call.

Investeren in transport en materieel

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto kopen of financial-leasen.

Subsidies voor de aanschaf van of ombouw naar schonere bouwmachines en bouwlogistiek met minder uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof.

Open voor aanvragen

Regeling om te investeren in de aanleg van een walstroomvoorziening in een AFIR-haven of een AFIR-terminal.

Aanvragen vanaf 26 maart 2024 tot en met 15 oktober 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Periode van indienen verschilt per call.

Geld lenen voor uw duurzame investering

Open voor aanvragen

Lening voor ondernemers tegen een lage rente. Met een groenverklaring financiert u uw duurzame project via het groenfonds van uw bank of beleggingsorganisatie.

U kunt doorlopend aanvragen.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees subsidieprogramma voor bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën.

Bent u tevreden over deze pagina?