Controle en handhaving

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2022

Het mestbeleid bestaat uit stelsels van wet- en regelgeving en is bedoeld om de kwaliteit van grond- en oppervlakte water te beschermen. Wij doen daarom samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controles. Dat gebeurt met steekproeven en gerichte controles. Het verschilt per regeling hoe wij handhaven als we een overtreding zien.

Controle administratie RVO

Wij voeren administratieve controles uit. Soms vragen we u om extra informatie. Als u bijvoorbeeld te veel mest heeft gebruikt of gegevens niet heeft opgestuurd, dan laten we dat weten met een brief. Hierop kunt u reageren. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dat besluit, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief.

Controle door bedrijfsbezoek NVWA

De NVWA voert ook controles uit. Het kan zijn dat medewerkers van de NVWA uw bedrijf bezoeken. Zij controleren ook mesttransporten op de weg. Voldoet u aan de regels, dan krijgt u dat direct te horen. Bij een overtreding maakt de NVWA een rapport en stuurt dat naar ons of naar het Openbaar Ministerie (OM).

Alles over controles voor landbouwers

Hier leest u welke regels er zijn voor uw bedrijfsvoering en waar wij op controleren en handhaven.

Alles over controles voor intermediairs

Hier leest u welke regels er zijn om mest te vervoeren en waar wij op controleren en handhaven.

Gebiedsgerichte controles

Nederland heeft sinds 2018 de Versterkte handhavingsstrategie mest. Een onderdeel hiervan is gebiedsgericht handhaven. Dit doen wij in de Peel, de Gelderse Vallei en Twente. In deze gebieden verbetert de waterkwaliteit onvoldoende. Daarom werken RVO en de NVWA hier voor de controles meer samen met andere overheden. Bijvoorbeeld de omgevingsdienst, provincie of het waterschap. Een voorbeeld hiervan is het project Gebiedsgericht handhaven mest in Oost-Brabant en Limburg-Noord. Meer hierover leest u op de website van de provincie Brabant.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe hoog de boetes zijn en hoe wij deze bepalen? Bekijk dan het Boetebeleid Meststoffenwet RVO (2022). De vorige versie van het boetebeleid van 2021 en 2020 ziet u ook nog hieronder. Meer over andere marges die wij soms gebruiken als wij u controleren leest u op Marges bij handhaving.

Vragen over controle en handhaving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?