Hoeveel dierlijke mest landbouwgrond

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 augustus 2023

Om mest te gebruiken op landbouwgrond houdt u zich aan de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer dierlijke mest gebruiken.

Hoeveel mag u gebruiken

Aan het begin van elk jaar berekent u hoeveel stikstof uit dierlijke mest u maximaal mag gebruiken op uw landbouwgrond. Dit noemen we uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest. Deze berekent u zo:

  • Aantal hectare landbouwgrond op 15 mei x 170 kg stikstof uit dierlijke mest.

Bereken uw werkelijke gebruik

U past uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. Tijdens het jaar controleert u hoeveel mest u werkelijk gebruikt en of u daarmee binnen uw gebruiksruimte blijft. Dit houdt u bij in uw administratie.

Wilt u zien hoe u de berekeningen doet? Of wilt u meer achtergrondinformatie? Download dan onze brochure Hoeveel mest gebruiken. Hoe rekent u dat uit? Deze staat hieronder en gebruikt u ook voor de berekening van de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. De verschillende tabellen die u nodig heeft bij de berekeningen staan op de pagina Tabellen.

Meer dierlijke mest gebruiken

Heeft u een derogatievergunning? Dan mag u meer dierlijke mest gebruiken. Afhankelijk van de ligging en de grondsoort van uw perceel ligt wordt uw gebruiksnorm 220 of 240 kilogram per hectare in 2023. De gebruiksruimte rekent u op dezelfde manier uit.

  • Aantal hectare landbouwgrond op 15 mei x 220 of 240 kg stikstof uit dierlijke mest.

De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 220 kilogram voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Dit geldt ook voor landbouwgrond in het werkgebied van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Voor klei- en veengrond of landbouwgrond in andere delen van Nederland is dit 240 kilogram. Lees meer op Derogatie.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over hoeveel mest landbouwgrond verzameld.

Vragen over hoeveel dierlijke mest landbouwgrond?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?