Gesloten voor aanvragen

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2024
Gepubliceerd op:
12 juni 2023

Heeft u een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen? En denkt u erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kunt u subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juli 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 1 december 2023
23:59
Totaal budget:
€ 1.102.000.000

Voor wie

De Lbv is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen. U houdt dus dieren waarvoor u productierechten nodig heeft. U kunt deze subsidie aanvragen als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op minimaal één overbelast Natura 2000-gebied op of boven een bepaalde waarde uitkomt. Die waarde noemen we de drempelwaarde.

Lbv of Lbv-plus?

Valt uw bedrijf onder de aanpak piekbelasting? Kijk dan op de pagina over de Lbv-plus of op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten. Wilt u weten of uw bedrijf onder deze aanpak valt? U berekent dit met de AERIUS Check. Meer hierover leest u bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check op de pagina over de Lbv-plus.

Voorwaarden Lbv

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan deze voorwaarden:

 • U bent veehouder en houdt varkens, melkvee, kippen of kalkoenen.
 • U heeft geen andere afspraken over het sluiten van uw veehouderijlocatie. U heeft ook nog geen begin gemaakt met het sluiten van de locatie.
 • U heeft geen stikstofruimte uit uw vergunning ter beschikking gesteld voor andere activiteiten waar een natuurtoestemming voor nodig is (extern salderen).
 • U berekent de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie met de AERIUS Check. Ga uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Meer hierover leest u hieronder bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check.
 • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie komt op of boven de drempelwaarde uit van een overbelast Natura 2000-gebied. Dit gebied ligt binnen 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. Als u de AERIUS Check heeft ingevuld, ziet u of uw locatie aan één van de drempelwaarden voldoet. Nadat u een aanvraag heeft gedaan, controleren wij uw ingevulde gegevens.
 • U houdt zich aan de wettelijke eisen voor een veehouderij.
 • U had uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen de afgelopen 5 jaar onafgebroken in gebruik. Korte periodes van leegstand hoeven geen reden te zijn voor afwijzing van de subsidieaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan leegstand tussen twee ronden van dieren.

Na uw aanvraag

De Lbv is gesloten op 1 december 2023. Heeft u de subsidie aangevraagd? Op Mijn RVO bekijkt en beheert u uw aanvraag.

Wanneer een beslissing

Na uw aanvraag beoordelen wij deze zo snel mogelijk. U krijgt onze beslissing zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024. Op de afbeelding hieronder ziet u hoe wij uw aanvraag beoordelen.

Stappen na een positieve beslissing

Heeft u recht op de Lbv? Dan krijgt u een positieve beslissing. Daarin leest u hoeveel subsidie u krijgt. De stappen die hierna volgen, leest u op Lbv en Lbv-plus: Stappen na een positieve beslissing.

Belasting betalen over subsidie

Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt over deze subsidie. U hoeft geen btw af te dragen over de subsidie. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.De Lbv en uw grond

Als u meedoet aan de Lbv, blijft uw grond van u. U bepaalt zelf of u deze wilt verkopen of voor iets anders gaat gebruiken. Denkt u erover om uw grond te verkopen? Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Nationale Grondbank. U verkoopt uw grond dan aan de overheid. Meer hierover leest u op Nationale Grondbank.

Subsidiegegevens worden openbaar

De Lbv valt onder staatssteun. Volgens Europese regels zijn wij daarom verplicht om gegevens over deze subsidie openbaar te maken. Dit doen wij nadat wij uw subsidie hebben vastgesteld. Wij maken dan deze gegevens openbaar:

 • de naam van de aanvrager
 • het subsidiebedrag
 • datum van vaststelling
 • uw provincie
 • de sector van uw bedrijf

De gegevens blijven minstens 10 jaar beschikbaar.

Waarvoor krijgt u subsidie bij de Lbv?

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven over de Lbv en de aanpak piekbelasting? Meld u aan voor de servicemail.

Doel van de Lbv

Het doel van deze subsidie is de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden naar beneden brengen. Zo kan de natuur weer herstellen.

Wetten en regels 

U vindt de regelingstekst van de Lbv in de Staatscourant. Op 15 april 2024 is er een wijzigingsbesluit gepubliceerd voor het verhogen van het budget.

Veelgestelde vragen over de Lbv en Lbv-plus

Heeft u nog vragen? Kijk dan op Veelgestelde vragen over de Lbv en Lbv-plus. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet? U leest hier ook bij welke helpdesk u dan terechtkunt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?