Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op:
1 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2023

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u. De 3e ronde voor het aanvragen van het Nationaal Groeifonds is 3 februari om 17:00 uur geëindigd.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
zondag 1 januari 2023
23:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 3 februari 2023
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
€ 30.000.000 (minimaal subsidiebedrag)
Totaal budget:
€ 2.000.000.000

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Op deze 2 terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. 

Iedere partij met een projectvoorstel dat aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van het duurzame verdienvermogen, kan een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds. Het gaat om de directe effecten van de voorgenomen activiteiten in de subsidieaanvraag. We kijken ook naar een eventueel vliegwieleffect voor de Nederlandse economie van de uitvoering en realisatie van dat voorstel. Een voorstel dat past binnen het Nationaal Groeifonds moet van hoge kwaliteit zijn.

Omdat het om projecten met een grote omvang gaat, heeft uw voorstel meer kans van slagen als u samenwerkt met meerdere partijen. Denkt u bij samenwerking aan belangrijke elementen uit de groeistrategie zoals publiek-private samenwerking  en het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De subsidieregeling is niet het enige instrument binnen het Nationaal Groeifonds. Meer informatie over de opzet van het fonds is te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds.

Budget

Het budget voor 2023 is voorlopig vastgesteld op een totaal van € 2 miljard: € 1 miljard voor Kennisontwikkeling en € 1 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie).

Hoogte van de subsidie

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland. Dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels (zie onderstaande handleiding subsidieregeling), waardoor vaak slechts een deel van de kosten gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen. 

Voorwaarden

Alleen als uw project voldoet aan de voorwaarden, nemen wij uw aanvraag voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds in behandeling. Bekijk aan welke voorwaarden uw project moet voldoen.

Tender

De subsidieregeling Nationaal Groeifonds is opgezet als tender. De 3e ronde van de subsidieregeling is nu gesloten. De beoordeling en rangschikking van de voorstellen die zijn ingediend, vindt nu plaats op basis van de informatie die is ingediend. Er zijn dus helaas geen aanpassingen of kwaliteitsverbeteringen van uw voorstel meer mogelijk.

Aanvragen

Aanvragen is niet meer mogelijk. Tot en met 3 februari 2023 17:00 uur kon u uw aanvraag indienen voor de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds. Heeft u een aanvraag ingediend? Bekijk dan uw aanvraag via de onderstaande knop of lees wanneer u hierover meer informatie krijgt van ons.  

Toelichting staatssteun

Bij deze subsidieregeling gelden Europese voorschriften die gelden bij staatssteun. Voor economische activiteiten mag de overheid maar beperkt subsidie verstrekken. Deze beperking kan verschillen per situatie en hangt af van voorgenomen  activiteiten, daaraan verbonden kosten en te verwachten resultaten. De grenzen voor staatssteun zijn in de meeste gevallen vastgelegd in de vorm van een maximum subsidie percentage in relatie tot de gemaakte kosten. Dit percentage verschilt per type activiteit.  

Wetten en regels

Raadpleeg de geldende wet- en regelgeving voor het Nationaal Groeifonds:

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?