Natuur en ecologie

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2021

Tijdens de planfase van een windturbinepark kun je met verschillende aspecten van het natuurbeleid te maken krijgen. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht.

De Wet natuurbescherming vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Provincies stellen het natuurbeleid vast en zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

De wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Er bestaat een onderscheid tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Waar wilt u meer over weten?

Vragen over Natuur en ecologie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?