Digitalisering en cyberveiligheid

Gepubliceerd op:
30 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2023

Bedrijven en organisaties investeren steeds meer in de ontwikkeling van digitalisering. De overheid helpt hierbij met verschillende regelingen en subsidies om zo digitale innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een veilige, digitale economie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt ondernemers hulp bij het digitaliseringsproces. Van het bemiddelen bij internationale samenwerkingen tot financiële steun: met ons aanbod spelen we in op de verschillende behoeftes van ondernemers.

Digitalisering brengt ook risico's met zich mee, dus veiligheid is belangrijk. Raadpleeg onze pagina Bescherm uw digitale innovatie voor informatie, tips en ondernemersverhalen.

Uitgelichte regelingen

De overheid stimuleert ondernemers die bijdragen aan een veilige digitale economie. Hieronder vindt u verschillende regelingen en subsidies die u verder kunnen helpen. Deze zijn gerangschikt aan de hand van de pijlers van de nieuwe Strategie Digitale Economie die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in november 2022 publiceerde. Samen werken we aan een weerbare en welvarende digitale economie.

Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden

Ziet u kansen om impact te maken met uw innovatie? Lees over het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en hoe RVO u kan ondersteunen. 

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Kennisontwikkeling.

Open voor aanvragen

Europees programma om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten en een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Articifiële Intelligentie (AI). Deze subsidie is 1 van de instrumenten van de MIT.

 

Tijdens innovatiemissies ontdekken we samen met u de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van innovatie.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb'ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Financiering voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang, die bestaan uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten.

Versnellen digitalisering mkb

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb'ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen in het kleinere midden- en kleinbedrijf (2-50 werknemers) die een stap willen zetten in de digitalisering van hun bedrijf.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieprogramma voor kennisinstellingen, (mkb) bedrijven of overheidsorganisaties die op zoek zijn naar vaardigheden en mogelijkheden voor uitrol van Europese digitale projecten.

Versterken cybersecurity

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in het mkb met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen om de cyberveiligheid van de onderneming te verhogen. 

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor in Nederland gevestigde ondernemingen of onderzoeksorganisaties die met hun projecten bijdragen aan de (door)ontwikkeling van cybersecurity-oplossingen.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

Open voor aanvragen

Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan het vergroten van de Europese capaciteit in zowel het digitale, industriële als ruimtevaartdomein.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor projecten van samenwerkingsverbanden, die gericht zijn op het ontwikkelen en versterken van een veilige, duurzame en hoogwaardige digitale infrastructuur in Europa.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Publiek-privaat partnerschap dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van elektronische componenten en systemen (ECS) ondersteunt.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieprogramma voor kennisinstellingen, (mkb) bedrijven of overheidsorganisaties die op zoek zijn naar vaardigheden en mogelijkheden voor uitrol van Europese digitale projecten.

Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten en een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Articifiële Intelligentie (AI). Deze subsidie is 1 van de instrumenten van de MIT.

 

Het samenwerkingsplatform dcypher is de plek waar publieke, private en kennispartijen, middelen en expertise bij elkaar komen om effectief in te zetten op cybersecurity onderwijs, onderzoek, innovatie en concrete toepassingen.

Tijdens innovatiemissies ontdekken we samen met u de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van innovatie.

Bent u tevreden over deze pagina?