Open voor aanvragen

ISDE: Wet- en regelgeving

Gepubliceerd op:
4 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 november 2022

Hieronder vindt u alle publicaties en verordeningen van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Publicaties Staatscourant

 • Publicatie Staatscourant - 18 oktober 2022
 • Publicatie Staatscourant - 25 januari 2022
 • Publicatie Staatscourant - 7 december 2021
 • Publicatie Staatscourant - 20 april 2021
 • Publicatie Staatscourant - 18 december 2020
 • Publicatie Staatscourant - 14 december 2020
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2020, nr. WJZ/ 20155053, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodule Hernieuwbare Energie en ophoging van subsidieplafonds en openstelling van diverse subsidiemodules betreffende energiegebruik en -besparing en enkele wijzigingen hiervan
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2019, nr. WJZ/ 19245579, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met wijziging van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 september 2019, nr. WJZ/19217138, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 maart 2019, nr. WJZ/19058385, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassing van de hoogte en berekening van het subsidiebedrag voor op biomassa gestookte ketels
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 februari 2019, nr. WJZ/19008213, houdende wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 december 2017, nr. WJZ / 17134162, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 (aanpassingen van de investeringssubsidie duurzame energie en een verhoging van een subsidieplafond)
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2017, nr. WJZ/17012444 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de mogelijkheid investeringssubsidies duurzame energie aan medeoverheden te verlenen en de aanpassing van de berekening van subsidie voor lucht-waterwarmtepompen
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2016 nr. WJZ/16147592 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassingen in de Investeringssubsidie duurzame energie
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2015, nr. WJZ/15172584 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de invoering van investeringssubsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ / 13125043, houdende vaststelling van nationale subsidie-instrumenten op het terrein van Economische Zaken (Regeling nationale EZ-subsidies) art art 4.5.2 lid 6.

Productkaart

Productkaart als bedoeld in:

Technische documentatie

Technische documentatie als bedoeld in:

Verordeningen

 • Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft
 • Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van verwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van verwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft
 • Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken van 24 april 2015

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?