Particulieren met mest en grond

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2023
Gepubliceerd op:
22 april 2020

Om te voorkomen dat er te veel mest wordt gebruikt zijn er regels. Vooral landbouwers hebben daarmee te maken. Bent u geen landbouwer maar een particulier? Dan hoeft u meestal niet op deze regels te letten. Een administratie bijhouden is vaak ook niet nodig. Wel moet u zich soms bij ons registreren.

Wanneer bent u een particulier

Of u een particulier of landbouwer bent, hangt af van uw situatie. Want elke situatie is anders. Onder meer de aard en omvang van uw activiteiten spelen een rol. Het gaat erom dat u kunt uitleggen dat u iets als hobby doet.

Hoeveel en wanneer mest gebruiken

De grond van particulieren valt onder overige grond. Hiervoor zijn andere regels dan voor landbouwgrond.

Mest ophalen of wegbrengen

Grasland scheuren

Fosfaatrechten voor uw melkvee

Productierechten voor uw varkens en pluimvee

Met productierechten kunt u een maximaal aantal pluimvee en varkens houden.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u steeds goed weet wat uw hobbymatige activiteiten zijn. Produceert uw melkvee bijvoorbeeld samen meer dan 100 kilogram fosfaat per jaar? Houdt u meer dan 250 pluimvee-eenheden en/of 3 varkenseenheden? Of heeft u bijvoorbeeld te veel mest gebruikt op uw grond? Dan bent u in overtreding en riskeert u een boete of een strafrechtelijke straf. Hiervoor zijn dezelfde regels als voor landbouwers. Lees meer op Controle en handhaving.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u veelgestelde vragen verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?