Windfondsen in Nederland

Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2023
Gepubliceerd op:
29 augustus 2018

In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral gemeenten stellen daarbij de vraag: hoe kunnen de opbrengsten van windenergieprojecten (gedeeltelijk) naar de omgeving terugvloeien?

Er zijn al projecten van burgers, coöperaties en gemeenten die hun lokale opbrengst samen hebben verdeeld. Dat gaat meestal via een gebiedsfonds.

Verdelen van de opbrengst

De gedragscode Acceptatie en Participatie Wind op Land van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) uit 2020 besteedt aandacht aan de verdeling van de opbrengsten van een windpark. Ondertekenaars van deze gedragscode stellen dat er per opgewekte MWh € 0,40 - € 0,50 voor het gebied moet zijn. Dit is een richtbedrag. Bepaalde kenmerken van een project kunnen een andere of hogere bijdrage aan het gebied rechtvaardigen. Er zijn nog geen wetten om deze opbrengstverdeling juridisch af te dwingen.

Er zijn verschillende soorten gebiedsfondsen. Soms beheert de gemeente of de dorpsraad het fonds. In andere gevallen heeft een burgercoöperatie of groep burgers uit omliggende dorpen de leiding over het fonds. Bepaalde fondsen investeren alleen in duurzame projecten. Andere fondsen stellen alleen geld beschikbaar voor projecten in de eigen omgeving.

Voorbeelden gebiedsfondsen

Bekijk 6 verschillende voorbeelden van gebiedsfondsen. Zo krijgt u een indruk van de variatie in gebiedsfondsen in Nederland.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?