Open voor aanvragen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Gepubliceerd op:
30 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
5 september 2022

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Voorkom teleurstellingen

Dit is geen subsidie voor:

  1. nieuwbouw
  2. airco (ook wel lucht-lucht warmtepomp)
  3. uitbreiding van een woning (uitbouw)

Na 31 december 2021 geïnstalleerd?

Woningeigenaren hebben recht op de hogere subsidiebedragen als de warmtepomp, zonneboiler en/of de isolatiemaatregel na 31 december 2021 is geïnstalleerd of aangebracht. Bekijk alle wijzigingen in 2022.

Let op

Vanaf 2023 is het voor u als eigenaar-bewoner ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als u vanaf 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd heeft. In dat geval krijgt u tot 15% van de kosten als subsidie terug, mits uw aanvraag voldoet aan de verder geldende voorwaarden.

Combineert u een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten als subsidie terug. Het loont nu dus al de moeite om te checken wat u nog kunt doen en of u kiest voor één of meerdere verbeteringen aan uw huis.

Oriënteren

Weet u nog niet weet welke maatregelen u kunt gaan toepassen? Verken uw mogelijkheden dan eerst op www.verbeterjehuis.nl. Of laat u adviseren door uw uitvoerder(s) en kijk of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren met het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport, ga dan aan de slag met een energieadviseur via Zoek een energieadviseur.

Voorwaarden per maatregel

Dit zijn de maatregelen die u kunt nemen. Bekijk de voorwaarden per maatregel.

Stappenplan

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Doorloop dan eerst het stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden. Zo gaan we in Stap 5 verder in op wat u mee moet sturen om in aanmerking te komen voor ISDE.

Bereken uw subsidie

U kunt een indicatie krijgen van uw te ontvangen subsidie. Maak hiervoor gebruik van de rekentool.

Aanvragen

Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per maatregel? Heeft u alle benodigde documenten paraat? Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide regelt.

Na uw aanvraag

Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij deze in behandeling. Na verzending van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

In eLoket is de belangrijkste correspondentie digitaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw aanvraag of een verzoek om aanvullende gegevens. U kunt online reageren op deze correspondentie.

In eLoket kunt u via 'Mijn aanvragen' ook een verzoek indienen voor het wijzigen of intrekken van uw aanvraag. Let op: dit geldt voor aanvragen die na 3 januari 2021 zijn ingediend. Correspondentie over eerder ingediende aanvragen is niet zichtbaar in eLoket.

Om de correspondentie te bekijken opent u 'Mijn aanvragen' of klikt u op de betreffende aanvraag. Voorlopig wordt de correspondentie ook via de post verzonden. In de toekomst hopen we volledig over te gaan op digitale correspondentie.

Let op

Wij doen ons best uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Lukt dat niet, dan ontvangt u na ongeveer 7 weken een brief waarin staat dat de afhandeltermijn verlengd wordt. Op dit moment kan het afhandelen van een aanvraag langer duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Keuren wij uw aanvraag goed, dan krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. De uitvoeringsdatum - ook wel installatiedatum - is leidend bij de bepaling van het subsidiebedrag. Het verhoogde subsidiebedrag geldt als u de installatie heeft laten uitvoeren na 31 december 2021.

U ontvangt de subsidie maximaal 1 week na de beslissing.

Wijzigingen

Het kan zijn dat u een aanvraag heeft gedaan en dat daarna iets wijzigt. Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit soort veranderingen zo snel mogelijk door. Neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?