Open voor aanvragen

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Gepubliceerd op:
25 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 november 2022

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen. 

AanZET in 2023

Op dit moment bereiden we de nieuwe aanvraagronde van AanZET voor. Naar verwachting opent AanZET begin april 2023. Informatie over het budget en wanneer u in 2023 kunt aanvragen, volgt zo snel mogelijk na publicatie in de Staatscourant. Die publicatie is naar verwachting begin december.

AanZET in 2022

Het budget voor deze regeling was op de dag van de openstelling (9 mei 2022) overtekend. Dat betekent dat er meer geld is aangevraagd dan er in de subsidiepot zit. Er is voor ruim € 35 miljoen aan subsidie aangevraagd. Om te bepalen wie er subsidie ontvangt, hebben we op 31 mei 2022 geloot tussen de volledige aanvragen die op 9 mei zijn ingediend. Zij ontvingen op 1 juni 2022 de uitslag per e-mail.

Op 1 juli 2022 kwam er € 11,5 miljoen aanvullend budget beschikbaar. In totaal was er na deze ophoging voor heel 2022 een budget van € 25 miljoen beschikbaar. Hiermee namen we ruim 213 van de 253 op 9 mei 2022 ingediende aanvragen in behandeling. De overige aanvragen hebben we afgewezen om dat het budget op was.

Een uitleg van de termen gebruikt in deze regeling vindt u op Begrippenlijst AanZET.

Budget

Het totale budget voor 2022 was oorspronkelijk € 13,5 miljoen, maar is opgehoogd naar € 25 miljoen. In onderstaande tabel leest u de vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie.

Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staat, exclusief btw.

Maximaal subsidiebedrag en percentage per voertuigcategorie en type onderneming

      Grote onderneming
(40%)
 

 Middelgrote onderneming
(50%)

 

Kleine onderneming
+ non-profitinstelling
(60%)
 
Voertuigcategorie Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag
N2 bakwagenchassis vanaf 4.250 kg 12,5% € 17.800 19% € 26.800 25% € 35.700
N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg 15% € 43.600 21,5% € 63.700 28,5% € 84.000
N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg 16,9% € 56.700 24,3% € 81.500 31,7% € 106.300
N3 trekker 20% 72.700 28,5% € 102.300 37% € 131.900

Voorwaarden

Wilt u subsidie ontvangen? Dan moet u voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET.  Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto - in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg - komt in aanmerking voor subsidie.

Wanneer is een vrachtauto nieuw?

Er is sprake van een nieuwe vrachtauto, wanneer - volgens de vermelding in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) - onderstaande gegevens gelijk zijn:

  • de datum eerste inschrijving in Nederland;
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie.

*Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

Aanvragen

U kunt AanZET in 2023 weer aanvragen. Om uw aanvraag online te regelen, heeft u eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging nodig. Lees meer over eHerkenning en machtigingen of regel uw machtiging direct. Kent u de voorwaarden van AanZET? En heeft u alle benodigde documenten? Dan kunt u uw aanvraag in 2023 regelen via de aanvraagknop.

Checklist AanZET

Wilt u een subsidieaanvraag doen? Bereid uw subsidieaanvraag dan goed voor.  U vindt de stappen om uw aanvraag voor te bereiden in de Checklist AanZET.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. Wij doen ons uiterste best u hierover te informeren binnen de wettelijke termijn van 13 weken.

Hebben wij subsidie aan u verleend? Dan krijgt u per brief een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat aan u subsidie is verleend. En ook voor welk bedrag. Na deze brief betalen wij u meestal na 2 werkdagen (uiterlijk binnen 2 weken) een voorschot van 90% van het subsidiebedrag uit.

U vraagt tot uiterlijk 12 maanden na verlening van deze subsidie een subsidievaststelling aan. Bij de subsidievaststelling geeft u het kenteken door, nadat de vrachtauto op kenteken is gezet. Als bijlage moet u de gespecificeerde betalingsfactuur meesturen.

Is de vrachtauto niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 12 maanden extra. U moet de vertraging wel kunnen aantonen met een schriftelijke onderbouwing van de producent. Op dit schrijven  moet te zien zijn dat u de bestelling tijdig heeft gedaan.

Controle bij vaststelling

Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde vrachtauto(‘s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het bedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

Handhaving

De gekochte vrachtauto moet 4 jaar achter elkaar op naam (of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam) van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of u aan deze eis voldoet. Verkoopt u de vrachtauto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan ons melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.

Vragen over AanZET?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?