Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op:
1 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u. Binnenkort start de 3e ronde voor het Nationaal Groeifonds.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
zondag 1 januari 2023
11:00 PM (CET)
Einddatum:
vrijdag 3 februari 2023
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
€ 30.000.000 (minimaal subsidiebedrag)
Totaal budget:
€ 2.000.000.000

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Op deze 2 terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. 

Iedere partij met een projectvoorstel dat aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van het duurzame verdienvermogen, kan een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds. Het gaat om de directe effecten van de voorgenomen activiteiten in de subsidieaanvraag. We kijken ook naar een eventueel vliegwieleffect voor de Nederlandse economie van de uitvoering en realisatie van dat voorstel. 

Omdat het om projecten met een grote omvang gaat, heeft uw voorstel meer kans van slagen als u samenwerkt met meerdere partijen. Bekijk de initiatieven die nu lopen voor de 3e ronde. Denkt u bij samenwerking aan belangrijke elementen uit de groeistrategie zoals publiek-private samenwerking  en het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De subsidieregeling is niet het enige instrument binnen het Nationaal Groeifonds. Meer informatie over de opzet van het fonds is te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds.

Aanvragen

Vanaf 2 januari 2023 0:00 uur tot en met 3 februari 2023 17:00 uur kunt u uw aanvraag indienen. Bekijk ook het stappenplan voor een aanvraag. De subsidieregeling Nationaal Groeifonds is opgezet als tender. Dit betekent dat na sluiting van de indieningstermijn beoordeling en rangschikking plaatsvindt op basis van de informatie die is ingediend. Er zijn dus geen aanpassingen of kwaliteitsverbeteringen van het voorstel mogelijk. Een voorstel dat past binnen het Nationaal Groeifonds moet van hoge kwaliteit zijn.

Budget

Het budget voor 2023 is voorlopig vastgesteld op een totaal van € 2 miljard: € 1 miljard voor Kennisontwikkeling en € 1 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie).

Hoogte van de subsidie

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland. Dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels (zie onderstaande handleiding subsidieregeling), waardoor vaak slechts een deel van de kosten gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen. Vul het begrotingsformat in om in aanmerking te komen voor de subsidie van het Nationaal Groeifonds. Let op: gebruik hiervoor versie 5, die u hieronder kunt downloaden. De eerdere versie van het format leidde niet tot een juiste weergave.

Toelichting staatssteun

Bij deze subsidieregeling gelden Europese voorschriften inzake staatssteun. Voor economische activiteiten mag de overheid maar beperkt subsidie verstrekken. Deze beperking kan verschillen per situatie en hangen af van voorgenomen subsidiabele activiteiten, daaraan verbonden kosten en te verwachten resultaten. De grenzen voor staatssteun zijn in de meeste gevallen vastgelegd in de vorm van een maximum subsidie percentage in relatie tot de gemaakte kosten. Dit percentage verschilt per type activiteit.  

Belangrijkste voorwaarden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) honoreert niet elke aanvraag voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Uw project moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wetten en regels

Raadpleeg de geldende wet- en regelgeving voor het Nationaal Groeifonds:

Vragen over de subsidieregeling Nationaal Groeifonds?

Neem contact met ons op of bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?