Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Mijn cyberweerbare zaak (MCZ)

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
22 september 2023

Cyberweerbaarheid is belangrijk voor de veiligheid van uw onderneming. Wilt u aan de slag met het verhogen van cyberveiligheid van uw onderneming, maar heeft u niet de financiële middelen hiervoor? Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning voor cyberweerbaarheid bestaat: Mijn Cyberweerbare Zaak. De subsidie geldt voor kleine bedrijven tot en met 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. De regeling staat ook open voor zzp'ers.

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 1 november 2023
17:00
De subsidie is 50% van de aanschafwaarde en/of het implementeren van een digitale technologie, tot een maximum van € 1.250 van de aanschafprijs (of abonnementsprijs)
Totaal budget:
€ 300.000

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Cyberweerbare Zaak kunt u producten en/of diensten aanschaffen om de cyberweerbaarheid van uw bedrijf te verhogen. Met een hoge cyberweerbaarheid zijn uw IT-systemen beter beschermd tegen externe bedreigingen zoals cyberaanvallen. De 10 cybersecuritymaatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden zijn:

 • Veilige netwerktoegang/wifi
 • Wachtwoordmanager
 • Tweefactorauthenticatie (2FA)
 • Software updates
 • Antivirussoftware
 • Back-ups
 • Autorisatiebeheer
 • Beveiliging website en betaalsystemen
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Cybersecurity trainingen

De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de producten of diensten die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Producten of diensten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Producten of diensten die niet zijn opgenomen in de bijlage van de regeling.

Voorwaarden

Mijn Cyberweerbare Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij KVK;
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Cyberweerbare Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af. Deze verklaring is verwerkt in het aanvraagformulier en hoeft u dus niet los aan te leveren.
 • U moet 50% van de kosten die niet door de subsidie worden gedekt, zelf bij dragen. U kunt niet voor dezelfde kosten subsidie ontvangen van bijvoorbeeld uw gemeente. 
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.

Na uw aanvraag

We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst, tot het budget op is. Als we meerdere aanvragen ontvangen op de dag dat het budget wordt overschreden, bepalen we door loting welke van die aanvragen nog in aanmerking komen voor subsidie.

U ontvangt binnen maximaal 8 weken van ons een beslissing op uw volledige aanvraag. Krijgt u de subsidie toegekend? Dan keren wij het volledige subsidiebedrag zo snel mogelijk uit als voorschot. Na een positief besluit moet u binnen 3 maanden uw producten of diensten hebben gekocht.

Achteraf doet RVO steekproeven om te controleren of u het geld op de juiste manier heeft besteed. Als u in de steekproef valt, moet u binnen 2 weken de gevraagde bewijsstukken inleveren bij RVO om te bewijzen dat u het product en/of de dienst waarvoor u subsidie heeft ontvangen, heeft gekocht.

Na toekenning van de subsidie bent u verplicht om mee te werken aan een evaluatie van de effecten van de gesubsidieerde activiteiten van deze subsidiemodule. Op grond van de verkregen informatie kan worden bepaald of deze module opnieuw wordt opengesteld. Tot 2 jaar na de subsidievaststelling moet u bereid zijn hieraan mee te werken.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?