Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten

Gepubliceerd op:
12 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
11 september 2023

Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel verminderen. Wilt u als agrarisch ondernemer hieraan bijdragen? Op deze pagina vindt u een overzicht van uw mogelijkheden nu en de komende tijd: beëindigen, verplaatsen, omschakelen, innoveren en extensiveren. Welke keuze u ook maakt, wij helpen u verder.

Op de hoogte blijven over de aanpak piekbelasting?

Stal met de 5 opties aanpak piekbelasting

Eerst uw stikstofneerslag berekenen

Om een goed beeld van uw mogelijkheden te krijgen, moet u eerst weten hoe groot uw stikstofneerslag is op Natura 2000-gebieden (ook wel stikstofdepositie genoemd). Ook moet u weten of deze stikstofneerslag boven de drempelwaarde van de Lbv of de Lbv-plus uitkomt. Komt uw stikstofneerslag boven de drempelwaarde van de Lbv-plus? Dan valt u onder de aanpak piekbelasting en kunt u gebruikmaken van extra regelingen. U berekent het anoniem met de AERIUS Check.

Persoonlijke ondersteuning zaakbegeleider

Denkt u na over beëindigen van uw veehouderij? Of over andere mogelijkheden zoals omschakelen of verplaatsen? Zo’n keuze voor de toekomst kan ingrijpend zijn. Zeker als uw bedrijf al generaties in de familie is. Als u wilt, kunt u daarbij persoonlijke ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider. Dat is vrijblijvend en kost u niks.

Voor wie is de zaakbegeleider?

U kunt ondersteuning van een zaakbegeleider krijgen als u veehouder bent en:

 • valt onder de aanpak piekbelasting;
 • denkt dat u onder de aanpakpiekbelasting valt;
 • u gebruik kunt maken van de Lbv of Lbv-plus.

Gesprekken over uw toekomst

De gesprekken met de zaakbegeleider gaan over uw mogelijkheden voor de toekomst. Bij u aan de keukentafel. Uw wensen en vragen zijn het uitgangspunt. Die kunnen gaan over zakelijke onderwerpen maar ook over uw persoonlijke situatie. De zaakbegeleider luistert, denkt mee en brengt mogelijkheden in beeld. Samen gaat u op zoek naar de best passende keuze voor de toekomst. Net zolang als u wilt.

Waarom een zaakbegeleider?

Een zaakbegeleider is een vast contactpersoon vanuit de overheid. De zaakbegeleider heeft brede ervaring in de agrarische sector en kent de weg binnen de landelijke overheid, provincies en gemeentes. De zaakbegeleider geeft u alle informatie en ondersteuning die u nodig heeft. Zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw toekomst.

Gebruik gegevens

Om u zo goed mogelijk te helpen, heeft de zaakbegeleider gegevens van u en uw bedrijf nodig. Wilt u de volledige lijst van gegevens zien die de zaakbegeleider kan gebruiken? En wat die ermee doet? Bekijk dit document:

Zaakbegeleider aanvragen

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Of bel ons op 088 042 42 42

Uw veehouderijlocatie beëindigen

Lbv en Lbv-plus

Als veehouder kunt u uw stikstofneerslag voor het grootste deel verminderen door uw bedrijf te beëindigen. Ook door een bedrijfslocatie te beëindigen levert u een grote bijdrage. Als u een of meer veehouderijlocaties beëindigt, kunt u een vergoeding krijgen uit de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of de plusregeling (Lbv-plus). Met de Lbv-plus krijgt u een hogere vergoeding.

 • Blijkt uit de AERIUS Check dat u voldoet aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting? Dus dat u boven de landelijke drempelwaarde uitkomt? Dan kunt u een vergoeding aanvragen uit de Lbv-plus.
 • Blijkt uit de AERIUS Check dat u niet voldoet aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting? Maar dat uw stikstofneerslag wel boven de drempelwaarde uitkomt van het Natura 2000-gebied bij u in de buurt? Dan kunt u een vergoeding aanvragen uit de Lbv.

Onafhankelijk advies

Wilt u een onafhankelijk advies over de toekomst van uw veehouderij? Als u onder de aanpak piekbelasting valt, kunt u een adviesvoucher aanvragen uit de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Met de voucher krijgt u tot € 1.500 subsidie voor het advies van een erkend agrarisch bedrijfsadviseur. Meer informatie en aanvragen op SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting.

Nationale Grondbank

Denkt u erover om uw landbouwbedrijf te beëindigen? En wilt u dan ook uw grond verkopen? Hiervoor kunt u terecht bij de Nationale Grondbank. U verkoopt uw grond dan aan de overheid. Meer hierover leest u op Nationale Grondbank.

Uw bedrijfslocatie verplaatsen

Luchtfoto van grasland waarop koeien grazen

U kunt uw stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden ook verminderen door uw bedrijf vrijwillig te verplaatsen. En wel naar een gebied waar ook in de toekomst ruimte is voor landbouw. Daar kunt u dan uw bedrijf voortzetten.

Als u uw bedrijf verplaatst, kunt u een vergoeding krijgen. We verwachten dat de regeling eind 2023 opengaat voor aanvragen.

Uw bedrijfslocatie omschakelen

Varkens scharrelen in de modder

Omschakelen naar duurzame landbouw

U kunt uw stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden verminderen door om te schakelen naar duurzame landbouw. Wij helpen u daarbij met subsidieregelingen en projecten. Bekijk de mogelijkheden om te verduurzamen voor:

Mogelijkheden bij uw provincie

Naast de landelijke regelingen kunt u ook gebruikmaken van regelingen van uw provincie. Deze regelingen verschillen per provincie. Een overzicht van de websites van de provincies vindt u op Aanpak piekbelasting

  Voor een sterke natuur

  Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel naar beneden brengen. De aanpak is gericht op ongeveer 3.000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Dit zijn vooral agrarische bedrijven maar ook enkele industriële bedrijven. Deelname aan de aanpak is vrijwillig. Kijk voor meer informatie op Aanpak piekbelasting.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?