Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Gepubliceerd op:
12 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023

Nederland digitaliseert snel. Cybersecurity is dus van groot belang. Het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL) heeft als doel om cybersecurity-innovatie te stimuleren. U vraagt de subsidie aan voor het (door)ontwikkelen van cybersecurity-oplossingen.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
donderdag 2 november 2023
16:00 (CET)
Minimaal € 25.000 en maximaal € 75.000
Totaal budget:
€ 930.000

Meer aanvragen dan budget

Het budget voor deze regeling is overtekend.
Dit betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

Door deze situatie is door loting bepaald op welke volgorde wij de aanvragen beoordelen. Die volgorde na loting vindt u in onderstaand bestand. 

Op de aanvragen die op 2 oktober door ons zijn ontvangen, nemen we uiterlijk 22 januari 2024 een besluit. Aanvragers ontvangen dus uiterlijk op 22 januari 2024 bericht of ze subsidie ontvangen of niet.

Voor wie

CIF-NL is er voor ondernemingen en onderzoeksorganisaties die in Nederland gevestigd zijn. Met hun cybersecurity-innovatieprojecten dragen zij bij aan (een van) de volgende deelgebieden:

4 Deelgebieden

Deze deelgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u goed beargumenteert hoe uw cybersecurity-innovatieproject aansluit bij één of meerdere van deze 4 deelgebieden. Wel is het van belang dat uw project hoofdzakelijk aansluit bij één van deze deelgebieden. Bij voorkeur vraagt u CIF-NL aan in een samenwerkingsverband, maar dit is niet verplicht.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden voor het Cybersecurity Innovation Fund en lees waar u en uw project aan moeten voldoen.

Na uw aanvraag

Uiterlijk 8 weken na het indienen van uw aanvraag ontvangt u de uitslag van de beoordeling. Bij een succesvol beoordeelde aanvraag ontvangt u een verleningsbrief met het exacte subsidiebedrag. Eventueel kunt u bezwaar maken tegen de uitkomst van de beoordelingsprocedure. Hierover leest u meer in de verleningsbrief.

Bij toekenning van de subsidie start uw project zo snel mogelijk na de verlening en uiterlijk 1 februari 2024. U rondt af binnen 6 maanden, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2024.

Na afronding van het cybersecurity-innovatieproject deelt u in het kader van de subsidievaststelling een verslag met een omschrijving van de projectresultaten van het cybersecurity-innovatieproject en hoe het project heeft bijgedragen aan de doelen en thema's.

Wetten en regels

Bekijk de publicatie in de Staatscourant

Vragen over het Cybersecurity Innovation Fund?

CIF-NL wordt gecoördineerd door NEXIS, het Nederlandse loket voor cybersecurity-innovatie en RVO. Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact op via info@ncc-nexis.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?