Windfondsen in Nederland

Gepubliceerd op:
29 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2020

In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral gemeenten stellen daarbij de vraag: hoe kunnen de opbrengsten van windenergieprojecten (gedeeltelijk) naar de omgeving terugvloeien?

Er zijn al projecten van burgers, coöperaties en gemeenten die hun lokale opbrengst samen hebben verdeeld. Dat gaat meestal via een gebiedsfonds.

Regionale batenverdeling in Nederland?

Sinds 2014 bestaat de gedragscode Acceptatie en Participatie Wind Op Land van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). Daarin is ook aandacht voor regionale en lokale batenverdeling. Ondertekenaars van deze gedragscode stellen dat er per opgewekte MWh € 0,40 - € 0,50 voor het gebied moet zijn. Dit is een richtbedrag. Bepaalde kenmerken van een project kunnen een andere of hogere bijdrage aan het gebied rechtvaardigen. In de wetgeving is nog geen juridische grond om deze opbrengstverdeling af te dwingen.

Er zijn verschillende soorten gebiedsfondsen. Soms beheert de gemeente of de dorpsraad het fonds. In andere gevallen heeft een burgercoöperatie of groep burgers uit omliggende dorpen de leiding over het fonds. Bepaalde fondsen investeren alleen in duurzame projecten. Andere fondsen stellen alleen geld beschikbaar voor projecten in de eigen omgeving.

Voorbeelden gebiedsfondsen

Bekijk 6 verschillende voorbeelden van 3 recent georganiseerde en 3 actieve gebiedsfondsen. Zo krijgt u een indruk van de variatie in gebiedsfondsen in Nederland.

Gebiedsfondsen

  Actief  Exploitant
(coöperatie of commercieel) 
 Grootte Windpark
(in MW)
Financiën Fonds
(per jaar)
Financiën Fonds
(per opgestelde MW)
Delfzijl Noord (Groningen)  Ja Commercieel 62,7 € 50.000 € 800
Windplan Blauw (Flevoland)  Nee Coöperatie 250,0 € 250.000 € 1.000
Krammer (Zeeland) Ja Commercieel 102,0 € 150.000 € 1.470
Nijmegen-Betuwe (Gelderland) Ja Coöperatie 10,0 € 24.000 € 2.400
Wieringermeer (Noord-Holland) Nee Commercieel 400,0 € 530.000 € 1.325
Battenoert (Zuid-Holland)  Ja Coöperatie 12,2 € 14.000 € 1.150

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?