Alles over percelen registreren

Gepubliceerd op:
22 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 november 2022

Heeft u landbouwgrond of natuurgrond in gebruik? Dat registreert u bij ons. Dit doet u in Mijn percelen. Wij gebruiken uw registratie bijvoorbeeld voor het mestbeleid en grondgebonden subsidies die u aanvraagt.

Waarom percelen registreren?

Het is belangrijk dat u uw percelen goed bij ons registreert. Wij gebruiken de informatie namelijk voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Ook gebruiken we de gegevens voor verschillende onderdelen van het mestbeleid. Houd veranderingen in oppervlakte, gebruik en gewas daarom zorgvuldig bij en zorg dat de registratie op orde is voordat u de Gecombineerde opgave invult.

Bijwerken vanaf februari 2023

Wilt u uw percelen bijwerken voor 2023 of uw landschapselementen registreren? Doe dat dan vanaf februari 2023 in Mijn percelen. Vanaf februari 2023 hebben we alle BGT-grenzen toegevoegd aan de topografische grenzen. Ook hebben we de landschapselementen dan toegevoegd. Op onze website leest u zo snel mogelijk vanaf welke datum u aan de slag kunt. Begint u voor februari 2023 met bijwerken? Dan kan het zijn dat u uw percelen later opnieuw moet aanpassen. 

Wat registreert u en waar doet u dat?

U registreert bij ons uw bedrijfssituatie. Dit betekent dat u alle grond registreert die u in gebruik heeft. Deze registratie doet u in de applicatie Mijn percelen.

In Mijn percelen tekent en wijzigt u uw landbouwgrond (percelen) en alle landschapselementen die bij die grond horen. Denk hierbij aan bomen, water en hout. Bij elk perceel geeft u een gebruikstitel en een gewas op. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de tabellen die u vindt bij:

Doet u aan strokenteelt? Hoe u dat registreert, leest u op de pagina Strokenteelt registreren.

U beheert uw eigen bedrijfssituatie. Wij voeren hier geen wijzigingen in door. Wel kunnen we uw regelingspercelen wijzigen. Dit zijn de percelen die u opgeeft voor een regeling in de Gecombineerde opgave.

Hoe registreert en wijzigt u uw percelen?

U kunt uw percelen het hele jaar door registreren en wijzigen in Mijn percelen. Hoe u dat doet, leest u in het Stappenplan percelen registreren of wijzigen. Daar leest u ook hoe u eventuele overlap oplost en wat u moet doen als u tijdens de registratie een melding krijgt.

Bekijk als voorbereiding de video en de infographic op de pagina Extra uitleg Percelen registreren.

Welke wijzigingen geeft u door?

Het is belangrijk dat uw perceelsregistratie klopt, voordat u de Gecombineerde opgave doet. Geef daarom de volgende wijzigingen op tijd aan ons door via Mijn percelen:

  • U gaat een ander gewas telen.
  • U neemt een perceel in gebruik. U registreert dit perceel als nieuwe gebruiker.
  • U geeft een perceel in gebruik aan iemand anders. In dat geval meldt u dit perceel af door een einddatum in te vullen. Heeft de nieuwe gebruiker het perceel ondertussen al geregistreerd? Dan ontvangt u een e-mail met het verzoek om dit perceel af te melden.
  • U gaat een perceel voor iets anders gebruiken dan voor de landbouw. In dat geval meldt u het perceel ook af.
  • U krijgt het perceel op een andere manier in gebruik, bijvoorbeeld omdat pacht eigendom wordt.
  • De grenzen van het perceel wijzigen en daardoor ook de oppervlakte. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een sloot dempt. In dat geval past u de intekening van het perceel aan.

Let op:

Neemt u na 15 mei en uiterlijk op 1 november een nieuw perceel in gebruik? Dan registreert u dit perceel binnen 30 dagen nadat u het perceel heeft gekregen.

Nieuwe topografische kaart

Tegelijkertijd met het intekenen van uw percelen ziet u de referentielaag. Dit is een topografische kaart waarop de grenzen van alle percelen in Nederland zijn vastgelegd. Vanaf 2020 werken we met de Basisregistratie Grootschalige Topografie: de nieuwe digitale kaart van Nederland. Wij zetten alle percelen stap voor stap op deze kaart.

U leest hier meer over op de pagina Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Gebruik van uw registratie

In de Gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan voor verschillende regelingen. Ook geeft u hierin gegevens door voor de mestwetgeving. Uw intekening gebruiken wij daarvoor als basis. Houd daarbij onder meer rekening met verschillen per regeling.

Lees meer op de pagina Gebruik van uw registratie.

Kaartlaag Grondwaterbescherming in Mijn percelen

Vanaf woensdag 1 december 2021 staat de nieuwe kaartlaag Grondwaterbescherming in Mijn percelen. U ziet in deze laag of uw percelen in een grondwaterbeschermingsgebied liggen. Voor deze gebieden gelden andere regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. De voorwaarden vindt u op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel.

Vragen over percelen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?