Geluid

Gepubliceerd op:
11 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2023

Als windturbines draaien, produceren ze naast elektriciteit ook geluid. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel geluid zij mogen veroorzaken. Op de pagina's hieronder vindt u informatie over het ontstaan van het geluid van windturbines, de wettelijke normen en de toetsing.

Uitspraak Raad van State

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt.

Kijk voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak op onderstaande pagina's:

Of bekijk de veelgestelde vragen op de websites van Kenniscentrum InfoMil en Helpdesk wind op land.

Wonen bij windturbines

Hoe is het om dicht bij een windpark te wonen? En wat speelt een rol bij de beleving van omwonenden? Wij vroegen, samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan TNO dit te onderzoeken. TNO brengt de ervaringen van een grote groep omwonenden van 4 windparken in kaart. Voor, tijdens en na de realisatie van een windproject. In totaal deden ongeveer 2.200 mensen mee aan het onderzoek. Dit is gedaan bij de windparken: Autena (Vianen), AVRI (Geldermalsen), Spui (Piershil) en De Veenwieken (Ommen-Hardenberg).

Uit het onderzoek blijkt dat omwonenden dit verschillend ervaren. Het onderzoek geeft bruikbare tips aan regionale en lokale bestuurders en initiatiefnemers: hoe kunnen zij inwoners beter betrekken bij de komst en bouw van een windpark? En hoe kunnen ze alle partijen beter informeren? 

Is er waardedaling van huizen?

Windturbines kunnen effect hebben op de waarde van woningen in de omgeving. De waardedaling verschilt van locatie tot locatie. De afstand tot, de grootte van en het zicht op de turbine bepalen die waardedaling. Verschillende organisaties onderzoeken dit effect. U vindt 3 onderzoeken en rapporten.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) brachten in 2019 een onderzoek uit 2016 opnieuw uit: het rapport Windturbines, zonneparken en woningprijzen 2019.

Het Kadaster publiceerde in 2022 een rapport over de invloed die de afstand van windturbines tot woningen op de woningverkoop heeft. Woningen die binnen 300 meter rondom een windturbine staan, worden minder vaak verkocht. Bij deze woningen daalde de verkoopprijs met 6% sinds 2012. Het rapport laat ook zien dat de aanwezigheid van windturbines invloed heeft op de gemiddelde prijs per vierkante meter van woningen. Zo was in 2022 de prijs per vierkante meter voor verkochte woningen binnen een afstand van 500 meter van een windmolen € 750,00 lager dan de verkochte woningen met een afstand van 1.000 tot 2.000 meter.

In maart 2022 publiceerde TNO een onderzoek over de impact van windturbines op huizenprijzen. In 2020 daalde de woningwaarde van huizen die binnen 2,5 km rond een windturbine staan gemiddeld 2,6%. Het onderzoek van TNO laat zien dat in 2030 de verwachte waarde van woningen dichtbij windturbines met gemiddeld 3,8% daalt. Dit heeft 2 oorzaken:

  • Doordat er meer windturbines op land komen, is het niet te voorkomen dat ze vaker dicht op huizen staan.
  • Nieuwe windturbines zijn gemiddeld hoger dan bestaande windturbines. Dit heeft waarschijnlijk een groter effect op de huizenprijzen.

Planschade

Vermoedt u als woningeigenaar dat door de komst van windturbines de waarde van uw woning daalt? Dan kunt u bij uw gemeente een procedure voor planschade starten. Via de zogenaamde planschaderegeling kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor geleden schade. Hierbij geldt een eigen risico van 2%. Lees de planschaderegeling in artikelen 6.1 tot en met 6.3 van de Wet Ruimtelijke ordening.

Waar wilt u meer over weten?

Bent u geïnteresseerd in geluidsnormering of - berekening? Of hoe er in uw omgeving gehandhaafd wordt op geluid? Maak hieronder uw keuze:

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?