Verantwoorde groei melkvee

Gepubliceerd op:
10 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2022

Wilt u groeien met uw melkveebedrijf? Dan moet uw fosfaatproductie in evenwicht blijven met uw landbouwgrond. U laat de extra geproduceerde mest daarom verwerken. Of u zorgt dat u genoeg grond heeft op uw bedrijf om de extra mest te gebruiken. Dat noemen we Verantwoorde groei Melkveehouderij (VGM).

In evenwicht groeien

Of u verantwoord groeit, rekent u uit met uw fosfaatruimte, uw fosfaatproductie en uw Melkveefosfaatreferentie (MFR). De MFR hebben we vastgesteld voor actieve landbouwbedrijven die in 2013 melkvee hadden. Die bedrijven hebben daarover een brief gekregen. Heeft u geen MFR? Dan is uw MFR 0.

Groeien met genoeg ruimte

De berekening laat zien hoeveel ruimte u heeft voor uw fosfaatproductie. En daarmee hoeveel u kunt groeien. Als uw melkvee meer mest produceert dan u mag gebruiken met uw fosfaatruimte, dan heeft u een Melkvee Fosfaat Overschot (MFO).

De hoogte van het MFO bepaalt wat u moet doen. Tot een bepaalde hoeveelheid kunt u de mest verwerken. Maar komt het MFO boven dit maximum uit? Dan moet u meer grond hebben.

Wel MFO?

Heeft u een MFO? En wilt u groeien ten opzichte van uw MFR 2013? Of raakt u grond kwijt? Dan berekent u ook hoe groot uw MFO mag zijn en hoeveel mest u maximaal mag verwerken. Zo weet u of extra grond nodig heeft.

Geen MFO?

Heeft u geen MFO? Dan heeft u genoeg grond voor de fosfaatproductie van uw melkvee. U hoeft in dat jaar geen extra mest te verwerken. Ook heeft u geen extra grond nodig.

Bereken uw groei

U berekent zelf de verwachte groei van uw melkveebedrijf. In de brochure Genoeg grond voor uw melkvee. Hoe rekent u dat uit? staat een uitleg van alle begrippen en hoe u de berekeningen doet.

Verwerken met VDM61, DPO en VVO

Heeft u een MFO en moet u verwerken? Daarvoor zijn dezelfde regels als voor de Mestverwerkingsplicht. Dat betekent bijvoorbeeld dat u op 3 manieren een contract kunt afsluiten om uw mest te laten verwerken. Met een:

  • Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) met opmerkingscode 61;
  • Driepartijenovereenkomst (DPO);
  • Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO).

Lees meer op Mestverwerkingsplicht veehouder.

Tijdelijk minder grond

Gebruikt u tijdelijk minder landbouwgrond door de aanleg van gas, water, elektriciteit of andere publieke voorzieningen? Geef de percelen aan ons door in de Gecombineerde opgave op mijn.rvo.nl. Deze tellen dan mee als landbouwgrond voor uw berekening. U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, maar u bewaart deze in uw administratie.

Bedrijf overdragen en MFR

De MFR hoort bij uw bedrijf. De MFR kunt u daarom samen met uw bedrijf overdragen als het nieuwe bedrijf hetzelfde KVK-nummer houdt. De MFR kunt u in de meeste situaties niet overdragen aan een bedrijf met een ander KVK-nummer. Het kan wel bij:

  • erfopvolging.
  • overdracht van MFR aan een persoon met wie u bloed- of aanverwantschap heeft. Dit kan in de 1e, 2e en 3e graad zijn.
  • vorming van een man-vrouwmaatschap, man-vrouw-VOF of man-vrouw-CV (zowel voor een huwelijk als een geregistreerd partnerschap).

In alle andere gevallen vervalt uw MFR. Lees meer op Bedrijfsoverdracht.

Vragen over verantwoorde groei melkvee?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?