Controle en handhaving

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024
Gepubliceerd op:
28 november 2019

Het mestbeleid bestaat uit stelsels van wet- en regelgeving en is bedoeld om de kwaliteit van grond- en oppervlakte water te beschermen. Wij doen daarom samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controles. Dat gebeurt met steekproeven en gerichte controles. Het verschilt per regeling hoe wij handhaven als we een overtreding zien.

Controle administratie RVO

Wij voeren administratieve controles uit. Soms vragen we u om extra informatie. Heeft u bijvoorbeeld te veel mest gebruikt of gegevens niet opgestuurd? Dan laten we dat weten met een brief. Hierop kunt u reageren. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dat besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief.

Controle door bedrijfsbezoek NVWA

De NVWA voert ook controles uit. Het kan zijn dat medewerkers van de NVWA uw bedrijf bezoeken. Zij controleren ook mesttransporten op de weg. Voldoet u aan de regels, dan krijgt u dat direct te horen. Bij een overtreding maakt de NVWA een rapport. Dat sturen de medewerkers naar ons of naar het Openbaar Ministerie (OM).

Alles over controles voor landbouwers

Wilt u meer weten over de regels voor uw bedrijfsvoering? Op deze pagina's leest u onder meer waar wij op controleren en handhaven.

Alles over controles voor intermediairs

Hier leest u welke regels er zijn om mest te vervoeren en waar wij op controleren en handhaven.

Gebiedsgericht handhaven mest

In 2018 startte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het landelijke programma Versterkte handhavingsstrategie mest (VHS). Onderdeel hiervan is Gebiedsgericht handhaven (GGH). Dit doen we in regio’s waar de waterkwaliteit niet voldoende is. Voor de verbetering van de waterkwaliteit is het belangrijk dat ondernemers zich houden aan de regels voor mest.

Voor gebiedsgericht handhaven zijn 3 gebieden aangewezen: de Peel, Twente en Gelderse Vallei. In deze gebieden werken we samen met organisaties voor controle en handhaving. Dit zijn bijvoorbeeld de NVWA, provincies, omgevingsdiensten, het OM en waterschappen. We werken ook met hen samen om te voorkomen dat regels (per ongeluk) worden overtreden. We doen dit door ondernemers informatie te geven over verantwoord mestgebruik en de regels die hiervoor zijn.

Lees meer over het project Gebiedsgericht handhaven mest in de Peel op de website van de provincie Brabant.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe hoog de boetes zijn en hoe wij deze bepalen? Bekijk dan het Boetebeleid Meststoffenwet RVO (2023). De vorige versie van het boetebeleid van 2022, 2021 en 2020 ziet u ook nog hieronder. Meer over andere marges die wij soms gebruiken als wij u controleren leest u op Marges bij handhaving.

Overtreding melden

Ziet u een situatie waarvan u vermoedt dat het een overtreding is? Bijvoorbeeld bij het uitrijden van mest? U kunt dit bij ons melden. 

Overtreding melden

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?