Duurzame landbouw

Gepubliceerd op:
17 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Om toekomstbestendig te kunnen boeren is verduurzamen nodig. Met duurzame landbouw zorgen we samen voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor u als boer. Duurzame landbouw biedt kansen.

Wat verandert er voor u in 2023?

Als agrarisch ondernemer maakt u gebruik van onze regelingen. Het kan zijn dat er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2023.

Verduurzamen doen we samen

U kunt op verschillende manieren verduurzamen. Als agrarisch ondernemer bepaalt u welke manier het beste bij uw bedrijf past. En bij uw beeld van de toekomst. Of dat nu biologische, natuurinclusieve, regeneratieve of kringlooplandbouw is. Of een andere manier van duurzame landbouw. Wij helpen u met onze projecten, fiscale regelingen en subsidieregelingen.

Kippen lopen door een opening in de stalmuur

Dierenwelzijn

Goed zorgen voor uw landbouwdieren is belangrijk. Zo zijn uw dieren beter beschermd tegen dierziekten, maar heeft u ook kans op een hogere afzetprijs van uw producten. Wilt u investeren in het welzijn van uw varkens, kippen, runderen of andere graasdieren?

Akker met bloemenstrook

Meer natuur in de landbouw

Wilt u de natuur meer ruimte geven op uw land- of tuinbouwbedrijf? De biodiversiteit versterken? Daarmee maakt u uw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger. Wij helpen u met subsidieregelingen en projecten.

Verdroogd weiland met schapen

Klimaatverandering

Het veranderende klimaat heeft enorme impact voor u als agrarisch ondernemer. Hoe verandert u mee? Welke maatregelen neemt u? Wij ondersteunen u daarbij.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verandert in 2023. Met als doel om de landbouw toekomstbestendig te maken, de natuur te versterken en het platteland leefbaar te houden. Belangrijk daarin is de eco-regeling: als u eco-activiteiten uitvoert, krijgt u een hogere bijdrage. Bekijk alle nieuwe mogelijkheden op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023.

Ook deze regelingen helpen u verder

Regelingen per sector

Het soort bedrijf dat u heeft, bepaalt voor een groot deel hoe u kunt verduurzamen. En van welke regelingen u gebruik kunt maken. We hebben deze op een rij gezet voor de:

Deze kennis en informatie helpen u verder

Kringlooplandbouwscan

Hoe maakt u de juiste keuzes voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf? De Kringlooplandbouwscan helpt u hierbij. Doe de scan en krijg advies over onze regelingen, kennis die aansluit bij uw bedrijf en verhalen uit de praktijk. Zo helpen we u verder.

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Meer informatie leest u op de website Integraal aanpakken.

Boerderij van de Toekomst

De Wageningen University & Research (WUR) werkt samen met boeren aan haalbare oplossingen om de akkerbouw te verduurzamen. Meer informatie leest u op de website Boerderij van de Toekomst.

Duurzame boeren versterken elkaar

Boeren versterken elkaar steeds meer onderweg naar duurzame landbouw. Zoals in het Netwerk Goed Boeren, een groep van vooroplopende Brabantse boeren. Klein begonnen met 10 boeren in 2015 en inmiddels flink aan het groeien. Met hulp van subsidie uit de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Lees over hun samenwerking.

Leren over duurzame landbouw (SABE)

Doe kennis op over duurzame landbouw. Deel kennis met uw collega's. Of zet de eerste stap naar verduurzaming. Met een voucher of subsidie van de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) krijgt u een deel van de kosten terug.

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega-landbouwers vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in uw sector.

Agrariërs die stappen zetten

Als agrariër en ondernemer wilt u vooruit. Maar vaak heeft u het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Lees de verhalen van agrariërs die stappen zetten richting toekomstbestendige landbouw, op Groeien naar morgen.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen, voor u als boer of tuinder.

Versterken biodiversiteit

Hoe meer biodiversiteit, hoe weerbaarder planten en dieren zijn. Daarom beschermen we onze natuur. In de landbouw doen we dat door zo weinig mogelijk schadelijke stoffen uit te stoten. En door ruimte te bieden aan natuur.

Dierenwelzijn verhogen

We willen dierziekten voorkomen en de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeteren.

Klimaatopwarming verminderen

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De landbouwsector kan hierbij helpen door minder methaan uit te stoten. En door meer CO2 vast te houden in de bodem en in bijvoorbeeld gras en bomen.

Wilt u uw agrarisch bedrijf verduurzamen?

Wij denken met u mee over de regelingen en projecten die u verder helpen.

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?