Tabellen mest

Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2024
Gepubliceerd op:
28 november 2019

U heeft tabellen nodig om te weten hoeveel mest u mag gebruiken en uitrijden. En ook om uw mestproductie te berekenen of om varkens- en pluimvee-eenheden om te rekenen. Als u mest vervoert ook. In de meeste tabellen staan wettelijke normen die van tevoren zijn vastgesteld door ons. Die noemen we ook wel forfaits.

De tabellen die u dit jaar gebruikt staan hieronder. Oudere tabellen vindt u in ons archief: Documenten en publicaties bibliotheek.

Bewust bodemgebruik

Zoekt u normen voor de hoeveelheid dierlijke mest of fosfaat op uw landbouwgrond? Hiervoor zijn geen tabellen. Deze normen vindt u op Hoeveel dierlijke mest landbouwgrond en Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

Mestproductie

Mestproductie oudere tabellen

Bij de regelingen Fosfaatrechten, Verantwoorde groei melkveehouderij en Fosfaatreductie (2017) gebruikt u ook deze oudere tabellen.

Mest vervoeren

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?