Geluid

Gepubliceerd op:
11 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 december 2021

Als windturbines draaien, produceren ze naast elektriciteit ook geluid. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel geluid zij mogen veroorzaken. Op de pagina's hieronder vindt u informatie over het ontstaan van het geluid van windturbines, de wettelijke normen en de toetsing.

Let op

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State.
Voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoord op veel gestelde vragen verwijzen we u naar de website van Kenniscentrum Infomil en Helpdesk wind op land.

Waar wilt u meer over weten?

Vragen over Geluid en windmolens?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?