Windenergie op land

Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2024
Gepubliceerd op:
5 november 2021

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten wat windenergie op land oplevert? Aan welke regels u moet voldoen of welke subsidies er zijn? Op deze pagina vindt u alles over de ontwikkeling van windenergie op land. 

Nederland wil in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken met windenergie op land en grote zonne-energieprojecten. Dit helpt om in 2030 de CO2-uitstoot met minstens 55% terug te dringen. Zo gaan we klimaatverandering tegen. En maken we Nederland minder afhankelijk van energie uit het buitenland.

Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit. Met windmolens op land kunnen we energie dicht bij elkaar opwekken en verbruiken. We hoeven de energie niet vanuit één punt naar het hele land te vervoeren. Dit scheelt kosten. Ook zorgen windmolens en zonnepanelen samen voor een meer constante en betrouwbaardere levering van duurzame energie. Ze leveren op andere momenten energie. Wanneer de zon niet schijnt, waait de wind.

Windenergie op land

Wat levert windenergie op land op?

Overzicht windenergie op land

Wat leveren windturbines op? Wat zijn de impact en ontwikkelingen van windturbines? Waarom vullen zonne- en windenergie elkaar zo goed aan? En waarom zijn windmolens op land en op zee onmisbaar voor het verduurzamen van Nederland?

In de infographic en weblog komen de onderwerpen samen die wij op deze pagina uitlichten.

Hoe houdt u rekening met omwonenden?

oude en nieuwe windmolen

Windturbines staan soms in een omgeving waar ook mensen wonen. Lees waarmee u rekening moet houden en hoe u de omgeving deel kunt laten nemen aan een windenergieproject.

Hoe houdt u rekening met het milieu?

Het plaatsen van windturbines is belangrijk voor de omgeving. Windturbines moeten veilig zijn. Zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. En zo min mogelijk schade toebrengen aan dieren en planten. Lees waar u rekening mee moet én kunt houden.

Hoe houdt u rekening met vliegveiligheid?

Windturbines of -parken moeten rekening houden met de vliegveiligheid. Ze mogen radarsystemen niet teveel verstoren. Ook moeten ze obstakelverlichting hebben. En er gelden bouwhoogtebeperkingen. Bekijk de regels voor vliegveiligheid.

Waar staan we in Nederland?

In Nederland, maar ook in Europa is er beleid over het opwekken van windenergie op land. Lees meer over de regels die we hebben afgesproken. Bekijk ook de ontwikkeling van windenergie op land in feiten en cijfers.

Opening Zonnepark De Grift

"Wind en zon vullen elkaar mooi aan. Met SDE++-subsidie breidden we ons windpark uit met een zonnepark. Hierdoor sluit onze energievoorziening beter aan op vraag en aanbod. Ook is de kolencentrale minder nodig."

Bekijk de praktijkverhalen

Sjon Debie
Bestuurslid Energiecoöperatie Windpower Nijmegen (WPN)
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?