Open voor aanvragen

Natuurbeheer SVNL 2016

Gepubliceerd op:
2 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2022

Bent u eigenaar of erfpachter van een natuurterrein? En heeft u een certificaat natuurbeheer of heeft u dit aangevraagd? U kunt de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 aanvragen. U sluit met de provincie een beheerovereenkomst af voor 6 jaar. In het natuurbeheerplan staat waar u bepaalde beheertypen mag inzetten.

Wij verzorgen de aanvragen en afhandeling voor 3 provincies:

  • Zuid-Holland
  • Groningen
  • Drenthe

Ligt uw natuurterrein in een andere provincie? Dan kunt u bij die provincie terecht voor uw aanvraag.

Voor wie?

De subsidie is voor gecertificeerde eigenaren en erfpachters van natuurterreinen. Uw provincie heeft vastgesteld hoeveel hectares u minimaal in beheer moet hebben voor deze subsidie.

Collectief natuurbeheer

Beheert u minder hectares grond dan uw provincie heeft vastgesteld? U kunt zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer. Dat is een samenwerkingsverband van natuurbeheerders. In veel provincies zijn er meerdere collectieven. U kunt ook zelf een collectief oprichten. Dit collectief vraagt dan de subsidie aan.

Subsidie natuur- en landschapsbeheer (beheersubsidie)

U kunt subsidie aanvragen voor het beheren van natuurterreinen en/of binnen die terreinen gelegen landschapselementen. Ook kunt u aanvullende subsidie aanvragen. Dat kan alleen samen met een aanvraag voor beheersubsidie. We zetten ze voor u op een rij:

Voorzieningenbijdrage

Dit is een vergoeding voor de kosten die u maakt bij het verplicht openstellen van uw terrein voor recreanten. De hoogte van deze subsidie is een vast bedrag per hectare per jaar.

Toezichtsbijdrage

Dit is een vergoeding voor kosten die u maakt om toezicht te houden op het recreatief gebruik van uw terrein. De hoogte van deze subsidie is een vast bedrag per hectare per jaar.

Schapenbijdrage

In sommige provincies krijgt u een extra bijdrage voor natuurbeheer met schapen. U voert dit beheer met een schaapskudde die door een herder geleid wordt. Dit heet een gescheperde schaapskudde.

U vult de oppervlakte die u hiervoor wilt gebruiken in op de aanvraag. U vindt de natuurbeheertypes waarvoor deze bijdrage geldt in het natuurbeheerplan. De bedragen vindt u in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Vaarbijdrage

Sommige provincies geven een extra bijdrage voor het in stand houden van een natuurbeheertype op een natuurterrein waar u alleen met een vaartuig kunt komen. Als uw natuurterrein in zo'n gebied ligt, ontvangt u deze toeslag automatisch van ons. U hoeft daarvoor geen verzoek te doen. De hoogte van deze subsidie is een vast bedrag per hectare per jaar.

Monitoringsbijdrage

U kunt een toeslag aanvragen voor het bewaken van de kwaliteit van het natuurbeheertype op een natuurterrein. U vindt de natuurbeheertypes waarvoor deze bijdrage geldt in het openstellingsbesluit van uw provincie. Daar staan ook de bedragen.

Voorwaarden

  • U kunt alleen subsidie aanvragen als u (of uw collectief) een certificaat heeft. Of als u dit certificaat heeft aangevraagd.
  • Voor lopende aanvragen SVNL 2016 kunt u een uitbreiding indienen.
  • U beheert een minimumaantal hectares grond. Dit minimumaantal (de drempelwaarde) verschilt per provincie.
  • De subsidie is hoger dan een bepaald bedrag. Dit bedrag (het drempelbedrag) verschilt per provincie.

De voorwaarden voor deze subsidie zijn niet bij alle provincies hetzelfde. Kijk voor de voorwaarden op de website van BIJ12

Aanvragen

Vraag het aanvraagformulier aan bij uw provincie. Op de website van BIJ12 vindt u hoe hoog de drempelwaarde per provincie is. Ook kunt u een overzicht downloaden met contactpersonen per provincie.

Provincies bepalen de aanvraagperiode in een openstellingsbesluit. Meestal is dat van 15 november tot en met 31 december. Controleer bij uw provincie welke periode dit precies is.

Ligt uw natuurterrein in Zuid-Holland, Groningen of Drenthe? Stuur uw aanvraagformulier dan naar ons. Vraagt u subsidie aan in een andere provincie? Stuur uw aanvraagformulier dan naar die provincie.

Na uw aanvraag

U ontvangt in een brief de beslissing over uw aanvraag. Dit is een toewijs- of een afwijsbrief. Krijgt u subsidie toegewezen? In de brief staat hoeveel subsidie u krijgt.

Heeft u subsidie toegewezen gekregen? En beheert u uw terrein volgens de voorwaarden? U krijgt elk jaar na afloop van het beheerjaar een betaling (jaarvergoeding). Als u recht heeft op één of meer extra bijdrage(n), dan krijgt u die tegelijkertijd.

Heeft u de subsidie aangevraagd in Zuid-Holland, Groningen of Drenthe? En heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Vroeg u subsidie aan in een andere provincie? Stel uw vraag dan aan die provincie.

Vragen over Natuurbeheer SVNL 2016?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?