Subsidieregelingen laadinfrastructuur: SPRILA en SPULA

Gepubliceerd op:
1 juli 2024

Nederland is op weg naar uitstootvrij vervoer in 2050. Veel voertuigen zijn dan elektrisch. Om de overstap naar elektrisch vervoer te versnellen, hebben we een goed laadnetwerk nodig. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen om laadinfrastructuur aan te leggen. Ook is er geld beschikbaar voor advies.

Succesvol aan de slag met laadinfrastructuur

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA)

SPrila advies

Voor advies over de haalbaarheid en de uitvoering van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op eigen terrein.

SPrila aanschaf

Voor uitgaven aan de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s op eigen terrein.

Subsidie Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA)

SPula

Voor kosten die u maakt om de laadinfrastructuur aan te leggen in de openbare ruimte voor zware voertuigen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?