Mest gebruiken en uitrijden

Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2019

Gewassen hebben mest nodig om te groeien. Maar te veel mest op de bodem is niet goed voor het oppervlaktewater en grondwater. Dat komt vooral door de stoffen stikstof en fosfaat. Wilt u dierlijke mest of andere mest uitrijden? Dan heeft u te maken met regels. Hoeveel en wanneer u mest mag gebruiken en uitrijden hangt af van uw grondsoort, grondgebruik en mestsoort.

Alles over mest gebruiken en uitrijden

Hier leest u welke regels en voorwaarden er zijn om mest te gebruiken. U leest hoeveel dierlijke mest, stikstof en fosfaat u mag gebruiken, wanneer u mag uitrijden, hoe u mest uitrijdt en welke mestsoorten er zijn.

Welke grondsoort heb ik?

Veel uitrijregels hangen af van de grondsoort van uw perceel. Er zijn 4 grondsoorten in Nederland: zand, löss, klei en veen. Weet u niet zeker op welke grondsoort uw percelen liggen? U ziet dit op de Grondsoortenkaart. Daarnaast kunt u dit zien in Mijn percelen door bij de legenda Grondsoorten aan te vinken.

Meer weten?

De regels over mest op landbouwgrond zijn de kern van het mestbeleid. Deze voorschriften zorgen ervoor dat mest efficiënt bij gewassen terechtkomt. Lees meer over wat het woord landbouwgrond precies betekent volgens de mestregelgeving op Landbouwgrond uitgelegd. Meer over het mestbeleid leest u op Wegwijs in het mestbeleid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?