Externe veiligheid

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 december 2021

Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is zeer klein. Windturbines moeten immers aan strenge veiligheidseisen voldoen.

Let op

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van StateVoor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoorden op veel gestelde vragen verwijzen we u naar de website van Kenniscentrum Infomil en Helpdesk Wind op Land.

Voor windturbines gelden certificeringseisen en normen. Deze normen zijn te vinden bij de NEN-shop.

Waar wilt u meer over weten?

Vragen over windenergie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?