Nationaal beleid

Gepubliceerd op:
21 maart 2018
Laatst gecontroleerd op:
24 december 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van ons elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare (duurzame) bronnen komt. In 30 Regionale Energie Strategieën (RES’en) zorgen we ervoor dat we minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken met wind- en zonne-energie op land. 

Nationale Programma RES

Het ontwikkelen en uitvoeren van zo'n RES bestaat uit verschillende onderdelen. De ambities en de plannen vindt u terug bij het Nationale Programma RES:

In het Klimaatakkoord staat ook het streven dat de wind- en zonneparken voor 50% eigendom zijn van de lokale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan burgers en lokale bedrijven. De Participatiecoalitie heeft alle informatie over lokaal eigendom verzameld in een factsheet.

Uitspraak Raad van State windturbines

Op 30 juni 2021 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Deze uitspraak heeft gevolgen voor het toepassen van de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Lees alle informatie over de uitspraak en de gevolgen hiervan.

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?