Nationale Grondbank

Gepubliceerd op:
19 juli 2023

Denkt u erover om uw landbouwbedrijf te beëindigen? En wilt u dan ook uw grond verkopen? Hiervoor kunt u terecht bij de Nationale Grondbank. U verkoopt uw grond dan aan de overheid. Wij leggen u kort uit hoe dit werkt. Later volgt meer informatie.

Voor wie is de Nationale Grondbank?

Als landbouwbedrijf kunt u grond verkopen aan de Nationale Grondbank. Dit kan als u meedoet aan een beëindigingsregeling. Bijvoorbeeld de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

Wat doet de Nationale grondbank met uw grond?

De Nationale Grondbank koopt uw grond tegen een prijs die past bij de markt (marktconform). Als u uw grond verkoopt, neemt de overheid deze mee in de gebiedsprocessen van de provincies. Uw grond kan bijvoorbeeld een ander landbouwbedrijf helpen om te verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Uw grond kan ook worden gebruikt voor kavelruil.

Nieuwe eigenaar voor uw grond

De Nationale Grondbank verkoopt uw grond aan een nieuwe eigenaar. Hoe snel dit kan, hangt af van hoe snel het gebiedsproces van uw provincie gaat. De provincie bepaalt voor welk gebruik en onder welke voorwaarden de grond verkocht wordt. Als u de grond in de tussentijd zelf wilt blijven gebruiken, dan kunnen we hier afspraken over maken. Wilt u dat niet? Dan komt de grond tijdelijk in beheer van iemand anders. Dit heet kortlopende pacht.

Grondbank heeft contact met uw provincie

De Nationale Grondbank verandert de functie of bestemming van uw grond niet. Dit doet de gemeente of provincie, als dat nodig is. Als u uw grond aanbiedt aan de Nationale Grondbank, dan is daar altijd contact over met uw provincie. Het kan zijn dat de provincie uw grond koopt in plaats van de Nationale Grondbank.

Als u wilt verkopen

Wilt u meer weten over het verkopen van grond aan de Nationale Grondbank? Vul dan uw gegevens in op het contactformulier hieronder. Een deskundige van de Nationale Grondbank neemt dan contact met u op.

Weet u al welke percelen u wilt verkopen? Vul dan ook het aanvraagformulier Grondverkoop Nationale Grondbank in. Dit staat onder het contactformulier. Stuur het ingevulde document als bijlage mee met het contactformulier.

Horen er percelen bij uw bedrijf, waarvan u geen eigenaar bent? En heeft de eigenaar van deze grond aangegeven deze ook te willen verkopen? Dit kunt u aangeven in het formulier. U stuurt dan bewijs mee dat de eigenaar deze grond wil verkopen.

Contactformulier Nationale Grondbank

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Doel van de Nationale Grondbank

De Nationale Grondbank helpt bij de gebiedsprocessen van de provincies. Hierdoor draagt de Nationale Grondbank bij aan de overgang naar duurzame landbouw, de versterking van de natuur, verbetering van de waterkwaliteit en de klimaatopgave. Dit zijn doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In een gebiedsproces werken overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers met elkaar samen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?