Open voor aanvragen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Gepubliceerd op:
30 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Voorkom teleurstellingen

Dit is geen subsidie voor:

  1. nieuwbouw
  2. airco (ook wel lucht-lucht warmtepomp)
  3. uitbreiding van een woning (uitbouw)

Neem één of meerdere maatregelen

Subsidie bij één isolatiemaatregel

In januari 2023 kunt u als woningeigenaar ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. De exacte datum voor aanvragen volgt nog. Die maatregel mag wel al vanaf 2 april 2022 zijn aangebracht. U krijgt ongeveer tot 15% van de kosten aan subsidie voor het nemen van die isolatiemaatregel. Het percentage is een inschatting, de precieze subsidiebedragen vindt u in januari 2023 op de pagina Isolatiemaatregelen woningeigenaren.

Subsidie vanaf 2 maatregelen

Combineert u één isolatiemaatregel met een andere isolatiemaatregel? Of combineert u die maatregel met een warmtepomp, een zonneboiler, of een aansluiting op een warmtenet? Dan krijgt u tot ongeveer 30% van de gemiddelde totale isolatiekosten aan subsidie. Voor de warmtepomp, zonneboiler en aansluiting op een warmtenet krijgt u altijd hetzelfde subsidiebedrag. Of u nu één maatregel of meerdere maatregelen neemt. De precieze subsidiebedragen vindt u in januari 2023 op de pagina van de maatregel.

Oriënteren

Weet u nog niet weet welke maatregelen u kunt gaan toepassen? Verken uw mogelijkheden dan eerst op www.verbeterjehuis.nl. Of laat u adviseren door uw uitvoerder(s) en kijk of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren met het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport, ga dan aan de slag met een energieadviseur via Zoek een energieadviseur.

Voorwaarden per maatregel

Dit zijn de maatregelen die u kunt nemen. Bekijk de voorwaarden per maatregel.

Stappenplan

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Doorloop dan eerst het stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden. Zo gaan we in Stap 5 verder in op wat u mee moet sturen om in aanmerking te komen voor ISDE.

U kunt een indicatie krijgen van uw te ontvangen subsidie. Maak hiervoor gebruik van de rekentool.

Aanvragen

Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per maatregel? Heeft u alle benodigde documenten paraat? Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide regelt.

Na uw aanvraag

Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij deze in behandeling. Na verzending van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

In eLoket is de belangrijkste correspondentie digitaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw aanvraag of een verzoek om aanvullende gegevens. U kunt online reageren op deze correspondentie.

In eLoket kunt u via 'Mijn aanvragen' ook een verzoek indienen voor het wijzigen of intrekken van uw aanvraag. Let op: dit geldt voor aanvragen die na 3 januari 2021 zijn ingediend. Correspondentie over eerder ingediende aanvragen is niet zichtbaar in eLoket.

Om de correspondentie te bekijken opent u 'Mijn aanvragen' of klikt u op de betreffende aanvraag. Voorlopig wordt de correspondentie ook via de post verzonden. In de toekomst hopen we volledig over te gaan op digitale correspondentie.

Let op

Wij doen ons best uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u na ongeveer 7 weken een brief waarin staat dat de afhandeltermijn verlengd wordt. Op dit moment kan het afhandelen van een aanvraag langer duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Keuren wij uw aanvraag goed, dan krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. De uitvoeringsdatum - ook wel installatiedatum - is leidend bij de bepaling van het subsidiebedrag. Het verhoogde subsidiebedrag geldt als u de installatie heeft laten uitvoeren na 31 december 2021.

U ontvangt de subsidie maximaal één week na de beslissing.

Wijzigingen

Het kan zijn dat u een aanvraag heeft gedaan en dat daarna iets wijzigt. Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit soort veranderingen zo snel mogelijk door. Neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?