Met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden)

Gepubliceerd op:
19 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2024

In sommige gebieden in Nederland zit nog te veel stikstof en fosfaat in het water. Dit noemen we met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In deze gebieden zijn extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo geldt hier bijvoorbeeld een lagere stikstofgebruiksnorm. 

Waar liggen de NV-gebieden?

De NV-gebieden zijn vanaf 2024 definitief vastgesteld. Ze liggen verspreid over Nederland. In Mijn percelen vindt u een kaartlaag met deze gebieden. Hier kunt u zien of uw percelen in een NV-gebied liggen. 

In 2022 en 2023 zijn er al NV-gebieden aangewezen. In 2022 waren dat zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De beheergebieden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Brabantse Delta zijn in 2023 toegevoegd.

Vanaf 2024 zijn verspreid over Nederland nieuwe gebieden aangewezen. De gebieden die in 2022 zijn aangewezen blijven NV-gebied. Hier is gekeken naar de verontreiniging van het grondwater. 

De andere gebieden zijn aangewezen om de verontreiniging van het oppervlaktewater. Voor 2024 zijn ze op een andere manier beoordeeld. De aanwijzing is op kleinere schaal gedaan. Daardoor zijn er ook gebieden die in 2023 zijn aangewezen en nu geen NV-gebied meer zijn.

Lagere gebruiksnormen voor alle landbouwers in 2024

In NV-gebieden geldt vanaf 2024 een lagere stikstofgebruiksnorm. In het grootste deel van de gebieden is de norm 5% lager.  

Een verlaging van 10% geldt voor de grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebieden) op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. 

De stikstofgebruiksnormen voor NV-gebieden vindt u in de tabellen hieronder. 

In het overzicht hieronder ziet u met welke norm u in 2024 rekent. 

Gebruiksnormen voor alle landbouwers vanaf 2025

De verlaging van de stikstofgebruiksnorm in 2024 is een eerste stap. In 2025 gaat de norm verder omlaag. De verlaging wordt dan voor alle NV-gebieden 20%.

NV-gebieden en derogatie

Maakt u gebruik van derogatie? Dan gebruikt u de lagere derogatienorm. Dit geldt voor alle grondsoorten, dus ook voor percelen op klei- en veengrond. In 2024 is dit 210 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare. In 2025 is dit 190 kilogram.

Vanggewas na mais

U teelt een vanggewas na mais op zand- en lössgrond. En op klei- en veengrond in NV-gebieden wanneer u een derogatievergunning heeft. Er zijn verschillen tussen deze situaties. Die verschillen zitten bijvoorbeeld tussen de inzaaidata. 

Dit zijn de regels voor vanggewas na mais op zand- en lössgrond

Teelt u mais op klei- of veengrond in een NV-gebied? En heeft u een derogatievergunning? Kijk dan op Vanggewas na mais op klei- en veengrond in NV-gebieden welke regels er voor u gelden.

Grasland vernieuwen

Wilt u in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus grasland scheuren voor graslandvernieuwing in een NV-gebied? Dan meldt u dit bij ons. Voor percelen op klei- en veengrond meldt u dit alleen wanneer u een derogatievergunning heeft. U leest meer op Grasland scheuren en Grasland vernieuwen

NV-gebieden en andere mestregelingen

Er zijn nog meer regelingen die invloed hebben op uw stikstofgebruiksnorm. Die kunnen ook buiten NV-gebied gelden. Maar binnen NV-gebied heeft u misschien te maken met 2 verlagingen van uw gebruiksnorm. Of tegelijk met een verhoging en een verlaging. Hieronder ziet u hoe u dan uw stikstofgebruiksnorm berekent. 

Waarom zijn er NV-gebieden?

In september 2022 heeft Nederland met de Europese Commissie afspraken gemaakt over een nieuwe periode voor derogatie. Tot en met 2025 kunnen Nederlandse boeren nog gebruikmaken van de verhoogde stikstofgebruiksnorm. In deze periode wordt die norm steeds lager. Vanaf 2026 geldt de standaard norm van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare. 

Betere waterkwaliteit

In de afspraken over de nieuwe derogatieperiode staat dat Nederland met nutriënten verontreinigde gebieden moet aanwijzen. Dat zijn gebieden waar extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zit bijvoorbeeld te veel stikstof en/of fosfaat in het water. Of er zitten te veel voedingsstoffen in, waardoor algen snel kunnen groeien. Die stoffen komen onder meer uit mest die agrariërs over het land uitrijden. De meststoffen spoelen uit naar het water. 

Oppervlaktewater en grondwater

Voor het aanwijzen van de NV-gebieden is veel onderzoek gedaan. Er is bijvoorbeeld gekeken naar oppervlaktewateren die belangrijk zijn voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). En naar het water dat naar deze gebieden toestroomt. Op die manier sluit de aanwijzing zo goed mogelijk aan bij de werkelijke situatie. 

Ook is onderzocht hoe de landbouw bijdraagt aan de verontreiniging van het water. Behalve naar het oppervlaktewater is er ook gekeken naar het grondwater.

NV-gebieden in de Gecombineerde opgave

Heeft u percelen in een NV-gebied? In de Gecombineerde opgave ziet u het aantal hectare met een verlaging van 5% op de stikstofgebruiksnorm. Deze informatie staat in het overzicht 'Mest en Grond'. Liggen percelen in een GWB-gebied op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg? Dan geldt voor die hectares een verlaging van 10% op de stikstofgebruiksnorm. Die verlaging van 10% staat niet apart vermeld in de Gecombineerde opgave.

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?