Windenergie op land

Gepubliceerd op:
5 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2023

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen of welke subsidies er zijn? Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkeling van windenergie. 

Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit. Het is daarmee onmisbaar in de omvorming naar een duurzaam energiesysteem. Nederland wil in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken met windenergie op land en grote zonne-energieprojecten. Dit helpt bij de doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 55% terug te dringen.

  • donderdag 8 juni 202319:30 - 21:00 uur
    Kennissessie Wind op Land - Milieunormen windturbines (voor wethouders, gedeputeerden en raads-/statenleden)

Windenergie op land

Ontwikkeling windpark

Wie een windpark bouwt, krijgt te maken met een uitgebreid proces. Hierin spelen veel wetten, regels en belanghebbenden een rol. Bekijk de verschillende fases van ontwikkeling. En de rol die acceptatie vanuit de omgeving in het gehele proces speelt. 

Milieu en omgeving

Het plaatsen van windturbines heeft invloed op de omgeving. Windturbines moeten veilig zijn. Zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. En zo min mogelijk schade toebrengen aan dieren en planten. Bekijk wat u kan helpen bij de bouw van windparken.

Windturbines en luchtvaart

Windturbines of -parken moeten rekening houden met de vliegveiligheid. Ze mogen radarsystemen niet teveel verstoren. Ook moeten ze obstakelverlichting hebben. En er gelden bouwhoogtebeperkingen.

Financiering en subsidies

Het ontwikkelen van een windpark kost geld, maar levert ook geld op. Bekijk welke opbrengsten en kosten u kunt verwachten.

Beleid

In Nederland, maar ook in Europa is er beleid over het opwekken van windenergie op land. Bekijk het beleid op verschillende niveaus.

Monitoring

Verschillende monitoren beschrijven de opwekking van duurzame windenergie op land. Bekijk de voortgang.

Opening Zonnepark De Grift

"Wind en zon vullen elkaar mooi aan. Met SDE++-subsidie breidden we ons windpark uit met een zonnepark. Hierdoor sluit onze energievoorziening beter aan op vraag en aanbod. Ook is de kolencentrale minder nodig." Lees meer

Bekijk meer praktijkverhalen

Sjon Debie
Bestuurslid Energiecoöperatie Windpower Nijmegen (WPN)

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?