Open voor aanvragen

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Gepubliceerd op:
25 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen. 

Let op: het budget voor deze regeling was overtekend op de dag van de openstelling (9 mei 2022). Dat betekent dat er meer geld is aangevraagd dan er in de subsidiepot zit. Er is voor ruim € 35 miljoen aan subsidie aangevraagd. We hebben geloot tussen de volledige aanvragen die op 9 mei zijn ingediend, om te bepalen wie er subsidie zou ontvangen.De loting vond plaats op 31 mei 2022. De  aanvragers ontvingen op 1 juni 2022 de uitslag per e-mail.

Op 1 juli is er € 11,5 miljoen aanvullend budget beschikbaar gekomen. In totaal is er na deze ophoging in 2022 een budget van € 25 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen we ruim 80% van alle ingediende aanvragen op 9 mei 2022  alsnog in behandeling nemen. Dit doen we op volgorde van de lotingsuitslag. Wordt één van deze aanvragen op de lijst ingetrokken of (gedeeltelijk) afgewezen, dan gaat het vrijgevallen budget naar de eerstvolgende aanvraag op deze lijst. Dit doen we net zo lang tot het totale beschikbare subsidiebudget verdeeld is.

Een uitleg van de termen gebruikt in deze regeling vindt u op Begrippenlijst AanZET.

Budget

Het totale budget voor 2022 was oorspronkelijk € 13,5 miljoen, maar is opgehoogd naar € 25 miljoen. In onderstaande tabel leest u de vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie.

Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staat. En exclusief btw.

Maximaal subsidiebedrag en percentage per voertuigcategorie en type onderneming

      Grote onderneming
(40%)
 

 Middelgrote onderneming
(50%)

 

Kleine onderneming
+ non-profitinstelling
(60%)
 
Voertuigcategorie Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag
N2 bakwagenchassis vanaf 4.250 kg 12,5% € 17.800 19% € 26.800 25% € 35.700
N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg 15% € 43.600 21,5% € 63.700 28,5% € 84.000
N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg 16,9% € 56.700 24,3% € 81.500 31,7% € 106.300
N3 trekker 20% 72.700 28,5% € 102.300 37% € 131.900

Voorwaarden

Wilt u subsidie ontvangen? Dan moet u voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET.  Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto - in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg - komt in aanmerking voor subsidie.

Wanneer is een vrachtauto nieuw?

Er is sprake van een nieuwe vrachtauto, wanneer - volgens de vermelding in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) - onderstaande gegevens gelijk zijn:

  • de datum eerste inschrijving in Nederland;
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie.

*Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

Aanvragen

U kunt AanZET in 2023 weer aanvragen. Om uw aanvraag online te regelen, heeft u eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging nodig. Lees meer over eHerkenning en machtigingen of regel uw machtiging direct. Kent u de voorwaarden van AanZET? En heeft u alle benodigde documenten? Dan kunt u uw aanvraag in 2023 regelen via de aanvraagknop.

Checklist AanZET

Wilt u een subsidieaanvraag doen? Bereid uw subsidieaanvraag dan goed voor.  U vindt de stappen om uw aanvraag voor te bereiden in de Checklist AanZET.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. Wij doen ons uiterste best u hierover te informeren binnen de gangbare termijn van 13 weken. Omdat het budget voor deze regeling aangevuld is, lukt dat helaas niet in alle gevallen. In dat geval verlengen wij deze termijn één keer met 13 weken.

Hebben wij subsidie aan u verleend? Dan krijgt u per brief een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat aan u subsidie is verleend. En ook voor welk bedrag. Na deze brief betalen wij u meestal na 2 werkdagen (uiterlijk binnen 2 weken) een voorschot van 90% van het subsidiebedrag uit.

U vraagt tot uiterlijk 12 maanden na verlening van deze subsidie een subsidievaststelling aan. U kunt deze aanvragen vanaf medio juli 2022. Bij de subsidievaststelling geeft u het kenteken door, nadat de vrachtauto op kenteken is gezet. Als bijlage moet u de gespecificeerde betalingsfactuur meesturen.

Is de vrachtauto niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 12 maanden. U moet de vertraging wel kunnen aantonen.

Controle bij vaststelling

Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde vrachtauto(‘s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het bedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

Handhaving

De gekochte vrachtauto moet 4 jaar achter elkaar op naam (of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam) van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of u aan deze eis voldoet. Verkoopt u de vrachtauto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan ons melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.

Vragen over AanZET?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?