Hoeveel dierlijke mest landbouwgrond

Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2019

Om mest te gebruiken op landbouwgrond houdt u zich aan de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer dierlijke mest gebruiken.

Hoeveel mag u gebruiken

Aan het begin van elk jaar berekent u hoeveel stikstof uit dierlijke mest u maximaal mag gebruiken op uw landbouwgrond. Dit noemen we uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest. Deze berekent u zo:

 • Aantal hectare landbouwgrond op 15 mei x 170 kg stikstof uit dierlijke mest.

Bereken uw werkelijke gebruik

U maakt elk jaar voor het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan. Hierin beschrijft u welke gewassen u gaat telen en hoeveel en welke mest u gaat gebruiken. Tijdens het jaar controleert u hoeveel mest u werkelijk gebruikt. En of u daarmee binnen uw gebruiksruimte blijft. Dit houdt u bij in uw administratie. Een toelichting op het bemestingsplan voor alle landbouwers vindt u hieronder. 

 

Wilt u zien hoe u de berekeningen doet? Of wilt u meer achtergrondinformatie? Download dan onze brochure Hoeveel mest gebruiken. Hoe rekent u dat uit? Deze staat hieronder en gebruikt u ook voor de berekening van de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. De verschillende tabellen die u nodig heeft bij de berekeningen staan op de pagina Tabellen.

Meer dierlijke mest gebruiken

Heeft u een derogatievergunning? Dan mag u meer dierlijke mest gebruiken. Afhankelijk van de ligging en de grondsoort van uw perceel ligt wordt uw gebruiksnorm 210 of 230 kilogram per hectare in 2024. De gebruiksruimte rekent u op dezelfde manier uit.

 • Aantal hectare landbouwgrond op 15 mei x 210 of 230 kg stikstof uit dierlijke mest.

De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 210 kilogram voor landbouwgrond in met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Voor landbouwgrond in andere delen van Nederland is dit 230 kilogram. Lees meer op Derogatie.

Administratie 

Zorg ervoor dat u steeds goed weet hoeveel mest u op uw bedrijf gebruikt in een kalenderjaar. Pas als het nodig is uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. 

Heeft u geen of niet genoeg grond om al uw mest op te gebruiken? Dan moet u aan ons kunnen uitleggen wat er met uw dierlijke mest is gebeurd in een kalenderjaar. U houdt daarvoor zelf de administratie bij. Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Hoogte boete bij overtreding

Als u te veel mest heeft gebruikt in een kalenderjaar, dan overtreedt u de regels. U krijgt een boete en misschien een korting op subsidies. De boetebedragen zijn:

 • Gebruiksnorm dierlijke mest: € 7 voor elke kilo te veel stikstof.
 • Gebruiksnorm stikstof: € 7 voor elke kilo te veel stikstof.
 • Gebruiksnorm stikstof: € 3,50 voor elke kilo te veel stikstof als ook niet wordt voldaan aan de gebruiksnorm dierlijke mest.
 • Gebruiksnorm fosfaat: € 11 voor elke kilo te veel fosfaat.
 • Gebruiksnorm fosfaat: € 5,50 voor elke kilo te veel fosfaat als ook niet wordt voldaan aan de gebruiksnorm dierlijke mest.
 • € 11 voor elke kilo fosfaat en € 7 voor elke kilo stikstof waarvan u de afvoer niet kunt laten zien.
   

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over hoeveel dierlijke mest landbouwgrond verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?