Landschapselementen registreren

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024
Gepubliceerd op:
23 januari 2023

Vanaf 2023 registreert u landschapselementen in Mijn percelen als een perceel. Dat kunt u op 3 manieren doen. U neemt een perceel over uit de kaartlaag Subset BGT. U voegt een landschapselement toe met de functie Overnemen landschapselement. Of u tekent een nieuw perceel in. 

Hieronder leest u wat u moet doen voordat u begint en hoe u landschapselementen registreert. Op Landschapselementen 2024 ziet u de voorwaarden die gelden om landschapselementen mee te laten tellen voor subsidies. U hoeft alleen landschapselementen te registreren die subsidiabel zijn.

Voordat u begint

Heeft u de grenzen bijgewerkt en ziet u de topografische grenzen? Dan kunt u beginnen met landschapselementen registreren.

Overnemen via kaartlaag Subset BGT

Wilt u een bestaand landschapselement overnemen? Klik dan in het tabblad Wijzigen op Toevoegen > Overnemen perceel. Selecteer de kaartlaag Subset BGT.

Deze kaartlaag kunt u ook gebruiken wanneer een landschapselement niet te vinden is via de functie Toevoegen > Overnemen landschapselementen.

Registreert u een sloot die uit meerdere delen bestaat? Selecteer dan alle delen die u als één sloot wilt registreren.

Scherm Overnemen perceel in Mijn percelen - Subset BGT

Als het landschapselement er niet in staat

Soms kunt u een landschapselement niet overnemen uit de kaartlaag Topografische grenzen en niet uit de kaartlaag Subset BGT. Dan tekent u het element zelf in. Ga naar het scherm Wijzigen en klik op Toevoegen > Zelf tekenen. Volg de stappen in het scherm.
 

Overnemen via Toevoegen > Overnemen landschapselementen

Stap 1: Klik in tabblad Wijzigen op Toevoegen > Overnemen landschapselementen

Links ziet u het overzicht van uw percelen. Klik boven de kaart op de knop Toevoegen. Klik dan op Overnemen landschapselementen. Daarna selecteert u bij welke percelen u landschapselementen wilt toevoegen. In Stap 2 leest u hoe u dat doet.

Ook kunt u dit andersom doen: selecteer eerst een perceel waarbij u de landschapselementen wilt toevoegen. Klik daarna op Overnemen landschapselementen.
 

Stap 2: Percelen selecteren

Selecteer in uw lijst met percelen bij welke percelen u landschapselementen wilt toevoegen. Om overzicht te houden, raden wij u aan om steeds één perceel te selecteren. Wilt u toch meer percelen kiezen, selecteer dan maximaal 5 percelen tegelijk. En doe dat alleen als deze naast elkaar liggen. In de volgende stap gaat u namelijk de landschapselementen selecteren die u wilt registreren. Dat kunnen er meerdere per perceel zijn.

Door niet te veel percelen tegelijk te selecteren, voorkomt u dat u een lange lijst met landschapselementen in beeld krijgt. Vink in de lijst het perceel of de percelen aan waarvan u de landschapselementen wilt overnemen. U kunt ook op de kaart klikken om de percelen te selecteren.

Klik daarna op Volgende.
 

Landschapselementen stap 2 percelen selecteren

Stap 3: Landschapselementen selecteren en registreren

In de lijst ziet u nu een overzicht van alle landschapselementen die bij deze percelen horen. Op de kaart ziet u deze in het geel. 
Ziet u geen gele of groene grenzen? Zet dan in de kaartlagen de kaartlaag Topografische grenzen aan.
 

Landschapselementen topografische kaartlagen

Wij hebben de landschapselementen zo goed mogelijk in Mijn percelen gezet. Toch klopt de kaartlaag nog niet altijd en is hij niet overal compleet. Let bij het toevoegen van landschapselementen daarom goed op deze punten.  

In de lijst met landschapselementen staat achter veel elementen (afgeknipt). Landschapselementen die verder doorlopen dan de geselecteerde percelen, worden automatisch afgeknipt. Dat gebeurt op de kadastrale grens, of op 20 meter vanaf die percelen. Controleer deze elementen nog wel en pas ze aan als dat nodig is.

Als u in de lijst met uw muis op een landschapselement gaat staan, licht dit roze op in de kaart.

Standaard ziet u de afgeknipte versie in de lijst:

Wilt u de niet-afgeknipte versie bekijken? Klik dan naast (afgeknipt) op het pijltje. U ziet dan uw landschapselement met daarachter (niet afgeknipt). Ook ziet u waarschijnlijk meerdere delen waar het landschapselement uit bestaat. 

U kunt ervoor kiezen om het niet afgeknipte element te selecteren.

Ook kunt u een deel of meerdere delen van het element registreren. In dit voorbeeld gaat het dan om alleen de waterloop of alleen de oever. In de meeste situaties is het waarschijnlijk logisch om deze niet apart te registreren. En het landschapselement als één deel te registreren. 

Volgende

Heeft u de landschapselementen geselecteerd die u wilt registreren, klik dan op Volgende. Voor elk landschapselement dat u als apart perceel registreert, vult u de perceelsgegevens in.

Gegevens invullen en landschapselement bewerken

De gegevens van uw landschapselement registreert u zoals u bent gewend in Mijn percelen. Rechtsboven ziet u hoeveel landschapselementen u gaat registreren en bij welke u nu bent. Sommige gegevens zijn al voor u ingevuld. 

Landschapselementen stap 4 gegevens invullen

Bent u klaar met het perceel bewerken en de gegevens aanpassen? Klik dan op Opslaan en volgend perceel.

Landschapselementen stap 4 opslaan volgend perceel

U gaat automatisch naar het volgende landschapselement. Registreert u maar 1 landschapselement of bent u bij het laatste landschapselement, dan klikt u op Opslaan. U komt dan terug in het overzicht van uw percelen.

Overlap?

U kunt overlap creëren met uw eigen perceel. Dat komt doordat de intekening van het landschapselement overlapt met de intekening van uw eigen perceel. Knip het deel van het perceel waar het af moet. Dit werkt zoals u in Mijn percelen gewend bent. Uitleg hierover vindt u op Stappenplan Percelen registreren en wijzigen.

Landschapselement zelf intekenen

Wilt u een landschapselement toevoegen aan mijn percelen, bijvoorbeeld als u een nieuw element heeft aangelegd? Maak dan een nieuw perceel. Dat doet u via Toevoegen > Zelf intekenen. Wij gaan uw aanpassing in de topografische kaart verwerken. Daarna ziet u het als landschapselement in de kaartlaag Topografische grenzen. Dus met gele topografische grens.

Landschapselementen bewerken

Wilt u uw landschapselementen bewerken? Dat doet u in Mijn percelen zoals u bent gewend met uw landbouwpercelen. Uitleg over alle bewerkfuncties vindt u op Stappenplan Percelen registreren en wijzigen.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?