Particulieren met mest en grond

Gepubliceerd op:
22 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2022

Om te voorkomen dat er te veel mest wordt gebruikt zijn er regels. Vooral landbouwers hebben daarmee te maken. Bent u geen landbouwer maar een particulier? Dan hoeft u meestal niet op deze regels te letten. Een administratie bijhouden is vaak ook niet nodig. Wel moet u zich soms bij ons registreren.

Wanneer bent u een particulier

Of u een particulier of landbouwer bent, hangt af van uw situatie. Want elke situatie is anders. Onder meer de aard en omvang van uw activiteiten spelen een rol. Het gaat erom dat u kunt uitleggen dat u iets als hobby doet.

Duidelijk is dat u geen particulier bent als u bedrijfsmatig dieren houdt, of bedrijfsmatig een gewas teelt. Bedrijfsmatig betekent dat u iets doet met een gebruiks- of winstdoeleind. Bijvoorbeeld als u dieren fokt om te verkopen. Of als u producten van uw dieren verkoopt, zoals melk of vlees.

Van een bedrijfsmatige activiteit is ook sprake als u tijdelijk dieren van iemand anders op uw grond laat lopen, en u hiervoor krijgt betaald. Ook als u gras of hooi verkoopt, of rijlessen op een paard aanbiedt, kan dat wijzen op een bedrijfsmatige activiteit.

Hoeveel dieren zijn nog een hobby

Als u kunt uitleggen dat u uw dieren voor de hobby houdt en dus niet bedrijfsmatig, dan bent u een particulier. Er is geen maximum aantal dieren dat u als particulier mag houden. Maar er is wel een maximale hoeveelheid mest die u op de grond mag gebruiken. Hobbydieren produceren tijdens het beweiden ook mest, en die telt daarbij ook mee. Hoeveel uw dieren produceren, vindt u in Tabel 4 en 6 op Tabellen mest.

Hoeveel mest u mag gebruiken, leest u hieronder bij Hoeveel en wanneer mest gebruiken.

Wel een maximum voor pluimvee, varkens en melkvee

Voor pluimvee, varkens en melkvee is er wel een maximum aantal dat u mag houden voor de hobby. Lees meer bij Productierechten voor uw varkens en pluimvee en Fosfaatrechten voor uw melkvee onderaan deze pagina.

Wanneer is registreren nodig

Houdt u runderen, pluimvee, varkens, schapen, geiten of paarden? Dan is registreren nodig. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Lees meer op Identificatie en registratie dieren en op Uw agrarische registratie bij ons.

Hoeveel en wanneer mest gebruiken

De grond van particulieren valt onder overige grond. Hiervoor zijn andere regels dan voor landbouwgrond.

Hoeveel uitrijden

Hoeveel mest u mag gebruiken op uw overige grond, hangt af van de functie. Gaat het bijvoorbeeld om grasland voor uw hobbydieren? Of gaat het om een volkstuin? Hiervoor zijn verschillende normen. Lees meer op Hoeveel mest andere grond.

Wanneer uitrijden

Mest uitrijden mag niet altijd. Wanneer wel hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype u de mest uitrijdt. Lees meer op Wanneer mest uitrijden.

Hoe uitrijden

Er zijn ook regels over hoe u de mest moet uitrijden. Hoe u dat doet hangt af van de grondsoort waarop u uitrijdt. En of u de mest in of op de grond uitrijdt. In de grond uitrijden noemen we emissiearm uitrijden. Soms is dat verplicht. Lees meer op Hoe mest uitrijden.

Mest ophalen of wegbrengen

Als u dierlijke mest ophaalt of naar u laat brengen, dan heeft u meestal een Vervoerbewijs dierlijke mest (VDM) nodig. Dit vult u samen met de andere partij in. Er zijn ook uitzonderingen waarbij een VDM niet nodig is. Let ook op de hoeveelheid fosfaat in de mest: elk jaar mag u maximaal 20 kilogram per hectare aanvoeren naar uw overige grond. Lees meer op Vervoeren met vrijstelling.

Gaat het om compost? Dan heeft u soms een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) nodig. Als het gaat om verpakkingen van maximaal 25 kilogram hoeft dat niet. Ook bij een levering compost van maximaal 3.000 kilogram hoeft dat niet. Lees meer op Zuiveringsslib en compost vervoeren.

De mest van uw dieren laten wegbrengen

Heeft u een aantal hobbydieren en laat u de mest van deze dieren ergens anders naartoe brengen? Of brengt u het zelf weg? Dan heeft u geen VDM nodig. Een administratie bijhouden is niet verplicht. Maar het is wel verstandig zelf bij te houden hoeveel mest u op uw grond gebruikt, en hoeveel u laat wegbrengen. Dan kunt u dat bij een controle gemakkelijk laten zien.

Grasland scheuren

Er zijn regels voor het scheuren of vernietigen van grasland. Het gaat hierbij om grasland dat in elk geval 50% beteeld is met gras. En dat gras wordt gebruikt als veevoer. Daarmee bedoelen we voer voor dieren die u op de grond laat grazen. Maar ook het maaien van het gras voor diervoer. Voor uw grasland of bouwland met hoofdfunctie natuur zijn er regels voor natuurgrond. Lees meer op Grasland scheuren.

Fosfaatrechten voor uw melkvee

Als u melkvee houdt voor eigen gebruik en niet bedrijfsmatig, dan houdt u ze als hobby. U heeft voor hobbydieren geen fosfaatrechten nodig. Er is wel een maximum dat u mag houden. U mag op geen enkel moment meer melkvee hebben dan het aantal dat meer dan 100 kilogram fosfaat produceert in één jaar. U mag dus ook niet een half jaar te veel melkvee houden en de rest van het jaar niets.

Wilt u toch bedrijfsmatig melkvee houden? Dan heeft u fosfaatrechten nodig en u moet zich bij ons registreren als bedrijf. Hoeveel fosfaat uw dieren produceren kunt u berekenen met tabel 6. Deze staat hieronder. Of lees meer op Fosfaatrechten melkvee.

Productierechten voor uw varkens en pluimvee

Met productierechten kunt u een maximaal aantal pluimvee en varkens houden. Als particulier heeft u deze rechten niet nodig. Er is wel een maximum dat u mag houden: per jaar niet meer dan 250 pluimvee-eenheden en/of 3 varkenseenheden. Wilt u toch meer eenheden houden? Dan heeft u productierechten nodig en u moet zich bij ons registreren als bedrijf. Hoeveel mest uw dieren produceren kunt u berekenen met tabel 10. Deze staat hieronder. Of lees meer op Productierechten varkens en Productierechten pluimvee.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u steeds goed weet wat uw hobbymatige activiteiten zijn. Produceert uw melkvee bijvoorbeeld samen meer dan 100 kilogram fosfaat per jaar? Houdt u meer dan 250 pluimvee-eenheden en/of 3 varkenseenheden? Of heeft u bijvoorbeeld te veel mest gebruikt op uw grond? Dan bent u in overtreding en riskeert u een boete of een strafrechtelijke straf. Hiervoor zijn dezelfde regels als voor landbouwers. Lees meer op Controle en handhaving.

Vragen over mest en grond?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?