Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Gepubliceerd op:
12 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023

Om in aanmerking te komen voor het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL), voldoet u naast de algemene voorwaarden ook aan de aparte voorwaarden voor mkb'ers, grote ondernemingen of onderzoeksorganisaties. Op deze pagina vindt u in de tabellen per organisatietype de bijbehorende steunkaders, subsidiepercentages, voorwaarden en vereisten voor de subsidieaanvraag.

Algemene voorwaarden

U voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden:

 • Als hoofdaanvrager bent u een onderneming of onderzoeksorganisatie die in Nederland gevestigd is.
 • Eventuele mede-aanvragers zijn gevestigd binnen de Europese Unie, maar houd er rekening mee dat alleen Nederlandse partijen subsidie kunnen ontvangen.
 • De activiteiten zijn verschillend voor ondernemingen en onderzoeksorganisaties:
  • Onderzoeksorganisaties vragen subsidie aan voor niet-economische onderzoeksactiviteiten die vallen binnen fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie. Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd met het oog op vergroting van kennis en inzicht;
  • Ondernemingen vragen subsidie aam voor projecten die vallen binnen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een haalbaarheidsstudie of proces- en organisatie-innovatie.

De activiteiten in het project zijn vergelijkbaar met onderzoek en ontwikkeling vallend onder de onderzoek- en ontwikkelingsfasen (Technology Readiness Levels) 1 tot en met 6.

 • Het project heeft een doorlooptijd van maximaal 6 maanden.
 • Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheden die de de-minimisverordening biedt, dan mag u niet werkzaam zijn in de volgende sectoren:
  • Visserij en aquacultuur;
  • Primaire productie van landbouwproducten;
  • Verwerking en afzet van landbouwproducten.
   Ook mogen de activiteiten geen direct verband houden met:
  • De omvang van de uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Unie of derde landen; 
  • Het oprichten en exploiteren van een distributienet ten behoeve van de uitvoer; of 
  • Andere lopende uitgaven direct verband houdend met activiteiten op het gebied van uitvoer. 

Voorwaarden en maximale subsidiepercentages mkb'ers

Voorwaarden en maximale subsidiepercentages mkb'ers
Welk steunkader/artikel? Welk type project? Subsidiepercentage Verplichte informatie nodig voor aanvraag Voorwaarden
De-minimis
 • Industrieel onderzoek;
 • Experimentele ontwikkeling;
 • Haalbaarheidsonderzoek; of
 • Proces- en organisatie-innovatie
100% Verplichte bijlage aanvraag: de-minimisverklaring In de sectoren 1. visserij en aquacultuur, 2. primaire productie van landbouwproducten;
of 3. verwerking en afzet van landbouwproducten zijn activiteiten het niet toegestaan die
direct verband houden met:   
a. de omvang van de uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Unie of derde landen; 
b. het oprichten en exploiteren van een distributienet ten behoeve van de uitvoer; of 
c. andere lopende uitgaven direct verband houdend met activiteiten op het gebied van uitvoer.
AGVV 25 Industrieel onderzoek 60% Informatie over de grootte van uw onderneming  U maakt en betaalt uw eigen kosten.
AGVV 25 Experimentele ontwikkeling 35% Informatie over de grootte van uw onderneming U maakt en betaalt uw eigen kosten.
AGVV 25 Haalbaarheidsonderzoek 60% Informatie over de grootte van uw onderneming U maakt en betaalt uw eigen kosten.
AGVV 29 Proces- en organisatie-innovatie 50% Informatie over de grootte van uw onderneming Geen specifieke aanvullende voorwaarden anders dan de algemene voorwaarden.

 

Voorwaarden en maximale subsidiepercentages grote ondernemingen 

Voorwaarden en maximale subsidiepercentages grote ondernemingen 
Welk steunkader/artikel? Welk type project? Subsidiepercentage Verplichte informatie nodig voor aanvraag Voorwaarden
De-minimis
 • Industrieel onderzoek;
 • Experimentele ontwikkeling;
 • Haalbaarheidsonderzoek; of
 • Proces- en organisatie-innovatie
100% Verplichte bijlage aanvraag: de-minimisverklaring In de sectoren 1. visserij en aquacultuur, 2. primaire productie van landbouwproducten;
of 3. verwerking en afzet van landbouwproducten zijn activiteiten het niet toegestaan die direct
verband houden met:   
a. de omvang van de uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Unie of derde landen; 
b. het oprichten en exploiteren van een distributienet ten behoeve van de uitvoer; of 
c. andere lopende uitgaven direct verband houdend met activiteiten op het gebied van uitvoer.
AGVV 25 Industrieel onderzoek 50% Niet van toepassing Geen specifieke aanvullende voorwaarden anders dan de algemene voorwaarden
AGVV 25 Experimentele ontwikkeling 25% Niet van toepassing Geen specifieke aanvullende voorwaarden anders dan de algemene voorwaarden
AGVV 25 Haalbaarheidsonderzoek 50% Niet van toepassing Geen specifieke aanvullende voorwaarden anders dan de algemene voorwaarden
AGVV 29 Proces- en organisatie-innovatie 15% Niet van toepassing De grote onderneming voert projectactiviteiten uit in daadwerkelijke samenwerking met
middelgrote en kleine ondernemingen (mkb'ers), die samen ten minste 30% van de totale
subsidiabele kosten dragen.

 

Voorwaarden en maximaal subsidiepercentage onderzoeksorganisaties

Voorwaarden en maximaal subsidiepercentage onderzoeksorganisaties
Welk steunkader/artikel? Welk type project? Subsidiepercentage Verplichte informatie nodig voor aanvraag Voorwaarden
Niet van toepassing
 • Fundamenteel onderzoek;
 • Industrieel onderzoek;
 • Experimentele ontwikkeling; of 
 • Haalbaarheidsonderzoek.
100% In geval van samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.
 • het gaat hierbij uitsluitend om niet-economische activiteiten die ook
  als zodanig zijn opgenomen in de boekhouding;
 • In het geval van een samenwerkingsovereenkomst stuurt u bij uw
  aanvraag een samenwerkingsovereenkomst  mee die de extra
  verplichtingen beschrijft.

 

Begrippenlijst bij voorwaarden en subsidiepercentages CIF-NL

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?