Fietsen

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2024
Gepubliceerd op:
14 april 2022

De fiets biedt een oplossing voor de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid. Wij zetten ons in om fietsen wereldwijd te stimuleren. Het verkeer in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit vergroot de druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid. 

Nationaal beleid

Mensen bewegen steeds minder. Daarnaast stijgt het aantal gevallen van obesitas. Daarom zetten we in op een leven lang fietsen. Want fietsen houdt jong en oud gezond. En ook voor het klimaat is de fiets een duurzame oplossing.

Inspiratie

Bent u op zoek naar inspiratie? Bekijk wat voor projecten rond fietsen steun ontvingen van RVO of lees onze  verhalen uit de praktijk.

Internationale samenwerking

Internationale (beleids)afstemming en beïnvloeding is belangrijk om het gebruik van de fiets verder te stimuleren. En om internationaal zichtbaar te zijn als koploper rond fietsen.  We nemen bijvoorbeeld deel aan internationale netwerken rond fietsen, zoals de Transport Decarbonization Alliance.

Internationaal ondernemen

Nederland is koploper op het gebied van fietsen. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op de internationale markt. Hiervoor hebben wij de volgende internationale werkzaamheden:

Waarom de fiets belangrijk is

Het is een duurzaam vervoersmiddel dat weinig ruimte inneemt en past bij een gezonde leefstijl. Constante innovatie vergroot de afstand die fietsers kunnen afleggen. Zo wordt de fiets steeds meer een alternatief voor de auto.

Kansen voor vrachtfietsen in stadslogistiek

Met de komst van de elektrische fiets is ook de vrachtfiets veranderd. In Nederland en daarbuiten rijden inmiddels veel soorten elektrische vrachtfietsen rond. De brochure Kansen voor vrachtfietsen in stadslogistiek geeft voorbeelden van het gebruik van elektrische vrachtfietsen voor goederenvervoer. Het gaat hierbij om korte ritten in gebieden waar steeds meer oog is voor leefbaarheid, klimaat en luchtkwaliteit.

Onze fietskennis met de wereld delen

Ook buiten Nederland maakt de fiets een stevige opmars. Internationaal is er veel interesse in onze kennis en ervaring. Daardoor zijn wij een inspirerend voorbeeld voor overheden en ondernemers.

Rapport internationaal verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

Wereldwijd investeren landen steeds meer in duurzame en gezonde steden. De fiets speelt hierin een belangrijke rol. Dat biedt kansen voor de Nederlandse fietsensector, want die heeft internationaal een sterke reputatie. We kunnen dus internationaal steden en landen verder helpen met maatschappelijke opgaven en klimaatdoelstellingen.

Eerder was er nog geen goed beeld van de economische omvang, de maatschappelijke impact en de internationale kansen en activiteiten van de Nederlandse fietsensector. In dit rapport zijn al deze elementen in beeld gebracht.

Voor het rapport Internationaal verdienpotentieel van de Nederlandse fietsensector 2024 heeft Decisio de maatschappelijke waarde bepaald van de export van Nederlandse fietskennis en fietsdiensten. Deze bijlage bevat een verantwoording en toelichting bij deze bepaling.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?