Open voor aanvragen

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Gepubliceerd op:
25 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2023

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen. 

Startdatum:
dinsdag 4 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 29 december 2023
11:00 (CET)
Totaal budget:
€ 57.400.000

Let op: het budget voor deze regeling is overtekend.

Het oorspronkelijke budget was € 30 miljoen. Op de 1e dag dat AanZET opende voor aanvragen, 4 april 2023, is ongeveer € 120 miljoen subsidie aangevraagd. Op 22 september 2023 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 27,4 miljoen extra budget beschikbaar. Daardoor is het totale budget € 57,4 miljoen.

Loting

Van de volledige aanvragen die op 4 april 2023 binnenkwamen, bepaalden we de rangschikking via loting met een notaris. We maakten de lotingsuitslag per e-mail bekend op dinsdag 18 april om 12:00 uur. Met het extra budget van € 27,4 miljoen handelen we die lotingslijst nu verder af.

Subsidiebedragen

In onderstaande tabel leest u de vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie. Het genoemde gewicht is de technisch toegestane maximum massa. In het RDW-kentekenregister staat dit geregistreerd onder de code F1.

Om te weten of uw organisatie groot, middelgroot of klein is, kunt u de mkb-toets gebruiken.

Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staat, exclusief btw.

Maximaal subsidiebedrag en percentage per voertuigcategorie en type onderneming in 2023

      Grote onderneming
 
 

 Middelgrote onderneming
 

 

Kleine onderneming
+ non-profitinstelling
 
 
Voertuigcategorie Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag
N2 bakwagenchassis vanaf 4.250 kg 12,5% € 17.800 19% € 26.800 25% € 35.700
N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg 15% € 43.600 21,5% € 63.700 28,5% € 84.000
N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg 16,9% € 56.700 24,3% € 81.500 31,7% € 106.300
N3 trekker 20% € 72.700 28,5% € 102.300 37% € 131.900

Voorwaarden

Wilt u subsidie ontvangen? Dan moet u voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET.  Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto - in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg - komt in aanmerking voor subsidie.

Wanneer is een vrachtauto nieuw?

Er is sprake van een nieuwe vrachtauto, wanneer - volgens de vermelding in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) - onderstaande gegevens gelijk zijn:

 • de datum eerste inschrijving in Nederland;
 • de datum eerste toelating;
 • de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie.

*Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

Aanvragen

Vanaf dinsdag 4 april 2023 9:00 uur vraagt u op deze pagina AanZET aan. Om uw aanvraag online te regelen, heeft u eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging nodig. Lees meer over eHerkenning en machtigingen of regel uw machtiging direct.

Checklist AanZET

Wilt u een subsidieaanvraag doen? Bereid uw subsidieaanvraag dan goed voor. U vindt de stappen om uw aanvraag voor te bereiden in de Checklist AanZET.

Goed om te weten:

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. Daarin staat het zaaknummer met de code AANZET2023-xxxxxxxx.
 • U kunt de status van uw aanvraag inzien in mijn.rvo. Daar kunt u ook controleren of de gegevens en bijlage correct zijn ingevoerd.
 • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum (niet het tijdstip).
 • Ontvangen we op de dag dat de subsidiepot leegraakt meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen we de onderlinge rangschikking van de volledige aanvragen via loting met een notaris. We verloten op basis van het zaaknummer. Het aantal voertuigen in een aanvraag maakt niet uit.
 • Kort na de loting maken we de uitslag van de lotingslijst per e-mail bekend. Pas daarna beoordelen we de aanvragen inhoudelijk.
 • Wijzen we een ingelote aanvraag (gedeeltelijk) af? Dan komt het vrijgevallen budget vrij voor de eerstvolgende in de lotingslijst.
 • We geven uw onderneming of groep van ondernemingen AanZET voor maximaal 20 voertuigen per jaar. 

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. Wij doen ons uiterste best u hierover te informeren binnen de wettelijke termijn van 13 weken. Wij streven ernaar binnen 8 weken minstens 90% van het budget te verlenen.

Hebben wij subsidie aan u verleend? Dan krijgt u per brief een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat aan u subsidie is verleend. En ook voor welk bedrag. Na deze brief betalen wij u meestal na 2 werkdagen (uiterlijk binnen 2 weken) een voorschot van 90% van het subsidiebedrag uit.

U vraagt tot uiterlijk 12 maanden na verlening van deze subsidie een subsidievaststelling aan. Bij de subsidievaststelling geeft u het kenteken door, nadat de vrachtauto op kenteken is gezet. Als bijlage moet u de gespecificeerde betalingsfactuur meesturen.

Is de vrachtauto niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 12 maanden extra. U moet de vertraging wel kunnen aantonen met een schriftelijke onderbouwing van de producent. Op dit schrijven  moet te zien zijn dat u de bestelling tijdig heeft gedaan.

Controle bij vaststelling

Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde vrachtauto(‘s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het bedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

Handhaving

De gekochte vrachtauto moet 4 jaar achter elkaar op naam (of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam) van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of u aan deze eis voldoet. Verkoopt u de vrachtauto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan ons melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

AanZET 2024

Van maandag 28 augustus tot en met maandag 25 september 2023 is er een internetconsultatie gehouden over de voorgenomen wijzigingen voor het jaar 2024. Lees het voorstel en de reacties in de internetconsultatie.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?