Brandstofprijsvergelijking

Gepubliceerd op:
3 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2023

Benzine, elektrische, hybride – er bestaan allerlei soorten auto’s. Gaat u binnenkort een auto aanschaffen? Dan wilt u natuurlijk weten welke auto de beste keuze is voor u. Een van de factoren die daarbij een rol speelt, is de prijs van de verschillende soorten brandstof. Ieder kwartaal informeren wij u via een nieuwe brandstofprijsvergelijking, op basis van de prijzen van het afgelopen kwartaal.

Om u hier meer inzicht in te geven, vindt u vanaf december 2020 bij bemande tankstations langs de snelweg de gemiddelde brandstofprijzen per 100 kilometer. De prijzen van 6 brandstoffen worden getoond: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof en groen gas (cng) gebaseerd op verbruik per 100 kilometer.

Waarom een brandstofprijsvergelijking?

Vanaf 7 december 2020 geldt een Europese verplichting om bij tankstations een brandstofprijsvergelijking te laten zien. Deze brandstofprijsvergelijking heeft als doel consumenten te informeren over de verschillende soorten brandstoffen en hun prijzen.

Op dit moment rijden de meeste Nederlanders op fossiele brandstoffen: benzine, diesel en lpg. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, stoten auto’s broeikasgassen uit. Deze gassen zijn slecht voor het klimaat. Er zijn steeds meer betaalbare auto’s verkrijgbaar die minder of geen broeikasgassen uitstoten tijdens het rijden. Deze auto’s rijden op elektriciteit, waterstof of groen gas (cng), de zogenoemde alternatieve brandstoffen. De prijsvergelijking die u bij de tankstations ziet, geeft een prijsindicatie van deze brandstoffen per 100 kilometer. Daarmee wil de overheid eraan bijdragen dat u bij de keuze voor een nieuwe auto de alternatieve brandstoffen beter kunt meewegen.

Er bestaan ook andere alternatieve brandstofsoorten. Deze vallen buiten deze prijsvergelijking omdat hun brandstofverbruik niet vastligt. Het gaat om biobrandstoffen, zoals biodiesel, bio-ethanol, biogas of bio-butanol. Kijk op de webpagina Biobrandstoffen voor meer informatie.

Wat is de brandstofprijsvergelijking?

Bij de bemande tankstations langs de snelweg ziet u de prijsindicatie per brandstof per 100 kilometer. Deze prijs wordt berekend op basis van het verbruik van de 3 meest verkochte nieuwe auto’s binnen een autosegment in het afgelopen kalenderjaar. Het verbruik per type auto varieert. Wij rekenen met gemiddelden naar marktaandeel (gewogen gemiddelden).

De overheid bekijkt de ontwikkelingen van de automarkt aan de hand van 5 segmenten (A, B, C, D en E). Deze indeling is gebaseerd op de grootte van de voertuigen (lengte x breedte).

Hieronder ziet u per segment enkele voorbeelden van auto's die daarbij horen:

  • A = kleine segment (Kia Picanto, Volkswagen Up)
  • B = compacte segment (Volkswagen Polo, Opel Corsa)
  • C = kleine middenklasse segment (Ford Focus, Volkswagen ID.3)
  • D = hogere middenklasse segment (BMW 3-serie, Tesla model 3)
  • E = grote en/of luxe en/of sportieve segment (BMW X5, Tesla Model X)

In de prijsvergelijking tonen wij de prijzen voor de segmenten B, C en D om zo ook de prijs voor waterstof te kunnen laten zien. Er zijn namelijk alleen waterstofauto's in segment D. Om het overzicht begrijpelijk te houden, is het belangrijk dat de segmenten opeenvolgend zijn. Daarom kozen wij opeenvolgend voor B, C en D. De berekening die u ziet, is een indicatie van de brandstofprijs per 100 kilometer. Hieronder ziet u de prijsvergelijking zoals deze ook is te zien bij de tankstations.

De brandstoffen zijn in de brandstofprijsvergelijking ingedeeld in 2 categorieën: milieuvriendelijke brandstoffen in de kleur groen en fossiele brandstoffen in de kleur blauw. In Nederland leveren bijna alle cng-tankstations groen gas. Dit is de duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Daarom wordt  cng in Nederland gezien als een duurzame brandstof. De CO2-uitstoot van cng is ook lager ten opzichte van die van de fossiele brandstoffen.

Hoe wordt de brandstofprijs berekend?

Op Europees niveau is bepaald hoe de prijs wordt berekend, zodat deze prijzen in Europa onderling vergelijkbaar zijn. De prijs berekenen wij aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik van de meest verkochte nieuwe auto’s (top 3) binnen een segment. Het brandstofverbruik per 100 kilometer drukken wij uit in de WLTP-waarde. WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Deze waarde vermenigvuldigen wij met de gemiddelde kwartaalprijzen per type brandstof. Deze kwartaalprijzen krijgen wij aangeleverd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). We gebruiken de eerste gepubliceerde cijfers. Bekijk de webpagina Pompprijzen motorbrandstoffen voor meer informatie.

De getoonde prijzen per 100 kilometer geven per segment een indicatie van de brandstofprijzen. Alleen de gemiddelde prijzen worden getoond, niet de actuele. Het verbruik van een auto is afhankelijk van zijn uitvoering (motorvermogen, accessoires), maar ook van de rijstijl. Dit kan dus sterk per situatie verschillen.

Voor de prijs van elektrisch laden is een aanname gedaan voor de laadmix op basis van het Nationaal Laadonderzoek uit 2021. Deze mix bestaat afgerond uit: 60% thuisladen, 27% openbaar laden, 7% kantoorladen en 7% snelwegladen. De werkelijke prijs verschilt per persoonlijke situatie. Als u elektrisch rijdt, kan het bijvoorbeeld zijn dat u niet de mogelijkheid heeft om thuis te laden. In dat geval betaalt u gemiddeld een hoger bedrag per 100 kilometer. Onderstaande documenten geven u meer informatie over de berekening van de prijzen.

De brandstofprijsvergelijking is ook te zien bij tankstations in andere Europese lidstaten. De prijzen kunnen verschillen omdat er mogelijk andere auto’s zijn verkocht en gebruikt voor de berekening, andere segmenten worden getoond en/of omdat hun gemiddelde brandstofprijzen anders zijn.

Kosten autobezit en klimaateffecten auto's

Wilt u meer inzicht in de verschillende kosten van autobezit en de klimaateffecten van auto's? Kijk dan voor meer informatie op onze webpagina Kosten autobezit en klimaateffecten auto's.

Nederlandse tankstations in Europese pilot

In Nederland namen 10 tankstations begin 2020 deel aan een Europese pilot ter voorbereiding op de uitvoering. Tijdens deze pilot werd een eerste versie van de prijsvergelijking getoond. Ook gingen wij na wat het effect hiervan was op consumenten en de deelnemende tankstationhouders. De pilot toonde duidelijk aan dat 90% van de ondervraagde consumenten de prijsvergelijking begreep. Bovendien bleek dat de consumenten met de prijsindicatie een verband konden leggen met het eigen verbruik. 40% vond dat de prijsvergelijking een goede schatting gaf van hun verbruik. De onderzoeksresultaten hebben wij als basis gebruikt voor de verdere uitvoering van deze verplichting.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?