Open voor aanvragen

ISDE: Stand van zaken budget

Gepubliceerd op:
12 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2022

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)? Op deze pagina leest u de stand van zaken.

In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022, 30 miljoen budget beschikbaar. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat of maatregel hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatie. En de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan op de apparatenlijsten. Voor de aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325.

Stand van zaken 2022

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers, eigenaars of bewoners is in 2022 € 228 miljoen.

Actuele budgetcijfers ISDE januari - juni 2022

Voor het onderdeel isolatie is een bedrag van € 58,0 miljoen geclaimd. Dit kunnen we onderverdelen naar verschillende typen isolatie.

ISDE Actuele budgetcijfers geclaimd budget januari - juni 2022

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers is in 2022 € 30 miljoen.

Actuele budgetcijfers ISDE amendement januari - juni 2022

Stand van zaken 2021

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers en/of particulieren bedraagt in 2021 € 124 miljoen. Van januari tot en met december 2021 zijn er 43.073 aanvragen ingediend voor 94.341 apparaten en/of maatregelen.

De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 96,8 miljoen. De geschatte budgetclaim 2021 is inclusief particuliere aanvragen.

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen. Van januari tot en met december 2021 zijn er 1.134 aanvragen ingediend. De claim van deze aanvragen bedraagt € 13,7 miljoen.

Cijfers per gemeente en provincie

Wilt u weten hoeveel Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in uw provincie of gemeente is verleend? En voor welke apparaten? U ziet het in één oogopslag in de Klimaatmonitor van Nederland.

Ook subsidie aanvragen?

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?