Gesloten voor aanvragen

Mijn Digitale Zaak: voor het digitaliseren van uw mkb-bedrijf

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024
Gepubliceerd op:
2 juni 2022

Om efficiënt te kunnen werken en te groeien met uw bedrijf, is digitalisering van belang. Dan is het goed om te weten dat er ook ondersteuning voor het digitaliseringstraject bestaat: Mijn Digitale Zaak. Deze subsidie geldt voor ondernemers in het mkb met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 17 mei 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 14 juli 2023
17:00
50% subsidie tot een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Uw kosten moeten minimaal € 1000 bedragen.
Totaal budget:
€ 870.000

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering.

De categorieën van digitaliseringsonderdelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de bijlage van de regeling. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Het minimale subsidiebedrag is € 500. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Betaalde socialmedia-abonnementen en advertentiebudget.

We behandelen alleen complete aanvragen en op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Het loont dus als uw aanvraag op tijd binnenkomt en volledig is.

Budget

In totaal is er voor deze openstelling € 870.000 budget beschikbaar. U kunt 50% subsidie ontvangen voor uw investering of kosten voor advies tot een maximum van € 2.500. U ontvangt maximaal € 500 voor advies.

Voorwaarden

Mijn Digitale Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK);
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Dat betekent dat naast mkb'ers ook zzp'ers in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U moet minstens € 1000 aan kosten maken voor digitale investeringen die u nog gaat doen. U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen via Mijn Digitale Zaak.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Digitale Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af.
 • Heeft u subsidie ontvangen voor dezelfde kosten van een andere partij, zoals uw gemeente? Dan mag deze subsidie samen met de subsidie die u ontvangt vanuit Mijn Digitale Zaak opgeteld maximaal € 2500,- zijn.
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.

Na uw aanvraag

Als u een subsidie aanvraagt, krijgt u binnen 8 weken te horen of u de subsidie krijgt. Als dat zo is, krijgt u het geld als voorschot zo snel mogelijk uitgekeerd. U moet dan wel binnen 3 maanden uw producten of diensten hebben gekocht.

Achteraf doet RVO steekproeven om te controleren of u het geld op de juiste manier heeft besteed. Als u in de steekproef valt, moet u binnen 2 weken de factuur inleveren bij RVO om te bewijzen dat u het product en/of de dienst waarvoor u subsidie heeft ontvangen, heeft gekocht.

We vragen u ook om mee te werken aan een evaluatie van de effecten van de gesubsidieerde activiteiten. U moet tot 2 jaar na het krijgen van de subsidie bereid zijn hieraan mee te werken.

Wetten en regels

Bekijk de Regeling Mijn Digitale Zaak in de Staatscourant

Vragen over Mijn Digitale Zaak?

Wij staan via mijndigitalezaak@rvo.nl graag voor u klaar als u vragen heeft over de subsidie.

Heeft u vragen over de Routekaart, Digitaliseringsscan of leveranciers? Stuur dan een mail naar mijndigitalezaak@kvk.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?