Alles over percelen registreren

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
22 januari 2015

Heeft u landbouwgrond of natuurgrond in gebruik? Dat registreert u bij ons. Dit doet u in Mijn percelen. Wij gebruiken uw registratie bijvoorbeeld voor het mestbeleid en grondgebonden subsidies die u aanvraagt.

Waarom percelen registreren?

Het is belangrijk dat u uw percelen goed bij ons registreert. Wij gebruiken de informatie namelijk voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Ook gebruiken we de gegevens voor verschillende onderdelen van het mestbeleid. Houd veranderingen in oppervlakte, gebruik en gewas daarom zorgvuldig bij en zorg dat de registratie op orde is voordat u de Gecombineerde opgave invult.

Wat registreert u en waar doet u dat?

U registreert bij ons uw bedrijfssituatie. Dit betekent dat u alle grond registreert die u in gebruik heeft. Deze registratie doet u in de applicatie Mijn percelen.

In Mijn percelen tekent en wijzigt u uw landbouwgrond (percelen) en alle landschapselementen die bij die grond horen. Denk hierbij aan bomen, water en hout. Bij elk perceel geeft u een gebruikstitel en een gewas op. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de tabellen die u vindt bij:

Doet u aan strokenteelt? Hoe u dat registreert, leest u op de pagina Strokenteelt registreren.

U beheert uw eigen bedrijfssituatie. Wij voeren hier geen wijzigingen in door. Wel kunnen we uw regelingspercelen wijzigen. Dit zijn de percelen die u opgeeft voor een regeling in de Gecombineerde opgave.

Hoe registreert en wijzigt u uw percelen?

U kunt uw percelen het hele jaar door registreren en wijzigen in Mijn percelen. Hoe u dat doet, leest u in het Stappenplan percelen registreren of wijzigen. Daar leest u ook hoe u eventuele overlap oplost en wat u moet doen als u tijdens de registratie een melding krijgt.

Bekijk als voorbereiding de video en de infographic op de pagina Extra uitleg Percelen registreren.

Welke wijzigingen geeft u door?

Het is belangrijk dat uw perceelsregistratie klopt, voordat u de Gecombineerde opgave doet. Geef daarom de volgende wijzigingen op tijd aan ons door via Mijn percelen:

  • U gaat een ander gewas telen.
  • U neemt een perceel in gebruik. U registreert dit perceel als nieuwe gebruiker.
  • U geeft een perceel in gebruik aan iemand anders. In dat geval meldt u dit perceel af door een einddatum in te vullen. Heeft de nieuwe gebruiker het perceel ondertussen al geregistreerd? Dan ontvangt u een e-mail met het verzoek om dit perceel af te melden.
  • U gaat een perceel voor iets anders gebruiken dan voor de landbouw. In dat geval meldt u het perceel ook af.
  • U krijgt het perceel op een andere manier in gebruik, bijvoorbeeld omdat pacht eigendom wordt.
  • De grenzen van het perceel wijzigen en daardoor ook de oppervlakte. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een sloot dempt. In dat geval past u de intekening van het perceel aan.

Let op:

Neemt u na 15 mei en uiterlijk op 1 november een nieuw perceel in gebruik? Dan registreert u dit perceel binnen 30 dagen nadat u het perceel heeft gekregen.

Gebruik van uw registratie

In de Gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan voor verschillende regelingen. Ook geeft u hierin gegevens door voor de mestwetgeving. Uw intekening gebruiken wij daarvoor als basis. Houd daarbij onder meer rekening met verschillen per regeling.

Lees meer op de pagina Gebruik van uw registratie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?