Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u. Binnenkort start de 3e ronde voor het Nationaal Groeifonds.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
zaterdag 31 december 2022
11:00 PM (CET)
Einddatum:
vrijdag 3 februari 2023
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
€ 30.000.000 (minimaal subsidiebedrag)
Totaal budget:
€ 2.000.000.000

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Op deze 2 terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. 

    In opdracht van:
    • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
    • Ministerie van Financiën
    Bent u tevreden over deze pagina?