Europees beleid

Laatst gecontroleerd op:
24 december 2021
Gepubliceerd op:
22 maart 2018

In het Klimaatverdrag van Parijs hebben in 2015 195 landen (inclusief Nederland) afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. En zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Koolstofdioxide (CO2) is één van de belangrijkste broeikasgassen. Daarom richten we ons op het verminderen van de CO2-uitstoot. Voor 2050 is afgesproken een (nagenoeg) CO2-neutrale samenleving te realiseren.

In het Klimaatakkoord geeft Nederland invulling aan deze afspraken. De doelstelling voor Nederland is om in 2030 ruim de helft (55%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Hiervoor moeten we alle zeilen bijzetten. Het is niet of-of, maar en-en.

Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen.

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?