Bijna open voor aanvragen

Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Gepubliceerd op:
12 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023

Nederland digitaliseert snel. Cybersecurity is dus van groot belang. Het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL) heeft als doel om cybersecurity-innovatie te stimuleren. U vraagt de subsidie aan voor het (door)ontwikkelen van cybersecurity-oplossingen.

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
donderdag 2 november 2023
16:00 (CET)
Minimaal € 25.000 en maximaal € 75.000
Totaal budget:
€ 930.000

Voor wie

CIF-NL is er voor ondernemingen en onderzoeksorganisaties die in Nederland gevestigd zijn. Met hun cybersecurity-innovatieprojecten dragen zij bij aan (een van) de volgende deelgebieden:

4 Deelgebieden

Deze deelgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u goed beargumenteert hoe uw cybersecurity-innovatieproject aansluit bij één of meerdere van deze 4 deelgebieden. Wel is het van belang dat uw project hoofdzakelijk aansluit bij één van deze deelgebieden. Bij voorkeur vraagt u CIF-NL aan in een samenwerkingsverband, maar dit is niet verplicht.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden voor het Cybersecurity Innovation Fund en lees waar u en uw project aan moeten voldoen.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 2 oktober 2023, 9:00 uur tot en met 2 november 2023, 17:00 uur. Vanaf de openingsdatum vindt u op deze pagina een link naar de aanvraagpagina. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst ('first come, first serve').

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Het kan een paar dagen duren voordat u eHerkenning heeft ontvangen. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Een projectplan met daarin een projectomschrijving van doelen, deelgebieden en de activiteiten. Ook bevat het projectplan:
  • een korte beschrijving van de competenties van de betrokken organisaties of personen bij het project.
  • de strategie, de ontwikkelprioriteiten, de verwachte planning én effecten van het op de markt te brengen van het te ontwikkelen product.
 • Een begroting waarin u een omschrijving geeft van:
  • de omvang van de gevraagde subsidie.
  • de totale subsidiabele kosten van het cybersecurity-innovatieproject; en de kosten per deelnemer en per fase van het project.
 • Een ingevuld 'Ownership control declaration'-formulier.

Bijlagen die alleen gelden voor specifieke situaties:

U bent als aanvrager zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Uiterlijk 8 weken na het indienen van uw aanvraag ontvangt u de uitslag van de beoordeling. Bij een succesvol beoordeelde aanvraag ontvangt u een verleningsbrief met het exacte subsidiebedrag. Eventueel kunt u bezwaar maken tegen de uitkomst van de beoordelingsprocedure. Hierover leest u meer in de verleningsbrief.

Bij toekenning van de subsidie start uw project zo snel mogelijk na de verlening en uiterlijk 1 februari 2024. U rondt af binnen 6 maanden, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2024.

Na afronding van het cybersecurity-innovatieproject deelt u in het kader van de subsidievaststelling een verslag met een omschrijving van de projectresultaten van het cybersecurity-innovatieproject en hoe het project heeft bijgedragen aan de doelen en thema's.

Vragen over het Cybersecurity Innovation Fund?

CIF-NL wordt gecoördineerd door NEXIS, het Nederlandse loket voor cybersecurity-innovatie en RVO. Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact op via info@ncc-nexis.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?