Externe veiligheid

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2023

Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is erg klein. Windturbines moeten namelijk aan strenge veiligheidseisen voldoen.

Niet gebruiken zonder milieubeoordeling

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie hiervoor de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State. Kijk voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoorden op veel gestelde vragen op de website van Kenniscentrum Infomil en Helpdesk Wind op Land.

Veiligheidseisen voor windturbines

In Nederland krijgen windturbines een certificaat als ze veilig genoeg zijn voor de omgeving. Internationale normen zijn de basis voor de certificerings- en veiligheidseisen voor windturbines in Nederland. Deze normen staan op de website van NEN.

De veiligheidseisen staan in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De handreiking Risicozonering en handleiding Risicoberekeningen Windturbines geven een overzicht van de wet- en regelgeving over de veiligheid en risico’s van windturbines en hoe u dit berekent. Op de website van Infomil vindt u beide documenten en aanvullende informatie.

Certificaat voor 20 jaar

Een turbine krijgt vaak een certificaat voor een periode van ten minste 20 jaar. Tijdens deze periode wordt een turbine minstens eenmaal per kalenderjaar beoordeeld. Een deskundige kijkt naar de noodzakelijke beveiligingen, het onderhoud en de reparaties. Is een turbine na 20 jaar nog operationeel? Dan wordt de turbine beoordeeld volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8400. De NEN en de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) ontwikkelden deze richtlijn.

De praktijkrichtlijn is een technisch document. Hierin staat wat belangrijk is om vast te stellen of we de turbine nog op een veilige manier kunnen gebruiken.

Waar wilt u meer over lezen?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?