Wanneer mest uitrijden

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2024

Er zijn verschillende perioden om mest uit te rijden. Wanneer hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype u de mest uitrijdt. 

Dierlijke mest

Dierlijke mest op grasland

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus 1
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 2

1 Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus.

2 Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland op klei- en veengrond? Dan mag u uitrijden van 1 december tot en met 15 september. 

Dierlijke mest op bouwland

Bouwland Drijfmest 3,4 Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 maart t/m 31 juli 1 februari t/m 31 augustus 5
Klei- en veengrond 16 maart t/m 31 juli Hele jaar

Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. Hieronder vindt u de lijst met vroege gewassen. U geeft in Mijn percelen aan ons door op welk perceel u dit gewas teelt. Dat kunt u doen met het stappenplan voor het registreren en wijzigen van percelen. U doet dat uiterlijk 24 uur voordat u dit perceel gaat bemesten. 

Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u drijfmest uitrijden als u op uw grond:

 • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;
 • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
 • in het aansluitende najaar bloembollen plant.

Rijdt u vaste strorijke mest uit op bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus. Daarnaast mag u het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

In Tabel 1 hieronder ziet u een overzicht van wanneer u welke mest op welke grond mag uitrijden. 

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Dierlijke mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
  • Dit geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer. Is het hellingspercentage lager dan 18%? Dan mag u wel dierlijke mest uitrijden als u binnen 8 dagen daarna een gewas inzaait. Zaait u mais, aardappelen of bieten? Dan mag u alleen dierlijke mest uitrijden als uw perceel niet langer is dan 300 meter. En als het ook over de volle breedte aan beide kanten:
  • een duidelijke perceelsgrens heeft, of;
  • grenst aan een perceel met een ander gewas dan mais, aardappelen of bieten. Deze percelen zijn minimaal 100 meter lang.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Zuiveringsslib

Voor zuiveringsslib gelden dezelfde regels als voor dierlijke mest. Er zijn wel extra situaties waarin u niet mag uitrijden.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Zuiveringsslib mag u ook niet uitrijden op:

 • weilanden tijdens de beweidingsperiode;
 • grond voor de teelt van voedergewassen: minder dan 3 weken voor de oogst;
 • grond voor groente- of fruitaanplant, tijdens de groeiperiode van de groente of het fruit. Dit geldt niet voor fruitbomen;
 • grond voor de teelt van groenten of vruchten die direct in contact staan met de bodem en rauw worden geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst en ook niet tijdens de oogst.

Stikstofarm zuiveringsslib

In stikstofarm zuiveringsslib zit minder dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof. Gebruikt u stikstofarm zuiveringsslib? Dit mag u altijd uitrijden als:

 • het niet gemengd is;
 • het direct door de producent of door niet meer dan één vervoerder naar uw bedrijf wordt gebracht;
 • u dit op de dag van de levering doet.

Compost

Compost mag u bijna altijd gebruiken. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Compost mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Overige organische mest

U mag het hele jaar overige organische mest uitrijden op landbouwgrond. U verdeelt de mest gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Overige organische mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Langere uitrijdperioden

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor de teelt van hyacinten of tulpen mag u vanaf 16 januari stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor fruitteelt op bouwland mag u het hele jaar ureum gebruiken.
 • Voor fruitteelt op bouwland mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken.
 • Voor de teelt van winterkoolzaad mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor de teelt van rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen en de teelt is voor een tweede of latere oogst in het jaar daarna.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Stikstofkunstmest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Kalkmest

Voor kalkmest zijn geen uitrijdregels. U mag kalkmest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Overige anorganische mest

Voor overige anorganische mest zijn geen uitrijdregels. U mag deze mest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over mest uitrijden verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?