Dijkveiligheid bij windenergie op land

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024
Gepubliceerd op:
12 juni 2018

Bent u waterkeringbeheerder in Nederland? Dan moet u ervoor zorgen dat uw primaire waterkeringen voldoen aan de veiligheidseisen die de Waterwet stelt. De beoordeling dient u uit te voeren aan de hand van het Wettelijke beoordelingsinstrumentarium (WBI-2017).

Er is geen specifiek beoordelingsschema opgenomen in het WBI dat is toegespitst op windturbines. Een windturbine is wel geclassificeerd als niet-waterkerend object (NWO) en valt daarmee binnen de 'begrotingspost' overige in de faalkansbegroting.

Voor de regionale keringen kunt u gebruik maken van de leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - STOWA - waterkeringen.

De Technische handreiking Windturbines en Waterkeringen (onderdeel techniek) geeft handvatten voor het beoordelen en toetsen van de kansen en risico’s van windturbines op of nabij waterkeringen - STOWA - Technische handreiking.

Meer weten?

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?