Rustgewassen

Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2024
Gepubliceerd op:
20 december 2022

U teelt één keer in de 4 jaar een rustgewas op landbouwgrond die bestaat uit zand- en lössgrond. We beginnen te tellen in 2023. Dat betekent dat u uiterlijk in 2026 een rustgewas teelt op uw percelen. Dat is goed voor de kwaliteit van het water en de bodem.

Wat is een rustgewas

U mag deze gewassen als rustgewas telen:

Veel rustgewassen kunt u vroeg oogsten. Dat betekent dat u in hetzelfde jaar ook nog een ander gewas kunt telen. Bijvoorbeeld een groenbemester. Het rustgewas is de hoofdteelt. Daar is één uitzondering op. U kunt ook kiezen voor een korte (groente)teelt of vroeg geoogst gewas, gevolgd door een onbemest vanggewas dat u vóór 1 september inzaait. Alleen in combinatie tellen deze teelten mee als rustgewas. U vindt deze mogelijkheid in de lijst.

Voor het vanggewas volgt u verder de regels van Vanggewas op zand- en lössgrond

Hoe rustgewas telen

U bepaalt zelf wanneer en hoe u een rustgewas teelt. Dit kan op het hele perceel in één keer of door strokenteelt. U teelt een rustgewas als hoofdteelt. Dat betekent dat het gewas tijdens de periode voor de hoofdteelt het grootste deel van de tijd op het land staat. U kunt ook een mengsel zaaien dat voor minimaal twee derde uit een rustgewas bestaat. Zo zorgt u dat u in 2026 op al uw zand- en lössgrond een rustgewas heeft geteeld.

Hoe rustgewas melden

In het jaar dat u een rustgewas teelt, geeft u dat door via de Gecombineerde opgave. U hoeft niet zelf te melden op welke percelen een rustgewas staat. De Gecombineerde opgave herkent dit zelf. 

Hier is één uitzondering op. Combineert u een korte teelt met een onbemest vanggewas dat u vóór 1 september inzaait? Deze mogelijkheid kunt u bij de nateelt aanvinken. De korte teelt geeft u als hoofdteelt op.  

Wanneer geen rustgewas

Staat een gewas van 2023 tot en met 2026 aan één stuk door op het land? Bijvoorbeeld fruitbomen? Dan is een rustgewas niet nodig. Dit hoeft ook niet bij biologische landbouw. 

Elke 4 jaar opnieuw 

Vanaf 2027 beginnen we opnieuw met tellen. Dat betekent dat u uiterlijk in 2030 weer een rustgewas teelt op uw percelen. In 2031 begint dan weer een nieuwe periode. Binnen deze periodes kiest u zelf het jaar. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in 2023 en 2030 een rustgewas te telen. 

De periode van 4 jaar verschuift niet. Deze is voor iedereen gelijk. Het kan zijn dat u een deel van de periode mist. Bijvoorbeeld omdat u het perceel een jaar niet als landbouwgrond gebruikt. Of omdat u een meerjarig gewas teelt. Dat maakt niet uit voor de vaste periodes van 4 jaar waarbinnen u een rustgewas teelt. 

Rustgewassen voor GLB

Doet u in 2024 mee aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan gelden er andere regels als u Rustgewas als eco-activiteit kiest. Of als u zich moet houden aan GLMC 7. Lees meer op Eco-activiteiten 2024 en Conditionaliteiten 2024.

Wie is verantwoordelijk

Heeft u in het 4e jaar grond in gebruik? En heeft u, of een vorige eigenaar of gebruiker in de eerste 3 jaren geen rustgewas op deze grond geteeld? Dan bent u ervoor verantwoordelijk om dit in het 4e jaar wel te doen. Houdt u hier rekening mee wanneer u percelen koopt, huurt of pacht. 

Waarom een rustgewas telen

Het telen van rustgewassen is een maatregel uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Rustgewassen zijn goed voor de kwaliteit van water en bodem. De kans op uitspoeling van stikstof en fosfaat is kleiner. Dat komt doordat de wortels van deze gewassen dieper de grond in gaan. Daardoor kunnen ze deze stoffen dieper uit de bodem halen.

Rustgewassen zorgen ook voor veel organische stof in de bodem. En ze helpen ziekten en plagen in de bodem onder controle te houden. Een betere bodemkwaliteit zorgt ervoor dat de grond meer water kan opnemen. En dat dit sneller gebeurt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?