Geluid

Gepubliceerd op:
11 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
13 december 2022

Als windturbines draaien, produceren ze naast elektriciteit ook geluid. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel geluid zij mogen veroorzaken. Op de pagina's hieronder vindt u informatie over het ontstaan van het geluid van windturbines, de wettelijke normen en de toetsing.

Uitspraak Raad van State

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State.

Kijk voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoord op veelgestelde vragen op de websites van Kenniscentrum Infomil en Helpdesk wind op land.

Wonen bij een windpark

Hoe is het om dicht bij een windpark te wonen? En wat speelt een rol bij de beleving van omwonenden? Wij vroegen, samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan TNO dit te onderzoeken. TNO brengt de ervaringen van een grote groep omwonenden van 4 windparken in kaart. Voor, tijdens en na de realisatie van een windproject. In totaal deden ongeveer 2.200 mensen mee aan het onderzoek. Dit is gedaan bij de windparken: Autena (Vianen), AVRI (Geldermalsen), Spui (Piershil) en De Veenwieken (Ommen-Hardenberg).

Uit het onderzoek blijkt dat omwonenden dit verschillend ervaren. Het onderzoek geeft bruikbare tips aan regionale en lokale bestuurders en initiatiefnemers: hoe kunnen zij inwoners beter betrekken bij de komst en bouw van een windpark? En hoe kunnen ze alle partijen beter informeren? 

Lees het onderzoeksrapport over ervaringen van omwonenden

Waar wilt u meer over weten?

Bent u geïnteresseerd in geluidsnormering of - berekening? Of hoe er in uw omgeving gehandhaafd wordt op geluid? Maak hieronder uw keuze:

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?