Duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
17 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2022

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen nodig. Met duurzame landbouw zorgen we samen voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen, voor u als boer. Duurzame landbouw biedt kansen.

Verduurzamen doen we samen

U kunt op verschillende manieren verduurzamen. Als agrarisch ondernemer bepaalt u welke manier het beste bij uw bedrijf past. En bij uw beeld van de toekomst. Wij helpen u met onze projecten, fiscale regelingen en subsidieregelingen.

Verdroogd weiland met schapen

Klimaatverandering

Het veranderende klimaat heeft enorme impact voor u als agrarisch ondernemer. Hoe verandert u mee? Welke maatregelen neemt u? Wij ondersteunen u daarbij.

 

Kringlooplandbouw

Wilt u weten wat omschakelen naar kringlooplandbouw inhoudt? Of heeft u al concrete plannen en wilt u aan de slag met de omschakeling? Wij helpen u op weg.

 

Akker met bloemenstrook

Meer natuur in de landbouw

Wilt u de natuur meer ruimte geven op uw land- of tuinbouwbedrijf? De biodiversiteit versterken? Daarmee maakt u uw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger. Wij helpen u met subsidieregelingen en projecten.

 

Regelingen per sector

Het soort bedrijf dat u heeft, bepaalt voor een groot deel hoe u kunt verduurzamen. En van welke regelingen u gebruik kunt maken. We hebben deze op een rij gezet voor de:

Deze regelingen helpen u bij omschakelen naar duurzame landbouw

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen, voor u als boer of tuinder.

Versterken biodiversiteit

Hoe meer biodiversiteit, hoe weerbaarder planten en dieren zijn. Daarom beschermen we onze natuur. In de landbouw doen we dat door zo weinig mogelijk schadelijke stoffen uit te stoten. En door ruimte te bieden aan natuur.

Dierenwelzijn verhogen

We willen dierziekten voorkomen en de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeteren.

Klimaatopwarming verminderen

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De landbouwsector kan hierbij helpen door minder methaan uit te stoten. En door meer CO2 vast te houden in de bodem en in bijvoorbeeld gras en bomen.

Wilt u uw agrarisch bedrijf verduurzamen?

Wij denken met u mee over de regelingen en projecten die u verder helpen.

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?