Wanneer mest uitrijden

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype u de mest uitrijdt. De uitrijdperioden zijn hetzelfde van 2019 tot en met 2022.

Dierlijke mest

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 1

1 Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan mag u uitrijden van 1 december 2022 tot en met 15 september 2023. 

Bouwland Drijfmest 2 Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 15 september 3 1 februari t/m 31 augustus 4
Klei- en veengrond 16 februari t/m 15 september Hele jaar

Extra voorwaarden:

2 Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u alleen drijfmest uitrijden als u op uw grond:

 • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;
 • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
 • in het aansluitende najaar bloembollen plant.

3 Gaat u mais telen op uw bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u pas drijfmest uitrijden vanaf 15 maart. U moet dan ook eerst uw Maispercelen op zand- en lössgrond melden.

4 U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

 

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Dierlijke mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
  • Dit geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer. Is het hellingspercentage lager dan 18%? Dan mag u wel dierlijke mest uitrijden als u binnen 8 dagen daarna een gewas inzaait. Zaait u mais, aardappelen of bieten? Dan mag u alleen dierlijke mest uitrijden als uw perceel niet langer is dan 300 meter. En als het ook over de volle breedte aan beide kanten:
  • een duidelijke perceelsgrens heeft, of;
  • grenst aan een perceel met een ander gewas dan mais, aardappelen of bieten. Deze percelen zijn minimaal 100 meter lang.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Zuiveringsslib

Voor zuiveringsslib gelden dezelfde regels als voor dierlijke mest. Net als bij drijfmest mag u zuiveringsslib vanaf 15 maart uitrijden op percelen waarop u mais gaat telen. Dat geldt alleen voor de percelen op bouwland op zand- en lössgrond. Daarnaast zijn er voor zuiveringsslib nog extra situaties waarin u niet mag uitrijden.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Zuiveringsslib mag u ook niet uitrijden op:

 • weilanden tijdens de beweidingsperiode;
 • grond voor de teelt van voedergewassen: minder dan 3 weken voor de oogst;
 • grond voor groente- of fruitaanplant, tijdens de groeiperiode van de groente of het fruit. Dit geldt niet voor fruitbomen;
 • grond voor de teelt van groenten of vruchten die direct in contact staan met de bodem en rauw worden geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst en ook niet tijdens de oogst.

Stikstofarm zuiveringsslib

In stikstofarm zuiveringsslib zit minder dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof. Gebruikt u stikstofarm zuiveringsslib? Dit mag u altijd uitrijden als:

 • het niet gemengd is;
 • het direct door de producent of door niet meer dan één vervoerder naar uw bedrijf wordt gebracht;
 • u dit op de dag van de levering doet.

Compost

Compost mag u bijna altijd gebruiken. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Compost mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Overige organische mest

U mag het hele jaar overige organische mest uitrijden op landbouwgrond. U verdeelt de mest gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Overige organische mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Langere uitrijdperioden

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor de teelt van hyacinten of tulpen mag u vanaf 16 januari stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor fruitteelt op bouwland mag u het hele jaar ureum gebruiken.
 • Voor fruitteelt op bouwland mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken.
 • Voor de teelt van winterkoolzaad mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor de teelt van rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen en de teelt is voor een tweede of latere oogst in het jaar daarna.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Stikstofkunstmest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Kalkmest

Voor kalkmest zijn geen uitrijdregels. U mag kalkmest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Overige anorganische mest

Voor overige anorganische mest zijn geen uitrijdregels. U mag deze mest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest uitrijden verzameld.

Vragen over mest uitrijden?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?