Open voor aanvragen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Gepubliceerd op:
30 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
27 maart 2023

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Eerst oriënteren?

Een goed startpunt is uw energielabel: hierop staan de mogelijkheden om uw huis te verduurzamen. Vind ook tips op www.verbeterjehuis.nl. Of vraag advies aan uw uitvoerder(s) of het gemeentelijk energieloket. Wilt u een uitgebreid maatwerkadvies? Schakel dan een energieadviseur in via Zoek een energieadviseur

Voorwaarden per maatregel

Dit zijn de maatregelen die u kunt nemen. Bekijk de voorwaarden per maatregel.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor met het stappenplan. U leest in een aantal stappen wat u moet doen. In Stap 5 leest u bijvoorbeeld wat u mee moet sturen om in aanmerking te komen voor ISDE.

Ga naar het stappenplan

Bereken uw subsidie

Hoeveel subsidie kunt u verwachten? Met de ISDE-rekentool voor woningeigenaren krijgt u een schatting van het subsidiebedrag. Om een juiste schatting te kunnen geven is het belangrijk dat u weet welke maatregelen u gaat uitvoeren. Ook is het belangrijk dat u de rekentool volledig invult. U vindt de rekentool (Excel) hieronder.

Let op: om de rekentool te kunnen gebruiken moet u deze eerst downloaden en opslaan. 

Iemand anders machtigen?

U kunt iemand anders machtigen om voor u de aanvraag te doen. Vul dan onderstaand machtigingsformulier in. U doet dit samen met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen met de aanvraag, maar u moet het wel bewaren. Vervolgens dient de persoon die u heeft gemachtigd de subsidieaanvraag in.

Aanvragen

Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per maatregel? Heeft u alle benodigde documenten paraat? Om uw aanvraag te starten, logt u in met de DigiD-app óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u dit eerst regelt.

Als u bent ingelogd vindt u het aanvraagformulier onder 'Nieuwe aanvraag'. Later uw aanvraag bewerken of afronden? Dat kan via 'Mijn aanvragen'.

Bent u in 2022 gestart met een subsidieaanvraag voor de ISDE? Het ISDE-formulier van 2022 is gesloten en staat niet meer online. U kunt dit formulier dus niet meer inzien of gebruiken. Vanaf 24 januari 2023 kunt u een nieuwe aanvraag indienen met het nieuwe formulier.

Na uw aanvraag

Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij deze in behandeling. Na verzending van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij contact over uw aanvraag.

Berichten over uw aanvraag

In ons aanvraagsysteem zijn de belangrijkste berichten digitaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw aanvraag of een verzoek om aanvullende gegevens. U kunt online reageren op deze berichten.

Om de berichten te bekijken opent u 'Mijn aanvragen' of klikt u op de aanvraag. Voorlopig krijgt u de berichten ook via de post. In de toekomst hopen we volledig over te gaan op digitale berichtgeving.

Uw aanvraag wijzigen of intrekken

Het kan zijn dat u een aanvraag heeft gedaan en dat daarna iets wijzigt. Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit soort wijzigingen zo snel mogelijk door. In ons aanvraagsysteem kunt u via 'Mijn aanvragen' een verzoek indienen om iets te wijzigen. U kunt hier ook uw aanvraag intrekken. Let op: dit geldt voor aanvragen die na 3 januari 2021 zijn ingediend. Correspondentie over eerder ingediende aanvragen is niet zichtbaar.

Beslissing op uw aanvraag

Wij doen ons best uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u na ongeveer 7 weken een brief waarin staat dat de afhandeltermijn verlengd wordt. Op dit moment kan het afhandelen van een aanvraag langer duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Hebben wij uw aanvraag behandeld, dan krijgt u daarover bericht. De uitvoeringsdatum - ook wel installatiedatum - is leidend bij de bepaling van het subsidiebedrag.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?