Open voor aanvragen

ISDE: Wet- en regelgeving

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024
Gepubliceerd op:
4 juli 2017

Hieronder vindt u alle publicaties en verordeningen van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Publicaties Staatscourant

Productkaart

Productkaart als bedoeld in:

Technische documentatie

Technische documentatie als bedoeld in:

Verordeningen

  • Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft
  • Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van verwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van verwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft
  • Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken van 24 april 2015

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?