Stappenplan percelen registreren en wijzigen

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
5 oktober 2020

Heeft u landbouwgrond of landschapselementen in gebruik? Dan registreert u die in Mijn percelen. Ook wijzigingen in percelen geeft u daar door.

Hieronder vindt u de belangrijkste stappen die u kunt doen in Mijn percelen. U vindt hier tips hoe u de juiste informatie over uw percelen ziet. En hoe u uw percelen bijwerkt.

Voordat u begint met registreren en wijzigen

Om goed met Mijn percelen te werken, is het belangrijk dat:

 • u de juiste browser gebruikt;
 • uw computer de juiste systeemkenmerken heeft;
 • u uw inloggevens bij de hand heeft.

Stap 1: Instellen wat u ziet in Mijn percelen

Voordat u begint met wijzigen, is het handig dat u weet wat u precies wilt zien. U kunt verschillende functies gebruiken om in te stellen wat u ziet.  

Peildatum, ingangsdatum en einddatum

Welke percelen u in uw lijst ziet, hangt af van:

 • de peildatum in Mijn percelen;
 • de ingangsdatum van een perceel;
 • de einddatum van een perceel.

Pas de data aan om te veranderen welke percelen u ziet. Het belangrijkste is dat de peildatum staat op het jaar waarin u uw percelen aan wilt passen. En dat de ingangs- en einddatum van uw perceel kloppen. De einddatum hoeft u vaak niet in te vullen bij uw perceelsgegevens.

Bekijk de legenda en kaartlagen

Rechtsonder in de kaart ziet u een balkje:

Knoppelbalk in Mijn percelen

Daarin stelt u in wat u op de kaart wilt zien:

 • vergrootglas: bekijk een deel van de kaart met het vergrootglas zonder in te zoomen
 • liniaaltje: meet de afstand
 • perceeltje met liniaal: meet een oppervlakte
 • 3 lagen: bekijk verschillende kaartlagen, zoals de topografische grenzen, de graslandkaart en GLB geconstateerd.
 • huisje: met één klik al uw percelen op de kaart in beeld
 • plus en min: in- en uitzoomen

Kaartlagen in Mijn percelen

Klik in het balkje rechtsonder op het plaatje met 3 lagen. Dan ziet u een lijst met alle kaartlagen in Mijn percelen:

Overzicht kaartlagen in Mijn percelen

Klik op het oogje naast de kaartlaag die u wilt zien. De kaartlagen staan aan als er geen streep meer door het oogje staat. In de legenda vindt u meer informatie over wat u op de kaart ziet.

In Mijn percelen zijn de volgende kaartlagen beschikbaar:

Perceelsgegevens downloaden

Met de downloadknop naast de video-knop kunt u uw perceelsgegevens downloaden. In pdf, Excel, Shape en KMZ. 

Knop perceelsgegevens downloaden in Mijn percelen

Stap 2: Uw percelen registreren of wijzigen

Ziet u de juiste informatie in uw scherm? Dan kunt u starten met het bewerken van uw percelen. U kunt altijd veranderen welke kaartlagen u ziet. 

Ga naar het scherm Wijzigen.

Kies welk perceel u wilt aanpassen

Selecteer een perceel om te bewerken, voeg een nieuw perceel toe of upload of bekijk een GPS-bestand.

Perceelsgegevens wijzigen

U kunt de gegevens van een perceel wijzigen. Klik bij een perceel op het notitieblokje om een perceel te wijzigen of te beëindigen.

Een perceel bewerken

Boven de kaart ziet u de optie Bewerken. Daar vindt u verschillende manieren waarop u uw perceel kunt bewerken. Klik op een van de functies om deze te gebruiken.

U kunt ook instructiefilmpjes bekijken in de afspeellijst Mijn percelen op YouTube.

Bewerkfuncties in Mijn percelen

Tussentijds versturen

We raden u aan om aanpassingen regelmatig te versturen, vooral wanneer u grenzen aanpast. Want pas na het versturen werkt u echt met de aangepaste grenzen.

Topografische grens gewijzigd

Neemt u een perceel over van de kaartlaag Topografische grenzen en kloppen de grenzen niet? Bewerk de grenzen zoals u denkt dat ze liggen. Plaats een vinkje bij ‘De topografische grens is gewijzigd of niet juist’. Verstuur dan de aanpassing.

Wij ontvangen een melding dat u het niet eens bent met de topografische grenzen. Wij bekijken dan het perceel met de nieuwste informatie. Maakt u melding in de periode van januari tot en met mei? Dan wachten we met bekijken tot de nieuwste luchtfoto beschikbaar is. Daarna passen we de grens aan als dat nodig is.

Is de grens dan niet gelijk aan uw intekening? Dan ziet u een melding. Daarin staat dat u een stuk grond kunt toevoegen. Mogelijk heeft u ook delen buiten de topografische grens ingetekend. U kunt het perceel daarop aanpassen.

Reageer op meldingen

Een melding op uw perceel herkent u aan een rood of geel i’tje in uw lijst met percelen.

Stap 3: Landschapselementen registreren

Gaat u landschapselementen registreren? Daarvoor hebben we een aparte pagina voor u gemaakt. Deze vindt u op Landschapselementen registreren

Zorg dat uw registratie klopt voordat u hiermee begint.

Stap 4: Wijzigingen versturen

Als u één of meer wijzigingen heeft gedaan, moet u deze versturen om ze definitief te maken. U ziet onder de peildatum een melding dat u uw wijzigingen nog moet versturen. Klik op Versturen om daarmee te beginnen. Klik in de schermen die volgen op Controleren en daarna op Versturen. Dan heeft u uw wijzigingen verstuurd.

Bufferstroken wel of niet registreren

Staat op uw bufferstrook een ander gewas dan op het perceel waar de bufferstrook bij hoort? Dan registreert u uw bufferstrook als apart perceel. Dit doet u met de functie Bufferstroken overnemen. Uitleg hierover vindt u in stap 2 op deze pagina, onder Een perceel bewerken > Bufferstroken overnemen.  

Staat op uw bufferstrook hetzelfde gewas als op het perceel waar de bufferstrook bij hoort? Dan hoeft u uw bufferstrook niet apart te registreren. 

Meer informatie over bufferstroken vindt u op Bufferstroken in Mijn percelen 2024.

Een opmerking bij een waterloop plaatsen

Een bufferstrook ligt langs een waterloop. Het type waterloop heeft invloed op de grootte van uw bufferstrook. Bent u het niet eens met het type waterloop dat in de kaart staat? Van 27 februari tot en met 17 mei kon u een stip plaatsen bij een waterloop. Ook kon u aangeven of het talud naast de waterloop een flauw talud is. Dit kan nu niet meer. U kunt uw opmerkingen nog wel bekijken. Wij gebruiken de geplaatste opmerkingen om de kaartlagen bij te werken.

In 2025 kunt u weer een stip met opmerking plaatsen. Hieronder ziet u hoe u een stip met opmerking plaatst. Dit doet u in Mijn percelen in het scherm Wijzigen.

U kunt ook de instructievideo Hoe plaats ik een opmerking bij een waterloop op YouTube bekijken.

Kaartlaag Bufferstroken afschalingen

De kaartlaag Bufferstroken afschalingen is handig om te bepalen waar uw bufferstrook komt te liggen wanneer het type sloot verandert. Deze kaartlaag is alleen informatief en u hoeft deze dan ook niet te gebruiken. De breedte van de bufferstrook hangt af van feitelijke situatie. Op de kaartlaag Bufferstroken afschalingen ziet u de bufferstroken zonder inachtneming van de feitelijke situatie. Zijn uw bufferstroken meer dan 4% van uw perceel? Dan zijn uw bufferstroken smaller geworden. Het kan ook zijn dat een deel van de bufferstrook buiten uw perceel valt.

In de Gecombineerde opgave

Tussen 1 maart 2024 en met 17 mei 2024 doet u de Gecombineerde opgave. Geef het ook daarin aan als u het niet eens bent met een bufferstrook. Dat doet u in het scherm Regelingen per perceel.

Gecombineerde opgave

Niet bijgewerkte kaartlagen

In sommige regio's hebben we de kaartlagen nog niet bijgewerkt. In deze regio’s bepalen we het type waterloop nog met de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT). U ontvangt hierover een e-mail als dit voor u geldt.

Hulpmiddelen

Overzicht gebruikstitels

Bij elk perceel geeft u een gebruikstitel op. Daarmee geeft u bijvoorbeeld aan of het perceel uw eigendom is of dat u het pacht. U kunt deze gebruikstitels opzoeken in het Overzicht gebruikstitels.

Stroomschema Gewascodes voor grasland

Bestaat een perceel uit grasland? Dan bepaalt u met het Stroomschema gewascodes voor grasland 2024 welke gewascode u hiervoor opgeeft.​ U vindt het stroomschema op Landbouwareaal GLB 2024.

Handleiding Strokenteelt registreren

Kiest u voor strokenteelt op uw percelen? In de Handleiding strokenteelt registreren ziet u hoe u dat registreert.

Gewascodelijst

Bij elk perceel geeft u aan welk gewas daarop groeit. Of wat voor landschapselement het is. In de Gewascodelijst zoekt u op welke gewascode u daarvoor gebruikt.

Instructievideo’s

In de Instructievideo’s op YouTube ziet u hoe Mijn percelen werkt.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?