Fietsen

Gepubliceerd op:
14 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 september 2022

De fiets biedt een oplossing voor de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid. Wij zetten ons in om fietsen wereldwijd te stimuleren. Het verkeer in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit vergroot de druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid. 

Daarom is de fiets zo belangrijk. Het is een duurzaam vervoersmiddel dat weinig ruimte inneemt en past bij een gezonde leefstijl. Constante innovatie vergroot de afstand die fietsers kunnen afleggen. Zo wordt de fiets steeds meer een alternatief voor de auto.

Ook buiten Nederland maakt de fiets een stevige opmars. Internationaal is er veel interesse in onze kennis en ervaring. Daardoor zijn wij een inspirerend voorbeeld voor overheden en ondernemers.

Rapport internationaal verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

Wereldwijd investeren landen steeds meer in duurzame en gezonde steden. De fiets speelt hierin een belangrijke rol. Dat biedt kansen voor de Nederlandse fietsensector, want die heeft internationaal een sterke reputatie. We kunnen dus internationaal steden en landen verder helpen met maatschappelijke opgaven en klimaatdoelstellingen.

Eerder was er nog geen goed beeld van de economische omvang, de maatschappelijke impact en de internationale kansen en activiteiten van de Nederlandse fietsensector. In dit rapport zijn al deze elementen in beeld gebracht.

Nationaal beleid

Mensen bewegen steeds minder. Daarnaast stijgt het aantal gevallen van obesitas. Daarom zetten we in op een leven lang fietsen. Want fietsen houdt jong en oud gezond. En ook voor het klimaat is de fiets een duurzame oplossing.

Internationale samenwerking

Internationaal zakendoen

Internationale (beleids)afstemming en beïnvloeding is belangrijk om het gebruik van de fiets verder te stimuleren. En om internationaal zichtbaar te zijn als koploper rond fietsen.  We nemen bijvoorbeeld deel aan internationale netwerken rond fietsen, zoals de Transport Decarbonization Alliance.

Internationaal ondernemen

Nederland is koploper op het gebied van fietsen. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op de internationale markt. Hiervoor hebben wij de volgende internationale werkzaamheden:

Vragen over fietsen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?