Slagschaduw bij windenergie op land

Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024
Gepubliceerd op:
12 juni 2018

Schijnt de zon op de bladen van een windturbine? Dan ontstaat er slagschaduw. Dit is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait mee met de zon en is het langst bij zonsopgang en -ondergang in de winter.

Nieuwe normen windturbines

Op 12 oktober 2023 zijn nieuwe landelijke milieunormen in concept gepubliceerd. De inspraakprocedure liep tot 22 november 2023. Op dit moment kunt u niet meer reageren. Zodra de definitieve normen bekend zijn, werken we de informatie op deze pagina bij.

Lees meer over de conceptnormen en de vervolgprocedure op de website van de helpdesk Wind Op Land.

Niet gebruiken zonder milieubeoordeling

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie hiervoor de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State. Deze uitspraak geldt voor windparken met 3 of meer windturbines. Kijk voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoord op veelgestelde vragen naar Informatiepunt Leefomgeving en Helpdesk Wind op Land.

Hoeveel slagschaduw mag een windturbine geven?

Als slagschaduw op het raam van een woning valt, dan kunt u als bewoner dat als hinderlijk ervaren. Daarom staan in de milieuwetgeving voorschriften om hinder door slagschaduw te beperken. In de Omgevingswet staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Dit is verwerkt in de besturingssoftware. Deze software zet de windturbine stil om slagschaduw te voorkomen. Een stilstandvoorziening is nodig als:

  • de afstand van de windturbine tot de woningen en andere ‘gevoelige bestemmingen’ (bijvoorbeeld scholen) minder dan 12 maal de rotordiameter is. Bijvoorbeeld bij een rotordiameter van 110 meter (bladlengte van 55 meter) geldt dan: een invloedsafstand van 1.320 meter.
  • En gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kán optreden.

Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag een slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van de volgende punten:

  • Is het op die dagen onbewolkt?
  • Draait de turbine op dat moment of staat het stil? Bijvoorbeeld door een lage windsnelheid, stilstandvoorziening of onderhoud.
  • Waait de wind (precies) uit de richting waar de zon staat? Het oppervlakte van de schaduw die de windturbine maakt is dan het grootst.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?