Percelen registreren

Gepubliceerd op:
6 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024

Gebruikt u percelen voor bijvoorbeeld akkerbouw, tuinbouw of veehouderij? Of heeft u natuurgrond in gebruik? Dan registreert u bij ons onder andere de oppervlakte en de ligging van de percelen. En de gewassen die erop staan. Ook wijzigingen geeft u door.

Kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken vernieuwd

De kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken in Mijn percelen zijn vernieuwd. Deze kaartlagen hebben wij aangepast in samenwerking met de waterschappen. Door de aanpassingen komen de kaartlagen meer overeen met de werkelijkheid. Daardoor ziet u nu duidelijker waar een bufferstrook wel of niet verplicht is.

Alle informatie over percelen registreren op een rij

Alles over percelen

Wie registreert percelen en hoe werkt het? 

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over percelen registreren?

Gecombineerde opgave

Doet u de Gecombineerde opgave? Daarvoor gebruikt u uw registratie uit Mijn percelen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?