Tijdelijk gesloten voor aanvragen

One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups

Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2023
Gepubliceerd op:
2 september 2020

Ondersteunt u met uw netwerk of organisatie start-ups en scale-ups? Of kent u een succesvol regionaal programma dat start-ups of scale-ups ondersteunt? De One Single Hub regeling wil bewezen resultaten uitbreiden. Zo krijgen de regionale programma's een landelijk effect en versterken we de concurrentie- en innovatiepositie van start-ups en scale-ups én van Nederland.

Budget

Startdatum:
dinsdag 7 juni 2022
09:00
Einddatum:
donderdag 15 september 2022
17:00
Totaal budget:
€ 2.500.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Het kabinet streeft naar een top-5 positie in de wereld voor het Nederlandse start-up en scale-up ecosysteem. Daarvoor is het belangrijk de regionale krachten te bundelen en start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen. Dan gaan we in Nederland meer als één ecosysteem - ofwel One Single Hub - functioneren.

Projectvoorstellen

Projectvoorstellen moeten gericht zijn op de samenvoeging of opschaling van bewezen succesvolle programma's. Hierbij zijn 3 varianten denkbaar:

 1. Het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma's naar andere regio's
 2. Het samenvoegen van supportprogramma's
 3. Het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland

Die programma's moeten werken aan de versterking van één van de 4 pijlers onder het ecosysteem:

 • talent (voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel)
 • kapitaal (in de vroege en in de late fase)
 • markten (vooral de toegang tot internationale markten en launching customers)
 • kennisvalorisatie

Voor wie?

De regeling richt zich op samenwerkingsverbanden van organisaties zoals incubators en accelerators binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. Het betreft zowel private organisaties als publieke instellingen zoals regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties (valorisatiecentra en kenniscampussen bij) en universiteiten. Gemeenten en provincies kunnen betrokken zijn als partner of co-financier, maar zelf geen subsidie ontvangen.

Nieuw bij de 2e tender is dat ook innovatieclusters kunnen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Lees de voorwaarden voor innovatieclusters.

Budget

De One Single Hub regeling loopt van 2020 tot 2022. Er zal jaarlijks een tender worden opengesteld.

Het totaalbudget bedraagt € 15 miljoen: voor de 1e ronde in 2020 is € 2,5 miljoen beschikbaar, voor de tweede ronde in 2022 € 7,5 miljoen en voor de 3e ronde in 2022 € 2,5 miljoen.

Voor een project bedraagt de subsidie maximaal € 500.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband geldt: minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000 subsidie. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie, maar met bovenstaande maximum subsidiebedragen. Op deze manier kunnen we meer start-ups en scale-ups in Nederland helpen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees op de pagina Voorwaarden meer over de voorwaarden, welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen.

Na uw aanvraag 

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt.

Goedgekeurde projecten

Inmiddels zijn er 28 mooie projecten in aanmerking gekomen voor subsidie. Kom meer te weten over de 9 winnende projecten van de 1e subsidieronde, de 9 winnende projecten van de 2e subsidieronde en de 10 winnende projecten van de 3e subsidieronde.

Of bekijk de korte video's van enkele winnende voorstellen van Gridt, Innofest en Unknown Group.

Wetten en regels

 • Lees de publicatie in de Staatscourant met de wijzigingen voor de tender 2021
 • Lees meer over de regeling One Single Hub (Subsidiemodule Opschaling supportprogramma's start-ups en scale-ups) in de Staatscourant en de toelichting die daarbij hoort.
 • Algemene regelgeving vindt u in het EZ Kaderbesluit.
 • Het budget voor deze regeling maakt onderdeel uit van de impuls van de extra € 65 miljoen die het kabinet in 2019-2023 inzet voor het ondernemersklimaat voor start-ups en scale-ups in Nederland. Lees meer op Rijksoverheid.

Contact

Bent u op zoek naar een samenwerkingspartner in een andere regio en heeft u daarbij hulp nodig? Neem dan contact op met één van de ROM's.

Bent u tevreden over deze pagina?